Known issues

Onopgelost in 19.2 Probleem met mesh generatie bij scheve damwand (MWE-477)

Wanneer er een berekening met een damwand wordt gedaan kunnen er problemen optreden in de mesh generatie wanneer de damwand scheef staat en/of wanneer de punten van de damwand niet samenvallen met de punten van het gekozen grid.
Om problemen te voorkomen is het beter om de damwand recht te plaatsen in het grid, en de gridafmetingen zo te kiezen dat de punten van de damwand samenvallen met de knopen van het grid.

Opgelost in 19.2 De bepaling van ‘Storativity’ uit ‘Stiffness’ in het ‘Profile’ invoerscherm is not correct. (Issue MWE-421)

NB: Deze omrekening wordt alleen ter informatie getoond in het invoerscherm. In de berekening wordt deze waarde niet gebruikt.

Meer informatie

Heb je een andere vraag?

Voor vragen over het aanschaffen van de software neem contact op met ons Sales Service team. Bij software-technische vragen, helpt ons Support team je graag.

Deze pagina delen.