Nitraatverwijdering uit drainagewater; veldproeven in het project Puridrain

Jansen, S., R. Stuurman & J. Gerritse (2011). H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Deel(Jaar)Nummer 44(2011)20, Paginering 39 – 42

Binnen het KRW-Innovatieproject Puridrain wordt onderzocht hoe nutriënten uit het drainagewater van landbouwgronden zijn te verwijderen. De methoden moeten effectief, goedkoop, duurzaam en flexibel inzetbaar zijn. Bovendien dient er voldoende draagvlak voor te bestaan in de praktijk. Voor nitraat komt omhulling van de drains met houtsnippers of dosering van ethanol achter de drains in aanmerking. Dit artikel beschrijft veldproeven, die met deze methoden zijn uitgevoerd. De eerste resultaten laten zien dat op eenvoudige wijze nutriënten te verwijderen zijn.