Diepgaande kennis als basis

Deltares helpt overheden, beheerders, assetmanagers, bouwers van spoorweginfrastructuur en ander stakeholders uit de spoorwegindustrie om het vervoer over het spoor toekomstbestendig, betrouwbaar, veilig en efficiënt te houden. Wij adviseren, ondersteunen en bieden onderzoek en toepassingen voor grote infrastructuur vraagstukken en in verschillende fases van spoorwegprojecten. Daarbij maken we graag gebruik van de excellente kennis van onze collega’s, onze wereldwijde expertise en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en innovatieve technologie. We kunnen daarnaast bouwen op duurzame samenwerkingen met partners en stakeholders uit de sector.

Gedrag van ondergrond en grondwater cruciaal

Beheerders en bouwers van infrastructuur hebben te maken met slappe ondergronden, zettingen en hoge grondwaterstanden, vooral in deltagebieden. Ondergrond en grondwater zijn nauw met elkaar verbonden. Het gedrag van grond en grondwater is onzeker en een belangrijke oorzaak van onderhoud aan de infrastructuur. Deltares heeft naast de tools en methodieken ook diepgaande kennis over het gedrag van grond en grondwater. Dat is nodig zijn voor een gedegen advies en passende oplossingen. Het spoorsysteem heeft zich ontwikkeld tot een goed werkend maar weinig adaptief systeem dat op punten haar grenzen bereikt. Om duurzame bereikbaarheid via het spoor ook in de toekomst te garanderen, is het belangrijk deze grenzen te kennen en toe te werken naar een meer adaptief spoorsysteem.

Deltares heeft naast de tools en methodieken ook de diepgaande kennis over grond en grondwater, dat is nodig voor een gedegen advies voor een duurzaam en veerkrachtig spoorsysteem

Joris van Ruijven, Expert Transport en Infrastructuur

Impact van klimaatveranderingen

In grote delen van de wereld hebben klimaatveranderingen een negatieve impact op de infrastructuur. Ook spoorwegen zijn kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen, extreme neerslag. Ook gevaren zoals aardbevingen en aardverschuivingen vormen een bedreiging. Opdrachtgevers willen weten wat dit betekent voor de kosten, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infraprojecten. Deltares biedt onderzoek en toepassingen voor deze vraagstukken. We nemen daarbij belangrijke inzichten mee uit de vele wetenschappelijk studies en onderzoeken van Deltares op het gebied van infrastructuur en spoorwegen.

Waar biedt Deltares onderzoek en toepassingen

  • Deltares weet hoe infrastructuur zich op slappe grond gedraagt. Er is daarbij specifieke aandacht voor zettingen, trillingen, overgangsconstructies en constructiestabiliteit.
  • Deltares kent de geo-technische risico’s bij aanleg en beheer van spoor en wij kunnen de vertaalslag maken naar project specifieke risico’s, zoals kosten en bouwtijd.
  • Er is binnen Deltares veel kennis over de impact van klimaatveranderingen op infrastructuurnetwerken en wij kunnen bepalen hoe veerkrachtig het spoorsysteem is en welke maatregelen effectief zijn in infraprojecten.
  • Deltares heeft de kennis over hoe je in infraprojecten gebruik maakt van natuurlijke processen in grond- en grondwater Dat maakt het mogelijk om infrastructuur te bouwen en te beheren, met zo’n min mogelijk impact voor de omgeving.

Samenwerken en kennis bundelen

We werken nauw samen met anderen kennispartners, overheden en stakeholders uit de sector om kennis te delen en oplossingen te bieden. We verbinden kennis en ervaring uit de praktijk met onze expertise, technologie en faciliteiten. Zo dragen wij met zowel fundamenteel, als toegepast onderzoek bij een toekomstbestendig spoorwegennetwerk.

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is RESET. Een onderzoeksprogramma naar het gedrag van rijdende treinen op spoordijken. Het gaat hier om een samenwerking tussen Deltares, ProRail en TU Delft. Dit onderzoek gaat storingen en hogere onderhoudskosten verkleinen en bijdragen aan een duurzaam en veiliger treinvervoer. Met dit onderzoek vergaren we kennis die wereldwijd uniek is, want deze kennis van de ondergrond in combinatie met de baanstabiliteit bestaat nog niet. Lees meer over dit onderzoek in ons Deltalife Magazine.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=eSfN_O1nnXg

Projecten

Deze pagina delen.