Over Kathryn Roscoe

Dr. Kathryn Roscoe heeft 15 jaar ervaring in overstromingsrisicobeheer en hydrologie. Zij behaalde haar MSc in Hydrologie aan de University of California, Davis, en haar PhD in probabilistische modellering van dijken aan de afdeling Waterbouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Bij Deltares is ze gespecialiseerd in probabilistische risicoanalyse, de betrouwbaarheid van waterkeringssystemen, modellering van overstromingsschade voor kwetsbaarheids- en risicobeoordelingen, en adaptieve planning van overstromingsbeschermingssystemen aan veranderingen in klimaat, beleid en sociaaleconomische ontwikkeling. Zij heeft uitgebreide programmeerervaring en biedt kwantitatieve oplossingen voor typisch kwalitatieve analyses. Ze heeft uitgebreid gewerkt aan de ontwikkeling van modellen en instrumenten voor de risicogebaseerde beoordeling van dijken, duinen en hydraulische constructies in Nederland, en was betrokken bij talrijke bijdragende onderzoeksprojecten. Haar onderzoek was gericht op het gebruik van Bayesiaanse netwerken als aanvulling op meer traditionele methoden voor betrouwbaarheidsanalyse, met name de mogelijkheid om de ervaring en waarnemingen van deskundigen en belanghebbenden te gebruiken en te integreren in de berekening van overstromingskansen.

Haar huidige werk richt zich op: (1) ondersteuning van overstromingsrisicobeheer met de dynamic adaptive policy pathways (DAPP) benadering, (2) ontwikkeling en verbetering van probabilistische methoden voor risicobeoordeling, en (3) asset management van waterkeringen, waarbij adaptieve en op risico gebaseerde strategieën worden ontwikkeld voor optimale investeringen en consensus tussen belanghebbenden. Ze was onlangs betrokken bij de ontwikkeling van adaptatiepaden voor het beheer van overstromingsrisico's in het stroomgebied van de Little River Canal in Miami Dade County, en leidt een vervolgproject voor adaptatieplanning op provinciale schaal voor Miami Dade County. Ze leidt momenteel ook de bijdrage van Deltares aan een adaptieve planning (DAPP) voor een 4-jarig project voor de ontwikkeling van een masterplan voor het stroomgebied in Calcasieu Parish in Louisiana.

Kathryn is de regionale manager voor de Verenigde Staten en Canada.

Deze pagina delen.