Waar en wanneer?


Datum
Locatie
Deltares Delft
Kosten
Gratis

Meld je nu aan

  • Uiterlijke inschrijfdatum is 05 oktober 2023.
  • Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bevestiging van deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Programma

Op deze dag zullen we zo wel terugkijken naar wat bereikt is, maar vooral ook vooruit kijken waarbij de nieuwe generatie een leidende rol zal vervullen. Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 Inloop met lunch

13:30 Start programma

  • Deel 1: Leren van het verleden

Alex Duinmeijer (Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam & Hydroconsultancy), John Driessen (Sweco), Christof Lubbers (RHDHV),Frank van Zijl (Waterschap Brabantse Delta) en Kees Kooij (Deltares) zullen als betrokkenen van het eerste uur kort hun visie delen op de ontwikkelingen die in de afvalwatertransportsector hebben plaatsgevonden en welke uitdagingen ze zien voor de toekomst. Vervolgens nemen deze personen deel aan een paneldiscussie om zo scherp te krijgen waar ze de belangrijkste uitdagingen zien liggen.

  • Deel 2: Blik naar de toekomst

In het tweede gedeelte zullen we met z’n allen naar de toekomst kijken. Dit gedeelte zal geleid worden door de nieuwe generatie (YoungCapwat) van zowel Deltares als partijen actief in de afvalwatertransportsector. Door middel van verschillende break-out sessies gaan we met z’n allen de uitdagingen en gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren vaststellen. Onderwerpen die in de break-out sessie aan de orde zullen komen zijn o.a. benodigde tools voor ontwerp en beheer, AI, data management en benodigde organisatie inbedding van gemaal- en leidingbeheer.

Data management en het gebruik van data voor beheer en onderhoud is een snel ontwikkelend onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de pauzes zullen een aantal leveranciers van data management tools zoals HDM pipelines met hun I2pipe, Sweco met GeoWanda, RHDHV met Aquasuite SEWR en Aquasuite FLOW en Deltares met o.a. TamTam toelichting geven op de producten die ze op dit moment te bieden hebben.

17:00 Borrel en hapje met facultatief de mogelijkheid om onze faciliteiten te bezoeken

18:30 Einde programma

In 20 jaar van onderzoeksproject naar afvalwaterpersleidingen-community

In de afgelopen 20 jaar is er binnen de CAPWAT CoP veel nieuwe kennis ontwikkeld over o.a. de stromingsprocessen in afvalwaterleidingen. Praktijk, kennis en ervaring komen samen om zo robuust en efficiënt mogelijk te kunnen ontwerpen en beheren.

Wat in 2003 gestart is als vierjarig onderzoeksproject over CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen, waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht, is inmiddels uitgegroeid tot een levendige community. Een community met mensen van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers. Deltares organiseert voor deze community ieder jaar een CoP-bijeenkomst met actuele onderwerpen uit de afvalwatertransportwereld.

Deze pagina delen.