Basisopleiding Riolering

De gemeente heeft op watergebied drie wettelijke zorgplichten: voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het achterliggende doel is de volksgezondheid.

Doel

De Basisopleiding Riolering richt zich op deze brede watertaak van de gemeente in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren. In de eerste module leert u dat de gemeente aan haar zorgplichten voldoet met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). U leert de structuur en invulling van dit plan en de financiële onderbouwing. Ook leert u hoe met riolering de gevolgen van klimaatverandering beheerst kunnen worden, zoals het voorkomen van wateroverlast (bijvoorbeeld overstromingen). In module 2 maakt u met een aantal medecursisten een eenvoudig rioolontwerp. Module 3 gaat over rioleringsbeheer op strategisch niveau. U leert hier hoe u de toestand van de riolering onderzoekt en beoordeelt en een plan opstelt om het beheer uit te voeren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  • Context en zorgplichten (7 dagdelen): Riolering in Nederland, zorgplichten, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan;
  • Ontwerpen (10 dagdelen): belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen;
  • Beheren (8 dagdelen): gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

Vorm

De Basisopleiding Riolering is een theoretische opleiding. In module 2 volgt u een practicum bij de Technische Universiteit Delft, onder begeleiding van de docenten. Dit practicum koppelt de theorie aan de praktijk en is daarmee een waardevol onderdeel binnen de opleiding.

In alle modules maken de docenten gebruik van casussen en eigen praktijkvoorbeelden om de theorie te verduidelijken. Daarnaast stimuleren zij de cursisten om eigen praktijksituaties in te brengen.

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Kennisbank Stedelijk Waterbeheer van Stichting RIONED.

Bijzonderheden

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of uw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijgt u een passend studieadvies, zodat u goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Beschikt u niet over het vereiste niveau of voldoende civieltechnische vaardigheden, dan raden we u aan de Hydraulicatraining Riolering te volgen.

Meer informatie en aanmelding

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie en inschrijving zie de website van Wateropleidingen.