Ontwerp groene golfremmende dijk Fort Steurgat bij Werkendam

de Vries, M. & Dekker, F. (2009). Ontwerp groene golfremmende dijk Fort Steurgat bij Werkendam: verkennende studie.

 

In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om te komen tot alternatieve ontwerpen van een waterkerende dijk, waarbij de inzet van vegetatie als onderdeel van de waterkering een rol speelt. Op basis van een verkennende modelanalyse van de golfremmende werking van een griend (wilgenbeplanting) is een geïntegreerd dijkontwerp vastgesteld, waarbij de vegetatie 80% van de golfremming veroorzaakt, zodat de achterliggende dijk met een aanzienlijk lagere kruinhoogte en dezelfde wettelijke veiligheid kan worden ontworpen. Combinatie van vegetatie en dijkontwerp levert daardoor een besparing op in de aanlegkosten, een verhoogde natuurwaarde door toevoeging van waardevolle habitats en een betere inpassing in het polderlandschap door de verminderde massieve uitstraling van de dijk. Met het laatste wordt tegemoet gekomen aan de wensen van bewoners van het Fort Steurgat.

De concepten die worden uitgewerkt in dit rapport zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld in het kader van Deltares Strategisch Onderzoek Biogeomorfologie, Delft Cluster, WINN en BWN/Ecoshape. Het toegepaste SWAN golfmodel werd in deze kaders uitgebreid met een ‘vegetatiemodule’