Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

 1. 1718201216734 2354b48b 1dfd 4bcd 815c 31034efe3c88 1

  Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat

  In het vandaag uitgekomen advies ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ van de Raad van de leefomgeving (Rli) worden aanbevelingen gegeven om klimaatverandering goed te betrekken bij ruimtelijke keuzes. Verschillende Deltares experts waren betrokken bij de totstandkoming van dit advies.

  12 juni 2024

 2. Straten die overstromen Enschede na hoosbui

  Nieuwste kennis infrastructuur voor stedelijk waterbeheer

  Veroudering van infrastructuur is een onderwerp dat steeds vaker in het nieuws komt. Onderhoud aan onze grijze en groene infrastructuur is essentieel om overlast en schades te voorkomen. In het boek 'Asset Management of Urban Drainage Systems' gaan diverse auteurs, waaronder experts van Deltares, in op de nieuwste technieken. Ook gaan er hoofdstukken over wetgeving en normen, gebruik van data en besluitvorming.

  6 juni 2024

 3. HOOGWATER Guus Schoonewille

  Wateroverlast in Nederland en Duitsland

  Overstromingen in Zuid-Duitsland, maar ook heftige regens in eigen land waardoor de rivieren buiten hun oevers treden. We moet ons opmaken voor steeds meer wateroverlast. Om dit toe te lichten, werden diverse Deltares deskundigen geraadpleegd in de media. Een overzicht van de afgelopen week.

  5 juni 2024

 4. Mkb challenge jury 24 2

  Inspirerende innovaties in Deltares mkb challenge

  De spanning was om te snijden toen de eerste ronde van inschrijvingen voor de Deltares mkb challenge 2024 begin mei tot een einde kwam. Met trots kunnen we aankondigen dat we zeven veelbelovende startups en mkb bedrijven hebben uitgenodigd bij Deltares. Deze bevlogen ondernemers mochten afgelopen vrijdag 23 mei hun innovaties presenteren aan onze jury.

  29 mei 2024

 5. Banner Aquality App

  Nieuwe functies Deltares Aquality App

  De Aquality App (voorheen Nitraat App) heeft sinds de samenwerking met IBM veel nieuwe functies erbij gekregen. Deze week komt de nieuwste update uit voor de app waarmee het mogelijk is om gemeten fosfaat- en ammoniumconcentraties toe te voegen en zelf groepen te beheren voor het onderling delen van meetresultaten.

  29 mei 2024

 6. Whats App Image 2024 04 14 at 18 52 12

  Wat is de impact van zeespiegelstijging op atol-eilanden?

  Een team van internationale onderzoekers onderzoekt hoe 's werelds laaggelegen koraalatol-eilanden de voorspelde zeespiegelstijging kunnen weerstaan. Afgelopen maand versterkten Deltares-experts Robert McCall en Floortje Roelvink het internationale onderzoeksteam voor veldwerk op de Malediven. Ze verzamelden gegevens om voorspellingen te geven over hoe deze eilanden kunnen reageren op toekomstige veranderingen in de zeespiegel.

  23 mei 2024

 7. GS HOOGWATER impression

  Buurtdashboard biedt inzicht in opgaven klimaatadaptatie per buurt

  Samen met de Hogeschool van Amsterdam en Climate Adaptation Services (CAS) maakte Deltares het Buurtdashboard: een website waarmee gemeenten kunnen zien hoe klimaatbestendig buurten zijn. Deze dashboards tonen bijvoorbeeld hoe groen een buurt is of hoe hoog de gevoelstemperatuur is op een warme zomerdag. Dit helpt gemeenten te bepalen welke opgaven in een buurt urgent zijn of kansen te ontdekken voor klimaatadaptatie.

  16 mei 2024

 8. Dirk Jan Walstra Deltares Co Verdaas Deltacommissaris Minster Harbers auteurs Rutger van der Brugge en Renske de Winter

  Zoetwatertekort en meer wateroverlast: nieuwe Deltascenario’s laten zien dat we deze eeuw stevige stappen moeten zetten

  Vandaag heeft Deltares de nieuwe Deltascenario’s overhandigd aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en aan Deltacommissaris Co Verdaas. Vier scenario’s laten zien waarmee we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening moeten houden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario’s geldt dat de wateropgaven flink groter worden: de zoetwatertekorten in de zomer nemen toe, er ontstaat meer wateroverlast door regenbuien en de gevolgen van overstromingen worden groter. Knelpunten met betrekking tot watertekort, wateroverlast én waterveiligheid stapelen zich op. Dit raakt heel Nederland.

  24 april 2024

 9. Bodem Noord Limburg Linda Maring

  Hoe wordt bodem sturend in ruimtelijke ordening?

  Hoe benutten we de kansen van bodems in onze ruimtelijke ordening? In het Europese project SPADES (Spatial Planning And DEsign with Soil) staat het borgen van bodems in ruimtelijke ontwikkelingen centraal, als onderdeel van de Mission A Soil Deal for Europe. Onderzoekers gaan met deze vraag aan de slag op zeventien plekken in Europa, waarvan twee in Nederland. Deltares coördineert dit project samen met TU Delft.

  23 april 2024

 10. Grondwatermeting I Jmuiden Deltares TATA steel achtergrond website

  Verziltingsrisico grondwater rond Zeesluis IJmuiden gemeten

  In opdracht van Rijkswaterstaat meet Deltares de grondwaterkwaliteit rondom het sluizencomplex van IJmuiden. Voor de aanleg van de Zeesluis en het zoutscherm, dat het zoute water terugvoert naar zee, is de bodem van het Noordzeekanaal verdiept. Daardoor kan zout zeewater in contact komen met zoet of brak grondwater. Of dit gebeurt en tot verzilting van het diepere grondwater leidt, wordt door Deltares gemonitord via een grondwatermeetnet.

  15 april 2024

 11. GS DELTAGOOT 060

  Hoe mangroven kusten wereldwijd kunnen beschermen

  Door hoge golven hebben de mangroven deze dagen heel wat te verduren tijdens een experiment in onze Deltagoot. Onderzoekers van Deltares en de TU Delft kijken hoever ze kunnen gaan door de golven en de kracht op de bomen steeds verder op te voeren. Zij testen hoe sterk mangrovebomen zijn onder extreme golfcondities en welke bijdrage ze leveren aan de waterveiligheid.

  11 april 2024

 12. Aerial view of Bénodet a seaside resort town in Finistère France Sandy beach along the Atlantic Ocean in the south of Brittany Adobe Stock 532281993 kl

  LandSeaLot gaat grensvlakken van land naar zee in Europa observeren

  Het Europese project LandSeaLot gaat een observatiestrategie voor Europese land-zee grensvlakken maken. Dit grensvlak, van land naar zee, speelt een grote rol in het verbeteren van de biodiversiteit, CO2 vastlegging en klimaatbestendigheid. Verschillende wetenschappelijke expertises worden gecombineerd met adviezen van belanghebbenden waardoor het potentieel van land-zee grensvlakken in beeld komt. Deltares coördineert dit onderzoek.

  8 april 2024