Honderden miljoenen mensen over de hele wereld lopen het risico van overstromingen door de zee, door rivieren of door extreme regenval. Elk jaar vallen er duizenden slachtoffers en treedt er grote schade op. Door de bevolkingsgroei, de economische ontwikkeling en de klimaatverandering zullen deze aantallen in de toekomst blijven toenemen.

Deltares zet zich in om landen en gebieden minder kwetsbaar te maken voor overstromingen, door meer kennis op te doen op het gebied van bescherming, faalmechanismen van dijken, betere kwantificering van risico’s, ontwikkelen van duurzame en doeltreffende oplossingen (zoals waterveiligheidslandschappen) en het ontwikkelen van voorspel- en waarschuwingssystemen. Zo kunnen we bijdragen om de wereld tegen aanvaardbare kosten veiliger te maken voor overstromingen.

Overstromingen kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we kunnen ons wel richten om ze beter beheersbaar te maken. De uitdagingen zijn enorm groot., maar als we het nu goed aanpakken, zullen de problemen te managen blijven en kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden.

Jaap Kwadijk

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.