Afrika, het snelst groeiende continent ter wereld, en vol mogelijkheden. Het is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en heeft een ongelooflijke grote biodiversiteit. Afrika is tevens de thuisbasis van de jongste bevolking ter wereld, die divers en levendig is.

Tegelijkertijd wordt Afrika steeds meer bedreigd door uitdagingen als waterzekerheid, energiezekerheid, sociale integratie en klimaatverandering. Er zijn steeds meer gevallen van weersextremen, temperatuurstijging, veranderingen in de neerslagniveaus. Maar ook risico's als gevolg van de stijging van de zeespiegel en kusterosie, extreme gebeurtenissen zoals overstromingen, droogte en aardverschuivingen.

De risico's van klimaatverandering kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor lokale gemeenschappen, de economie, de infrastructuur en het milieu. Er zijn ook gevolgen voor de volksgezondheid, de voedsel- en waterzekerheid en de sociaaleconomische ontwikkeling. Snelle verstedelijking, bevolkingsgroei en bodemdegradatie vergroten de druk op de beschikbare hulpbronnen in delta’s, kustgebieden en rivierbekkens.

Echter, deze uitdagingen kunnen ook kansen bieden, waardoor de groene economische transitie juist wordt gestimuleerd en Afrika zijn eigen potentie kan realiseren.

Lokale expertise

Deltares creëert oplossingen voor water-, ondergrond- en infrastructuur die voortvloeien uit de gevolgen van deze uitdagingen. Met een bewezen staat van dienst in meer dan 30 Afrikaanse landen werken we nauw samen met lokale belanghebbenden: waaronder het Afrikaanse bedrijfsleven, nationale -, lokale - en regionale overheden, NGO's, de academische wereld en multilaterale organisaties.

Onze oplossingen zijn lokaal afgestemd op de verschillende problemen die in het hele continent spelen, zoals plotselinge overstromingen en waterbeheer in Noord-Afrika, kusterosie in West-Afrika, droogte en overstromingen in Centraal-Afrika, verdroging in Oost-Afrika en kustoverstromingen in Zuidelijk Afrika. Wij bieden innovatieve, praktische, kosteneffectieve, integratieve en nature-based solutions.

Onze projecten bestrijken dan ook een breed scala aan kennisgebieden zoals kusterosie, aanpassing en bescherming, ontwerp van haveninfrastructuur, milieu- en waterkwaliteit, geïntegreerd beheer van watervoorraden, delta-infrastructuur en duurzame deltagebieden, vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen en droogte, beheer van overstromingsrisico's, stedelijke veerkracht en operationeel beheer van reservoirs.

Tools en hulpmiddelen

Wij integreren onze technische kennis met bestuursprocessen en beleidsvorming om problemen in deze uiterst complexe en dynamische deltasystemen op te lossen.

Deltares ontwikkelt kennis, tools en hulpmiddelen die de door de VN gestelde Sustainable Development Goals (SDG's) in Afrika ondersteunen. Samen met onze stakeholders in Afrika werken we aan projecten die kennis consolideren en waarbij we tevens deze kennis uitwisselen. Onze tools worden gebruikt voor het stellen van diagnoses, voor het voorspellen, verklaren, toelichten en ondersteunen van verschillende activiteiten en gebeurtenissen.

Wij zorgen voor capaciteitsopbouw en werken samen met onze partners voor kennisuitwisseling in programma's en onderzoeksprojecten. Al onze onderzoeken, software en modellen zijn beschikbaar voor onze klanten en partners.

In nauwe samenwerking met onze Afrikaanse en internationale partners past Deltares multidisciplinaire expertise toe om betaalbare en duurzame oplossingen voor de bestaande uitdagingen te creëren.

Met onze interne expertise bieden we integrale oplossingen, waarbij we gebruikmaken van onze uitgebreide ervaring op het gebied van overstromings- en droogterisico's, adaptieve deltaplanning, infrastructuur, water en ondergrond en milieu.

‘Dare to share’

Deltares gelooft in openheid, transparantie en het delen van onze kennis. Dit is onze missie; om leven in de delta’s mogelijk te maken.

Ons ‘dare to share’ principe geldt voor al onze opdrachtgevers en omvat zowel de software en de tools die we ontwikkelen als ook onze specialistische en op maat gemaakte oplossingen. Als toegepast onderzoeksinstituut streven wij naar projecten waarbij we kennis kunnen consolideren en uitwisselen.

Deze pagina delen.