Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1621 publicaties gevonden
 1. 01-04-2024

  DWSM-Mud: a sixth-generation 3D model of the Dutch Wadden Sea for hydrodynamics and mud dynamics : 2023 release

  Upon request of Rijkswaterstaat (RWS), Deltares has developed a sixth-generation three-dimensional hydrodynamic model of the Dutch Wadden Sea, including the Ems-Dollard estuary and a part of the North Sea immediately north and west of the Wadden Sea. The hydrodynamic model is expanded with a set of processes to simulate fine sediment dynamics in…
 2. 01-04-2024

  Inventarisatie van ondergrondgebruik voor drinkwaterwinning en de energietransitie : module 2 Integrale grondwater studie Nederland

  Binnen de Integrale Grondwater Studie Nederland is o.a. een landelijke beeld geschetst wat betreft trends en aandachtspunten voor het thema Energietransitie en grondwater. Het uitgangspunt was dat het gebruik van grondwater voor thermische energiepotentie heeft maar energieactiviteiten mogen de grondwaterkwaliteit niet schaden. Het beeld laat…
 3. 01-04-2024

  Dike erosion landside slope : Progress report 2023 Sito-PS KvK DE1

  In order to obtain a relation for the erosion of the landside slope by wave overtopping, a model developed by ISL has been validated and calibrated for data obtained at wave overtopping tests at the Hedwigepolder (2023) and at Delfzijl (2007), all on bare clay. Results are compared with results from small-scale erosion tests on samples taken at…
 4. 01-04-2024

  Morphological model for the River Meuse : Sambeek-Grave v0.8

  Recent events, such as the flood in July 2021 in the Meuse River in which large changes in bed level posed problems to infrastructure, have shown that up-to-date morphodynamic models are essential to aid in evaluation of measures and policy choices. The Meuse River at present does not have a validated numerical model for morphodynamics. To…
 5. 01-04-2024

  Vertaling van de Deltascenario's 2024 naar invoer voor het Nationaal Water Model

  Deze rapportage beschrijft de modelinvoer van de modellen die in het Nationaal Water Model (NWM) zijn opgenomen (t.w. LHM en LSM), voor de Deltascenario’s 2024 en de nieuwe Referentie voor het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW). De Deltascenario’s en Referentie worden vervolgens (buiten dit project) doorgerekend. Deze zogenaamde Basisprognoses…
 6. 01-03-2024

  ecologisch functioneren van het Veerse Meer 2005-2023 : synthese

  In juni 2004 is de uitwisseling van water tussen Veerse Meer en Oosterschelde verbeterd en in 2008 is het peilbeheer aangepast. Dit heeft geleid tot verbetering in de waterkwaliteit en ecologie. De laatste jaren blijken nog steeds problemen op te treden rond waterkwaliteit, waterbodem en ecologie. In 2023 is een rapport gepubliceerd waarin, op…
 7. 01-03-2024

  Ontwikkeling en eerste resultaten D-HYDRO model Voordelta en Haringvliet

  Dit rapport beschrijft de opzet van een D-HYDRO model van het Haringvliet en de Voordelta, het zeegebied voor de Haringvlietsluizen. Naast de opzet van het model worden ook eerste berekeningsresultaten en een vergelijking met metingen gepresenteerd. De doelstelling van het model is de simulatie van kierscenario’s waarin tijdens vloed zout…
 8. 01-03-2024

  droogte van 2022: een brede analyse van de ernst en maatschappelijke gevolgen : beleidssamenvatting

  Het jaar 2022 was net als 2018 een relatief droog en warm jaar. Het neerslagtekort was net zo groot en de hoeveelheid water die door onze rivieren de Rijn en Maas stroomde was vergelijkbaar klein. Een groep van experts heeft de droogte van het jaar 2022 geanalyseerd. De focus van deze analyse lag, naast het bieden van inzicht in de ernst van de…
 9. 01-03-2024

  droogte van 2022: een brede analyse van de ernst en maatschappelijke gevolgen : achtergrondrapport

  Het jaar 2022 was net als 2018 een relatief droog en warm jaar. Het neerslagtekort was net zo groot en de hoeveelheid water die door onze rivieren de Rijn en Maas stroomde was vergelijkbaar klein. Een groep van experts heeft de droogte van het jaar 2022 geanalyseerd. De focus van deze analyse lag, naast het bieden van inzicht in de ernst van de…
 10. 01-02-2024

  Kennisontwikkeling grensoverschrijdende rivieren : inventarisatie lopend onderzoek met internationale/bovenstroomse focus

  Dit rapport geeft een overzicht van lopende projecten die kennis genereren voor de middellange- en lange termijn omtrent de grensoverschrijdende rivieren de Rijn en de Maas, en identificeert lacunes, in het bijzonder thema’s zijn waar nog geen of onvoldoende onderzoek naar plaatsvindt. Deze kennis is opgehaald bij experts binnen Deltares d.m.v.…
 11. 01-02-2024

  Doorgroeibare verhardingen in praktijk

  Doorgroeibare verhardingen worden overal in Nederland en in het buitenland toegepast. Dit onderzoek zet een eerste stap in het concreet maken van het advies over het ontwerp, aanleg en beheer van doorgroeibare verhardingen door te leren van bestaande doorgroeibare verhardingen, veldonderzoek en praktijkmetingen en het inventariseren en…
 12. 01-02-2024

  Waarde van middellange-termijn verwachtingen voor de binnenvaart

  Het doel van deze kortlopende opdracht is om een eerste verkenning te doen naar de waarde van waterstandsverwachtingen ten behoeve van verbeterde besluitvorming in de binnenvaartsector. We brengen (a) beschikbare informatie over verwachtingen van rivierafvoer en waterstand bij elkaar in de context van het gebruik ervan door de binnenvaartsector,…