Missiegedreven werken staat centraal binnen Deltares

Wij hechten groot belang aan de mondiale -, Europese - en Nederlandse missies zoals de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) en Horizon Europe van de EU. Deze strategische doelen bepalen mede onze agenda in wat wij missiegedreven wijze van werken noemen. Ze vormen een uitgangspunt en inspiratiebron in ons dagelijks werk. Tegelijkertijd belichamen zij de lange termijndoelen en de impact op de samenleving waarop wij ons willen richten én waarin wij het verschil willen maken.

De wereld: een "levend laboratorium”

De wereld is ons 'living lab'. De oplossingen die wij aandragen en de expertise die wij internationaal verwerven, versterken zowel onze kennisbasis als ons vermogen om mensen overal ter wereld te helpen. Wij creëren impact door capaciteitsopbouw. Onze holistische benadering bekijkt een systeem als geheel, waarbij sociale inclusie op elk gebied een belangrijk aspect is. Ons werkgebied is zowel mondiaal als lokaal, groot- en kleinschalig. Met behulp van geïntegreerde methoden, ontwerpen we namelijk ook lokale oplossingen.

Deze pagina delen.