Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1490 publicaties gevonden
 1. 01-02-2023

  Integrale Grondwaterstudie Nederland : module 1: landelijke analyse

  Het grondwater staat in grote delen van Nederland zwaar onder druk. Zowel de hoeveelheid neemt af, als de kwaliteit ervan. Hierdoor verdrogen en vervuilen natuurgebieden en kan de beschikbaarheid van voldoende zuiver water voor drinkwaterbereiding en ander gebruik, zoals voor landbouw, niet gegarandeerd worden. De vraag naar grondwater voor…
 2. 01-02-2023

  Lessen uit zomerhoogwater 2021 voor slachtofferanalyses : beschouwing van slachtofferfuncties en de achtergronden ten opzichte van event-informatie

  Dit rapport richt zich met name op het verbeteren van inzicht in de mortaliteit bij overstromingen en de berekening van slachtofferaantallen. De rapportage bevat drie elementen. De eerste is een beschrijving van het zomerhoogwater van juli 2021. Vervolgens worden de voor Nederland gehanteerde en gebruikelijke uitgangspunten en functies bij de…
 3. 01-01-2023

  Eindrapport Quick Reaction Force 2022

  Het doel van de Quick Reaction Force (QRF) is om waterveiligheidskennis te verbeteren door betere verwerving, ontsluiting en gebruik van velddata rondom stormen en hoogwaters. Om dit te bereiken, biedt de QRF een structuur voor een betere afstemming tussen de betrokken stakeholders over ontsluiting van velddata, de verwerving van (eventueel…
 4. 01-01-2023

  Improving the modelling of flow over groynes : modelling of laboratory cases

  Groynes are ubiquitous structures present in the Rhine for more than a century. When groynes are submerged during high flow periods, they cause additional friction (or energy loses). Modelling of the energy losses caused by groynes is essential for a proper management of the river system.Several models exist for considering the effect of groynes…
 5. 01-01-2023

  watersysteemanalyse - wat leren we van het hoogwater van juli 2021? : inzichten in het functioneren van beeksystemen bij grote hoeveelheden neerslag en het effect van verschillende typen maatregelen

  Het hoogwater van juli 2021 werd veroorzaakt door een grote hoeveelheid neerslag die in twee dagen viel. De herhalingstijd van de bui wordt geschat op ongeveer 500 jaar. Door klimaatverandering kan een bui zoals gevallen in juli 2021 vaker gaan voorkomen. Ongeveer 30% van de gevallen neerslag is door de beken afgevoerd naar de Maas. De rest is…
 6. 01-01-2023

  Gevolgen overstromingen Limburg : inventarisatie en duiding

  Het doel van deze studie is om in kaart te brengen (a) in welke Limburgse gebieden langs beken in Midden en Zuid-Limburg veel schade is opgetreden, en (b) welke gebieden nu en in de toekomst gevaarlijk zijn ten tijde van overstromingen. Deze informatie ondersteunt de ontwikkeling en analyse van maatregelen om de gevolgen van overstromingen te…
 7. 01-01-2023

  Addressing Water-Related Disasters in an Era of Multiple Crises: Lessons from Global Responses to COVID and Climate Change : A Flagship Report for the High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters

 8. 01-01-2023

  Systeemanalyse Veerse Meer

  Dit rapport beschrijft de problemen rond waterkwaliteit en ecologie die de laatste jaren zijn opgetreden in het Veerse Meer en geeft een eerste analyse van mogelijke oorzaken. De nadruk ligt in dit rapport op de zuurstofproblematiek in het meer. Andere aspecten, zoals het niet halen van Natura2000 doelen en overlast voor gebruikers door groei van…
 9. 01-01-2023

  conceptual framework for fine sediment dynamics in the Scheldt estuary : providing a framework for data and model analyses and impact assessments

  In the Scheldt estuary, located in the Netherlands and Flanders (Belgium), authorities cope with several problems and challenges associated to fine sediment dynamics. These are related to dredging, turbidity, and development of intertidal areas and salt marshes. These issues are typical for other estuaries with large ports around the world, in…
 10. 01-01-2023

  DWSM: a sixth-generation 3D model of the Dutch Wadden Sea : 2022 release

  The development of this model is part of a more comprehensive project in which sixth-generation models have been developed for all waters maintained by RWS. An important difference with the previous fifth-generation models is the use of the D-HYDRO Suite (known internationally as the Delft3D Flexible Mesh Suite), the new software framework for…
 11. 01-01-2023

  Onderbouwing beleidskeuze bodemligging IRM

  Regionale overheden en het Rijk werken binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Op verschillende plaatsen loopt het beheer tegen grenzen aan omdat het riviersysteem geen ruimte biedt om alles te realiseren. Bovendien hebben menselijke ingrepen het systeem…
 12. 01-01-2023

  Invloed van dierlijke graverijen op de overstromingskans : een kwantitatieve inschatting

  Wat is de impact van dierlijke graverijen in dijken op de veiligheid tegen overstromen? In dit rapport wordt daarvoor een eerste onderbouwing gegeven voor bever, das, mol, vos, konijn, woelrat en muis. Vooral voor de eerstgenoemde soorten kan de impact fors zijn.
 13. 01-01-2023

  Hydrological impacts of Climate Change in Bhutan : Preparing a Climate Rationale for the Green Climate Fund

  Understanding the impact of climate change on water resources is crucial for selecting adequate adaptation strategies at a local scale. Global meteorological re-analysis datasets are useful to evaluate current-day climate conditions and trends, as a first step in a climate change assessment in poorly gauged basins. However, these datasets often…
 14. 01-01-2023

  Actualisatie meerjarig onderzoeksprogramma morfologie Waddenzee : Kennis voor Beheer en Onderhoud Waddenzee

  Dit levend document beschrijft het werk dat de afgelopen jaren gedaan is binnen het kennisprogramma Kennis voor Beheer & Onderhoud Waddenzee (voorheen: KPP Waddenzee Kennisontwikkeling morfologie en baggerhoeveelheden) en dient als een overzicht, een moment ter reflectie en ook als vooruitblik naar de toekomst. In 2016 is er begonnen met een…
 15. 01-01-2023

  Validatie hoogwater Maas juli 2021

  In juli 2021 heeft op de Maas een extreem hoogwater plaatsgevonden. Het betrof een zeer spits zomerhoogwater met een stijging van slechts 2 dagen en topafvoeren van 3310 m3/s bij St. Pieter en 3284 m3/s bij Borgharen-dorp. Deze afvoeren zijn meer dan 10% groter dan eerdere wintertoppen en meer dan 65% groter dan de tot dan toe meest extreme…