Basisopleiding Riolering

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor riolering. Die zorgplicht omvat afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook is de zorg voor een goede gezondheid van de burger van belang. De watertaak van de gemeente is hiermee verbreed.

Doel

Deze opleiding richt zich op de nieuwe, brede watertaak van de gemeente. In de opleiding komen de volgende drie thema’s aan de orde: context en zorgplichten, ontwerpen en beheren.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan. Je kunt een eenvoudig ontwerp op hoofdlijnen maken en de beheercyclus toepassen om een doelmatig beheer te kunnen voeren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  • Context en zorgplichten (7 dagdelen):
    Riolering in Nederland, zorgplichten, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan;
  • Ontwerpen (11 dagdelen):
    belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen;
  • Beheren (10 dagdelen):
    gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

Vorm

De theorie wordt toegelicht aan de hand van huiswerkopdrachten en praktijkvoorbeelden. In elke module werk je zelf opdrachten uit. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Leidraad Riolering.

Meer informatie en aanmelding

Deze cursus wordt georganiseerd door Stichting Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares.
Voor meer informatie en inschrijving zie de website van Wateropleidingen.

 

logo_Wateropleidingen MNSTR