Nieuwe manier voor ondergrondbeheer? Asset management van de ondergrond

Linda Maring, Maaike Blauw, Joost Martens, Kees de Vette (2015)

De waarde van de ondergrond is enorm. Helaas gaat er waarde verloren doordat kansrijke functiecombinaties worden gemist of onverwachte schade optreedt door interferenties van functies en effecten van ingrepen als gevolg van onbekendheid met het ondergrondsysteem. Een aantal ondergrondbeheerders vanuit verschillende overheidslagen hebben zich gebogen over de vraag: Kan asset management een manier zijn voor (decentrale) overheden om het beheer van de ondergrond te verbeteren?

 

Meer informatie? Stuur een email naar urban@deltares.nl