Webinars CAPWAT Community of Practice (CoP)

CAPWAT Community of Practice (CoP) webinars

Grootschalige aquathermieprojecten

Op 16 november organiseerde het Netwerk Aquathermie in samenwerking met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie. In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie. Wat kom je dan tegen, waar moet je op letten? En waar hangt succes vanaf? Deltares en Techniplan presenteren de resultaten van onderzoeken die zij hebben uitgevoerd over dit onderwerp.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/649197622

Hoogwaterbescherming – overstromingen van afgelopen zomer

N.a.v. de overstromingen in de zomer van 2021 vertellen Rinske Hutten (Deltares) en Jacco Hoogewoud (Advies in Water) over twee ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterbescherming.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/626239375

WarmingUP: Kennisvragers versus kennisaanbieders – wie stuurt de kennisontwikkeling?

In een tweegesprek tussen Mimi Eelman, namens de gemeenten lid van de Stuurgroep, en Frits Verheij, Programmadirecteur WarmingUP, wordt de waarde van samenwerking besproken. Maar ook de hobbels komen aan bod.

Hoe kom je tot een vraag-gestuurd innovatieplan? Wat is de rol van kennisinstellingen bij de uitvoering van dit plan? Op welke manier leveren kennisvragers een bijdrage aan kennisontwikkeling? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de kennis daadwerkelijk dagelijks door de deelnemers (en anderen) dagelijks wordt toegepast? Op papier lijkt het niet zo ingewikkeld. Maar hoe organiseer je samenwerking in de praktijk? Mimi en Frits kijken terug op het eerste jaar WarmingUP en delen hun ervaringen.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/524879993

WarmingUP: Potentie aquathermie en barrières overwinnen bij toepassing

Webinar ‘Potentie aquathermie en barrières overwinnen bij toepassing‘ door Bonne van der Veen (Deltares), Ronald Roosjen (Deltares).

In deze webinar werd ingegaan op vragen als: Waar is aquathermie interessant en op welke manier? Waar lopen pilots in de praktijk tegenaan? En hoe werken we aan het slechten van de drempels bij grootschalige toepassing?

Kijk de webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=d9Wh1R1DIK0

Meer informatie

FlowTraffic: efficiënte informatie-uitwisseling voor afvalwaterprognosebepaling

Logo's van Sweco, Rioned en Deltares

In dit webinar vertellen Sweco, Deltares en Stichting RIONED meer over FlowTraffic en gaan in op hoe dit periodiek terugkerende proces tussen gemeenten en waterschappen efficiënter, transparanter en minder foutgevoelig kan plaatsvinden. Maar ze laten ook zien hoe we met GWSW de tools in huis hebben om zeer snel dit soort applicaties te realiseren.

Het webinar is met name bedoeld voor:

  • beleidsmakers in de afvalwaterketen van gemeenten en waterschappen
  • adviseurs in de afvalwaterketen (riolering / persleidingen en gemalen / zuiveringen)
  • WANDA-gebruikers
  • vakgenoten in de afvalwaterketen die de kracht van GWSW willen leren benutten

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/453675830

Aqueduct Floods: over de toekomst van overstromingen

Deltares werkte de afgelopen jaren samen met het World Resources Institute en andere Nederlandse onderzoeksinstituten (UU, PBL, VU-IVM) aan een webtool genaamd “Aqueduct Floods”, een nieuwe versie van de Aqueduct Global Flood Analyzer. In dit webinar, gehouden op 23 april 2020, introduceerden overstromingsdeskundigen deze tool.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=UvI-rnRNfZ0

iMOD 5.2 en meer

In dit webinar presenteren we de laatste onwtikkelingen in relatie tot iMOD 5.2, De BMI coupling MODFLOW 6, diverse iMOD python tools en de ontwikkeling van de nieuwe iMOD GUI.

Kijk deel 1 van het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/507473992

Kijk deel 2 van het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/507476122

Webinar “CIrcle – De cascade-effecten van overstromingen op onze vitale infrastructuur in beeld”

Bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, wegen en drinkwater, zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Uitval of verstoring hiervan kan leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting. Deze processen vormen samen de Nederlandse vitale infrastructuur.

De oorzaken en gevolgen van uitval van vitale infrastructuur zijn complex en moeilijk in beeld te brengen. De CIrcle tool ondersteunt en bevordert de bewustwording en de dialoog over de risico’s rondom vitale infrastructuur bij overstromingen. Deltares heeft de tool ontwikkeld in samenwerking met waterschappen, veiligheidsregio’s en kennispartners.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=MlyUBR0J45Y

Een circulair systeem: De dubbele rol van water

Water heeft een dubbele rol! Water dient namelijk als grondstof EN als hulpstof. Maar wat is eigenlijk de waarde van water? En voor wie is deze waarde van belang? En hoe ziet de totale keten er uit? Wanneer we het totale systeem: fysiek en ecologisch, inclusief alle belanghebbenden: omgeving en stakeholders, goed in beeld kunnen brengen is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van deze asset zonder dat we het totale systeem uitputten. Dan werken we dus toe naar een circulair systeem! De waterschappen spelen hierin een zeer belangrijke en verbindende rol.

Aan de hand van voorbeelden en ervaringen gaan we het tijdens deze webinar hebben over de rol van water. Een voorbeeld zal centraal staan: het COASTAR concept, uitgevoerd door KWR, Arcadis en Deltares i.s.m. met o.a. Provincie Zuid-Holland, Dunea, Evides en Hoogheemraadschap van Delfland. COASTAR zet grootschalige ondergrondse oplossingen in voor een robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding door enerzijds ondergrondse berging en anderzijds het gebruik van brakwater voor zoetwaterproductie.

Kijk het webinar terug:

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=q9NSkQwfOSU

Waterkwaliteit en Gezondheid

Schoon water is een kostbaar goed en is in vele opzichten van belang voor onze gezondheid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater, voedselproductie, industrie, recreatie en biodiversiteit.

Inmiddels is ook het zwemseizoen weer van start gegaan en met het warme weer van de afgelopen periode wordt er dagelijks hard gewerkt om onze zwemwaterkwaliteit op peil te houden. Deltares heeft veel relevante expertise als het gaat om waterkwaliteit en dus ook als het gaat om veilig zwemwater. De waterschappen spelen hierin een belangrijke rol, en werken daarbij samen met andere partijen en overheden om te zorgen voor voldoende schoon water.

De nadruk van deze webinar ligt op de gezondheidseffecten van waterkwaliteit en hoe Deltares een rol kan spelen in het begrijpen, voorspellen en voorkomen van de risico’s.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=wZLcp01kTCI

Deze pagina delen.