Verhalenoverzicht

 1. Coverfoto biodiversiteit def 1 1

  Verbinden op biodiversiteit

  Hoe kan Deltares bijdragen aan behoud en herstel van biodiversiteit? Sacha de Rijk en Antonios Emmanouil zetten zich in voor combinatie van kennis en een goede dialoog tussen ecologen en ingenieurs. Allebei nodig om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan.

  1 mei 2024

 2. Het planten van het riet

  De duurzame oplossing voor grijs grondwater is groen!

  Vergrijzing van grondwater is een term die door Deltares wordt gebruikt om de sluimerende verslechtering van de grondwaterkwaliteit aan te geven. Die vergrijzing ontstaat door verschillende verontreinigingen die in de bodem terecht komen.

  15 april 2024

 3. Barry ros 2

  Liever een groene dijk dan een lap asfalt

  Interview

  Barry Ros is projectleider van Wetterskip Fryslân. Hoe kunnen natuurlijke maatregelen helpen bij toekomstbestendige dijken? Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken. Hierdoor heeft een dijk mogelijk minder ruimte nodig.

  20 maart 2024

 4. Port of rotterdam

  Nogmaals sluizen in Rotterdam: hoe kunnen die ons helpen in een droge zomer?

  Achtergrond

  In 2022, toen de Rijn gedurende lange tijd veel minder water aanvoerde dan gewoonlijk, moesten waterbeheerders alle zeilen bijzetten om het nog beschikbare Rijnwater zo goed mogelijk te verdelen. Veel van dit water is nodig om zoutindringing in de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. De vraag dringt zich op of het niet slimmer kan: sluizen bij Rotterdam!?

  14 maart 2024

 5. Essay springtij

  Met toekomstvisie naar de menselijke maat

  Blog

  Samen met anderen schreven onder andere Deltares experts Gerard Blom, David Geurts, Myra van der Meulen en Daan Rooze aan een essay “Met toekomstvisie naar de menselijke maat”. De ervaringen en lessen zijn in vier sessies tot stand gekomen tijdens Springtij Forum 2023.

  12 februari 2024

 6. Arctic ijsrots zeespiegelprojecties

  Metingen en scenario’s zeespiegelstijging - veelgestelde vragen

  Achtergrond

  Wat is de Zeespiegelmonitor, hoe meet je zeespiegelstijging en wat zijn de gevolgen voor Nederland? Op deze pagina vind je alles wat je wilt weten over metingen en scenario's van zeespiegelstijging.

  6 februari 2024

 7. Zeeland, Domburg, Adobe 445939145

  Verzilting in Zeeland

  Achtergrond

  Zeeland is omgeven door water, 40 procent van het oppervlakte bestaat uit zout en brakwater. Door de eeuwen heen is het ook niet altijd gelukt om dat water van het land af te houden. De combinatie stijgende zeespiegel en een warmer klimaat zorgt voor een groter wordende nieuwe uitdaging; die van verzilting van het grondwater.

  25 januari 2024

 8. Marc Bierkens door Raymond Rutting website 2

  “Wetenschap moet verwonderen om waterkennis te vergroten”

  Interview

  Hebben we wereldwijd in de toekomst voldoende water? Marc Bierkens laat met zijn modellen zien dat we meer grondwater gebruiken dan de aarde kan aanvullen. Met collega’s van de Universiteit Utrecht en Deltares brengt deze gelauwerde hydroloog de wereldwijde watervoorraad in kaart. Door zijn data aan National Geographic te leveren, wil hij een breed publiek bewust maken van waterverbruik. “Kennis start het gesprek.” Alleen zo komen veerkrachtige en gezonde watersystemen voor mens en natuur binnen bereik.

  18 januari 2024

 9. MARTA FANECA 003

  "Grondwater is onze onzichtbare vriend"

  Interview

  “De helft van de wereldbevolking is afhankelijk van grondwater”, zegt Marta Faneca, senior hydrogeoloog bij Deltares. Toch blijkt grondwater niet overal door iedereen evenveel bemind en begrepen te worden. Waarom is grondwater zo belangrijk voor mens en natuur en wordt dit te weinig erkend? En, op welke manier moeten we grondwater beschermen tegen klimaatverandering? Voor antwoorden op deze vragen praten we verder met Marta over het levensbelang van grondwater.

  19 oktober 2023

 10. Nederland 5500 v Chr

  Het ontstaan van het Nederlandse kustlandschap.

  Geologische en paleogeografische kaarten zijn nooit ‘af’. Door nieuw onderzoek komen gedetailleerdere gegevens beschikbaar, waardoor de bestaande kaartbeelden beter onderbouwd en verder verbeterd kunnen worden. Deze paleografische kaarten zijn van grote waarde voor het begrijpen van de kustdynamiek in het verleden en voorspellen van kustveranderingen in de toekomst.

  14 maart 2023

 11. Grondwatermeting met bewoners in New Orleans 735x335

  Zelf grondwater meten

  Blog

  Hoe hoog of laag staat het grondwaterpeil op jouw perceel? Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen voor schade zorgen. Met onderstaande instructies kun je zelf het grondwaterpeil meten en ontdekken hoe dit peil verandert door bijvoorbeeld regen, droogte of door bouwwerkzaamheden bij jou in de buurt.

  10 maart 2023

 12. 20201201 Oude Maas Heinenoord 2 scaled 736x190 acf cropped

  12 Veelgestelde vragen over hoogwater op rivieren

  Achtergrond

  De piekafvoer van de Maas begin 2023 is de hoogste gemeten afvoer sinds de start van de metingen in juli 2021. De nummers 2 en 3 uit de lijst van hoogste afvoeren, de hoogwaters van januari 1926 en december 1993, hadden een piekafvoer in dezelfde orde van grootte (tussen 3000 m3/s en 3300 m3/s).

  29 januari 2023