Azië zit boordevol potentieel. Het continent is rijk aan biodiversiteit en met enkele van de snelst groeiende economieën ter wereld, heeft de regio een ongelooflijke economische en technologische ontwikkeling doorgemaakt, gevoed door een groeiende bevolking en verstedelijking.

Echter, veel Aziatische landen worden getroffen door menselijke activiteiten en klimaatverandering. De temperaturen in Azië stijgen namelijk tweemaal zo snel als het mondiale gemiddelde. Andere gevolgen zijn hevige overstromingen, droogte, aantasting van het milieu, zoutintrusie, bodemdaling, erosie en sedimentatieproblemen.

Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het menselijk leven, de economie en het milieu. Klimaatactie - inclusief adaptatie en mitigatie - en duurzame ontwikkeling zijn daarom van cruciaal belang. Deze uitdagingen kunnen ook kansen zijn voor nieuwe industrieën rond de energietransitie, bijvoorbeeld op het gebied van decarbonisatie en duurzame energiebronnen.

Allesomvattende en innovatieve oplossingen

Wij geloven dat omvang, reikwijdte, (bio)diversiteit en veelzijdigheid van Azië een multidisciplinaire, innovatieve en allesomvattende aanpak vereist. Wij bieden daarom ook zeer specialistische, kosteneffectieve en duurzame oplossingen aan.

De expertise van Deltares richt zich op verschillende kennisgebieden, waaronder voorspellingen en vroegtijdige waarschuwingen; veerkracht of weerbaarheid aan de kust, in het binnenland en in de steden; slim meten en monitoren, real-time controle van structuren en activabeheer; en gezamenlijk (collaboratief) modellering.

We zijn bovendien pioniers op het gebied van sleuteltechnologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), verwerken van data science en aardobservaties, en ‘high-performance computing’.

Met onze specialistische diensten, richten wij ons met name op samenwerking met onze partners om ‘nature based solutions’ te ontwikkelen. Deze vaak economisch haalbare methoden zijn om op de korte termijn de gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld overstromingen, aan te pakken en tegelijkertijd op lange termijn oplossingen te ontwikkelen en klimaatadaptie te stimuleren.

Lokale expertise, strategische partners

Met meer dan 1200 onderzoeks- en specialistische adviesprojecten in 28 verschillende Aziatische landen heeft Deltares zeer uitgebreide en bewezen ervaring in heel Azië.

Wij zijn ervan overtuigd dat het oplossen van complexe vraagstukken intensieve samenwerking vereist. We werken om die reden nauw samen met internationale organisaties, internationale financieringsinstellingen, lokale en nationale overheden, bedrijven, andere onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Bovendien hebben we belangrijke strategische partners, waarmee we al lang samenwerken. Ons doel is om onze bestaande partners te blijven versterken en tegelijkertijd nieuwe strategische partners te vinden en verder uit te bouwen, zodat we samen kunnen leren, innoveren en impact maken.

Deltares heeft vestigingen in Singapore en Indonesië en een projectkantoor in Vietnam. Deze internationale kantoren spelen een belangrijke rol bij het oplossen van regionale uitdagingen en het begrijpen van de lokale context.

‘Dare to share’

Bij Deltares geloven we sterk in openheid en transparantie, en dat het wereldwijd delen van kennis en innovatieve inzichten leven in de delta in de toekomst mogelijk maakt. Ons ‘dare to share’ principe geldt voor al onze klanten en omvat de software en de tools die we ontwikkelen, maar ook onze specialistische en op maat gemaakte oplossingen. Wij zijn overtuigd dat ons werk open source moet zijn en blijven.

Met onze oplossingen worden de klimaatuitdagingen voor Azië aangepakt, terwijl de sociaaleconomische en ecologische behoeften in evenwicht blijven.

Projecten in Azië

Deze pagina delen.