Honderden miljoenen mensen over de hele wereld lopen het risico van overstromingen door de zee, door rivieren of door extreme regenval. Elk jaar vallen er duizenden slachtoffers en treedt er grote schade op. Door de bevolkingsgroei, de economische ontwikkeling en de klimaatverandering zullen deze aantallen in de toekomst blijven toenemen.

Deltares zet zich in om landen en gebieden minder kwetsbaar te maken voor overstromingen, door meer kennis op te doen op het gebied van bescherming, faalmechanismen van dijken, betere kwantificering van risico’s, ontwikkelen van duurzame en doeltreffende oplossingen (zoals waterveiligheidslandschappen) en het ontwikkelen van voorspel- en waarschuwingssystemen. Zo kunnen we bijdragen om de wereld tegen aanvaardbare kosten veiliger te maken voor overstromingen.

Overstromingen kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we kunnen ons wel richten om ze beter beheersbaar te maken. De uitdagingen zijn enorm groot, maar als we het nu goed aanpakken, zullen de problemen te managen blijven en kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden.

Jaap Kwadijk

Strategieën voor overstromingsrisico's

Steeds meer landen hebben te maken met overstromingsrisico's die moeten worden gekwantificeerd en beperkt. Deltares helpt overheden in de hele wereld de risico's van overstromingen beter te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om het groeiende overstromingsgevaar wereldwijd te bestrijden. We ondersteunen een proactieve aanpak van geïntegreerd overstromingsrisicobeheer.

De strategieën voor overstromingsrisico's van Deltares hebben als doel het verbeteren van concepten, methodes en tools op drie gebieden:

  • Overstromingsrisicobeoordeling
  • Stedelijk overstromingsbeheer en kritieke infrastructuur
  • Overstromingsrisicobeheer: ontwerp en beoordeling van strategieën.

Overstromingsrisicobeoordeling

Deltares brengt overstromingsrisico's in kaart door het uitvoeren van geïntegreerde risicoanalyses. We analyseren de waarschijnlijkheid van hoge waterpeilen en overstromingen, en beoordelen de mogelijke gevolgen van overstromingen, zoals dodelijke slachtoffers, economische verliezen en milieueffecten.

Risicoanalyse geeft een inzicht in de kwetsbaarheid van bepaalde gebieden, wat van belang is bij het plannen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deltares ontwikkelt en implementeert samenhangende series methodes en tools voor risicoanalyses van verschillende grootte, inclusief de ontwikkeling van nuttige indicatoren, criteria en kaarten.

Stedelijk overstromingsbeheer en kritieke infrastructuur

Stedelijke gebieden met kritieke infrastructuren zoals gas-, licht- en waternetwerken, wegen en spoorwegen zijn bijzonder kwetsbaar bij overstromingen. Kritieke infrastructuur loopt niet alleen risico van de overstroming zelf, maar ook van de resulterende cascade-effecten. Deltares ontwikkelt collaboratieve modelvormingstools om de betrokkenheid van de belanghebbenden te vergroten bij het opsporen van deze risico's en daardoor het ontwikkelen te stimuleren van strategieën voor het verminderen van risico's.

Ontwerp en beoordeling van strategieën voor overstromingsrisicobeheer

De strategieën die worden ontwikkeld, moeten bestaan uit een uitgebalanceerde combinatie van zowel structurele als niet-structurele maatregelen, waaronder maatregelen die op de korte termijn kunnen worden toegepast. Bij het plannen voor overstromingsrisicobeheer moet worden beslist welk overstromingsniveau nog acceptabel is. Er moet worden beslist welke mate van veiligheid genoeg is.

Bij besluitvorming op basis van de kennis van risico's wordt gezocht naar een 'proportionele' respons op een risico en naar een transparant proces voor het inschatten van het risico en het beoordelen van de effecten van maatregelen. Deltares ondersteunt dit proces door het ontwikkelen en toepassen van (interactieve) methodes en tools voor het (participerend) ontwerpen en beoordelen van strategieën voor overstromingsrisicobeheer, zoals planningkits en dashboards.

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.