De Verenigde Staten en Canada worden in toenemende mate getroffen door klimaatverandering. Stijgende temperaturen, extreme weersomstandigheden, veranderingen in weer- en neerslagpatronen en een stijgende zeespiegel hebben gevolgen, in heel Noord-Amerika, voor het milieu (inclusief water en bodem) en de biodiversiteit. Ook worden de gezondheid van de mens en de economie getroffen. Het IPCC heeft gewaarschuwd dat, als de opwarming van de aarde niet tot 1,5°C wordt beperkt, de belangrijkste risico’s naar verwachting de komende decennia alleen maar zullen toenemen en verergeren.

Tegelijkertijd zijn zowel Canada als de VS vastbesloten actie te ondernemen om dit te voorkomen. Beide landen hebben ambitieuze doelstellingen vastgesteld om tegen 2050 net zero te bereiken. Strategieën voor aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering zullen van cruciaal belang zijn. Een duurzame biedt ook kansen, waarbij innovatie in sectoren als duurzame energie wordt aangemoedigd en nationale en lokale economieën worden gestimuleerd.

Innovatieve oplossingen met wereldwijde en lokale toepassingen

Als gespecialiseerd onderzoeksinstituut gelooft Deltares in samenwerking met opdrachtgevers en partners om met elkaar innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen te creëren en tegelijkertijd kansen te maximaliseren. We doen dit met een gevestigd lokaal netwerk; Deltares in Nederland (DNL) werkt nauw samen met Deltares USA, Inc. (DUSA); een volledig onafhankelijke Amerikaanse non-profit organisatie gevestigd in Maryland.

Onze oplossingen zijn individueel op maat gemaakt en ontworpen voor toepassingen in de praktijk. Ze zijn gebaseerd op zowel onze lokale kennis als op de expertise die we tijdens ons werk wereldwijd hebben opgedaan. Wij werken met zowel de publieke als de private sector, waaronder federale, staats- en lokale agentschappen en overheden. Bovendien werken we nauw samen met universiteiten.

Expertise

Onze expertise en onze maatwerk oplossingen bestrijken een groot scala aan kennisgebieden, waaronder operationeel voorspellingssystemen en real-time controle, kustmodellering en stedelijke veerkracht.

Operationeel voorspellingssysteem en real-time controle

Wij hebben evenwichtig reservoirbeheer mogelijk gemaakt door geïntegreerde modelleringssystemen te ontwikkelen waarmee een reeks reservoirdiensten kan worden uitgevoerd en geprioriteerd, terwijl alle beschikbare operationele gegevens en modellen optimaal worden gebruikt. Wij hebben ook tientallen Delft-FEWS-systemen ontwikkeld die zorgen voor betrouwbare rivier- en overstromingsvoorspellingen voor agentschappen in Canada en de VS.

Kustmodellering

Deltares is gespecialiseerd in de toepassing van software voor kustmodellering en de ontwikkeling van ‘state-of-the-art’ mogelijkheden met betrekking tot numerieke modellering. Ook hebben we uitgebreide expertise in kustmodelleringsprojecten met specifieke aandacht voor hydrodynamica, golven, overstromingen en sedimentdynamica door samen te werken met tal van consultants, universiteiten, federale - en lokale organisaties.

Stedelijke veerkracht

Steden staan voor steeds grotere uitdagingen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, een groeiende bevolking, ontoereikende infrastructuur, cyberaanvallen en pandemieën. Veerkracht stelt hen in staat zich aan te passen en te transformeren en helpt hen zich voor te bereiden op zowel het verwachte als het onverwachte.

Service

Naast het bieden van oplossingen, leveren wij software en trainingen. Onze software bestaat uit open source simulatieproducten, zoals de Delft3D Flexible Mesh Suite (Delft3D FM) voor het modelleren van kustwateren, estuaria (riviermondingen), rivieren, meren, landelijke en stedelijke gebieden.

Meer dan 180 universiteiten in Canada en de VS gebruiken de Delft3D software, en meer dan 24.000 softwaregebruikers en -ontwikkelaars wereldwijd hebben zich aangesloten bij onze open source gemeenschap. Voor deze software zijn servicepakketten beschikbaar.

Wij bieden ook trainingen aan, ontwikkelt om zodanig het gebruik van onze software te maximaliseren. Deze trainingen richten zich op verschillende gebieden zoals modellering en kusthydrodynamica.

Dare to share

Deltares gelooft in openheid en transparantie, en dat door wereldwijd delen van kennis en innovatieve inzichten leven in de delta mogelijk maakt. Ons ‘dare to share’ principe geldt voor al onze klanten en omvat de software en de tools die wij ontwikkelen, maar ook onze specialistische en op maat gemaakte oplossingen. Wij zijn er van overtuigd dat ons werk ‘open source’ moet zijn.

Deze pagina delen.