Verhalenoverzicht

 1. Proef doorlaatbare verharding Groningen mei 2024 001

  Water in de wijk

  De extreme regenval deze lente veroorzaakte schade en overlast in veel delen van Nederland. Floris Boogaard, expert stedelijk waterbeheer, pleit voor een wadi in elke straat. “Onze openbare ruimte kan via waterberging veel gevolgen van klimaatverandering opvangen.” Om vertrouwen te kweken in deze klimaatadaptieve maatregelen bij ongeruste bewoners en om kennis te ontwikkelen met ambtenaren, trekt hij vandaag Groningen in.

  8 juli 2024

 2. Veldwerk Reinier Schrijvershof Deltares Eems Dollard

  Dynamiek bestuderen in intertijdengebieden

  In hoeverre beïnvloeden veranderingen in het intergetijdengebied, plekken die droogvallen bij laag water, golven en stroming? En hoe beïnvloedt dat de vorming van geulen en wadplaten van een estuarium als geheel? Om dit beter te begrijpen en data te verzamelen waarmee numerieke modellen zijn te toetsen, reist Reinier Schrijvershof voor zijn promotieonderzoek regelmatig af naar het Eems-estuarium in Oost-Groningen.

  24 juni 2024

 3. Coverfoto biodiversiteit def 1 1

  Verbinden op biodiversiteit

  Hoe kan Deltares bijdragen aan behoud en herstel van biodiversiteit? Sacha de Rijk en Antonios Emmanouil zetten zich in voor combinatie van kennis en een goede dialoog tussen ecologen en ingenieurs. Allebei nodig om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan.

  1 mei 2024

 4. Het planten van het riet

  De duurzame oplossing voor grijs grondwater is groen!

  Vergrijzing van grondwater is een term die door Deltares wordt gebruikt om de sluimerende verslechtering van de grondwaterkwaliteit aan te geven. Die vergrijzing ontstaat door verschillende verontreinigingen die in de bodem terecht komen.

  15 april 2024

 5. Barry ros 2

  Liever een groene dijk dan een lap asfalt

  Interview

  Barry Ros is projectleider van Wetterskip Fryslân. Hoe kunnen natuurlijke maatregelen helpen bij toekomstbestendige dijken? Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken. Hierdoor heeft een dijk mogelijk minder ruimte nodig.

  20 maart 2024

 6. Port of rotterdam

  Nogmaals sluizen in Rotterdam: hoe kunnen die ons helpen in een droge zomer?

  Achtergrond

  In 2022, toen de Rijn gedurende lange tijd veel minder water aanvoerde dan gewoonlijk, moesten waterbeheerders alle zeilen bijzetten om het nog beschikbare Rijnwater zo goed mogelijk te verdelen. Veel van dit water is nodig om zoutindringing in de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. De vraag dringt zich op of het niet slimmer kan: sluizen bij Rotterdam!?

  14 maart 2024

 7. Essay springtij

  Met toekomstvisie naar de menselijke maat

  Blog

  Samen met anderen schreven onder andere Deltares experts Gerard Blom, David Geurts, Myra van der Meulen en Daan Rooze aan een essay “Met toekomstvisie naar de menselijke maat”. De ervaringen en lessen zijn in vier sessies tot stand gekomen tijdens Springtij Forum 2023.

  12 februari 2024

 8. Arctic ijsrots zeespiegelprojecties

  Metingen en scenario’s zeespiegelstijging - veelgestelde vragen

  Achtergrond

  Wat is de Zeespiegelmonitor, hoe meet je zeespiegelstijging en wat zijn de gevolgen voor Nederland? Op deze pagina vind je alles wat je wilt weten over metingen en scenario's van zeespiegelstijging.

  6 februari 2024

 9. Zeeland, Domburg, Adobe 445939145

  Verzilting in Zeeland

  Achtergrond

  Zeeland is omgeven door water, 40 procent van het oppervlakte bestaat uit zout en brakwater. Door de eeuwen heen is het ook niet altijd gelukt om dat water van het land af te houden. De combinatie stijgende zeespiegel en een warmer klimaat zorgt voor een groter wordende nieuwe uitdaging; die van verzilting van het grondwater.

  25 januari 2024

 10. Marc Bierkens door Raymond Rutting website 2

  “Wetenschap moet verwonderen om waterkennis te vergroten”

  Interview

  Hebben we wereldwijd in de toekomst voldoende water? Marc Bierkens laat met zijn modellen zien dat we meer grondwater gebruiken dan de aarde kan aanvullen. Met collega’s van de Universiteit Utrecht en Deltares brengt deze gelauwerde hydroloog de wereldwijde watervoorraad in kaart. Door zijn data aan National Geographic te leveren, wil hij een breed publiek bewust maken van waterverbruik. “Kennis start het gesprek.” Alleen zo komen veerkrachtige en gezonde watersystemen voor mens en natuur binnen bereik.

  18 januari 2024

 11. MARTA FANECA 003

  "Grondwater is onze onzichtbare vriend"

  Interview

  “De helft van de wereldbevolking is afhankelijk van grondwater”, zegt Marta Faneca, senior hydrogeoloog bij Deltares. Toch blijkt grondwater niet overal door iedereen evenveel bemind en begrepen te worden. Waarom is grondwater zo belangrijk voor mens en natuur en wordt dit te weinig erkend? En, op welke manier moeten we grondwater beschermen tegen klimaatverandering? Voor antwoorden op deze vragen praten we verder met Marta over het levensbelang van grondwater.

  19 oktober 2023

 12. Waterwingebied bord drinkwaterplatform

  Grondwater: de sleutel tot een veerkrachtige en duurzamere wereld

  Het wordt tijd dat grondwater zichtbaarder wordt. De onzichtbare ondergrondse ‘watertorens’ onder onze voeten bevatten meer dan 100 keer meer zoet water dan het volume van oppervlaktewater op de continenten. Maar dat volume staat onder druk. Door niet duurzaam gebruik, door verzilting en vervuiling van het grondwater. We zijn allemaal afhankelijk van dit zoete grondwater, voor de natuur, om te drinken, te eten, en voor onze economie. De noodzakelijke transities zoals de water, energie en landbouwtransities vragen om verantwoorde keuzes in het gebruik van water en ruimte, ook in de ondergrond. In dit grondwaterjaar maken we graag de urgentie, onze beoogde maatschappelijke impact en onze grondwaterexpertise zichtbaar. Hieronder drie voorbeelden.

  17 maart 2023