Door de energie transitie als gevolg van de toenemende vraag naar duurzame energie neemt de druk op ondergronds ruimtegebruik toe, ook klimaatverandering stelt de ondergrondse infrastructuur voor grote uitdagingen. De ondergrondse infrastructuur van de toekomst vraagt om weloverwogen beslissingen en duurzame oplossingen.

Wetenschappelijk kennis als basis

Deltares biedt advies, ondersteuning en onderzoek voor uitdagende vraagstukken op het gebied van ondergrondse infrastructuur. De basis hiervoor is de diepgaande kennis van onze wetenschappers en onze wereldwijde ervaring. We maken gebruik van onze state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en innovatieve technologie en we werken nauw samen met partners en belanghebbenden uit de sector.

Kennis over gedrag van kabels, leidingen en tunnels in de ondergrond is essentieel

Ondergrondse infrastructuur bevindt zich in de ondergrond. De interactie van de infrastructuur elementen zoals kabels, leidingen en tunnels met de omringende grond en het grondwater is daarom van belang voor het functioneren van de ondergronds infrastructuur. Veranderingen in de interactie door bijvoorbeeld bovengronds grondverzet, of verandering van grondwaterstand, kunnen onbedoeld gevolgen hebben voor de ondergronds gelegen infrastructuur. Dit kan resulteren in bodemverontreinigingen of lekkages die de bovengrondse en naast gelegen infrastructuur kunnen verstoren.

Soms gebeuren er ongelukken tijdens de aanleg of vervanging van ondergrondse infrastructuur. Vaak kunnen ongelukken worden voorkomen door tijdens het ontwerp en planvorming meer aandacht te besteden aan de omringende infrastructuur. Aandacht voor potentiele risico’s tijdens de uitvoering helpt om de infrastructuur voor morgen zonder problemen tijdig gereed te kunnen maken. Ondergrondse infrastructuur is niet los te zien van grond en grondwater. Ook de omringende ondergrondse en bovengrondse infrastructuur maakt deel uit van het geheel.

Voldoende aandacht voor de omgeving en door toepassen van de benodigde kennis zijn we in staat de beperkte ondergrondse ruimte optimaal te benutten voor de toekomst

Henk Kruse, Expert Underground Infrastructure

Deltares heeft de in het verleden opgedane kennis vastgelegd in tools en methodieken en is ook nu bezig op de kennis over de aanleg en het gedrag van ondergrondse infrastructuur in de grond en het grondwater te vergroten. Dat is nodig voor het vinden van passende oplossingen voor de toekomst en helpt risico's te identificeren en te beheersen. Zo helpen we om de ondergrondse infrastructuur veilig, betrouwbaar en duurzaam te maken. Deltares biedt advies op basis van diepgaande kennis, decennia lange ervaring en gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Klimaatverandering en ondergrondse infrastructuur

Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van ondergrondse infrastructuur is het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering verhoogt de kans op hogere temperaturen en overstromingen door verhoogde regenval, stormen en wateroverlast en bodemdaling. Het toekomstige klimaat heeft een impact op de betrouwbaarheid van de ondergrondse infrastructuur. Kennis over de effecten van klimaat verandering kunnen helpen bij het duurzaam beheren van de ondergronds infrastructuur van morgen.

Vraagstukken waar Deltares onderzoek en advies biedt

Vraagstukken op het gebied van ondergrondse infrastructuur waar Deltares zich mee bezig houdt zijn:

  • Ondergrondse ruimte: hoe kan de ondergrondse ruimte in de toekomst worden benut voor de benodigde ondergrondse infrastructuur.
  • Duurzaamheid en levensduur: hoe kunnen we de levensduur en duurzaamheid van ondergrondse infrastructuur verbeteren?
  • Grond- en waterbeheer: hoe kunnen we grond- en waterbeheer optimaliseren om de stabiliteit en veiligheid van ondergrondse infrastructuur te waarborgen?
  • Aanlegmethoden: op welke manier kan nieuwe ondergronds infrastructuur zonder overlast kosten effectief worden aangelegd voor nieuwe energie dragers of vervanging van bestaande infrastuctuur
  • Monitoring en inspectie: hoe kunnen we de betrouwbaarheid van ondergrondse infrastructuur verbeteren door middel van monitoring en inspectie?
  • Risicobeheersing: hoe kunnen we risico's op schade aan ondergrondse infrastructuur beheersen en beperken?

Samenwerken en kennis bundelen

Deltares werk samen met een breed scala aan partijen, waaronder overheden, netbeheerders GWW-bedrijven, energie maatschappijen, industrieën, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is om samen duurzame en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor ondergrondse infrastructuur. Deltares vergroot haar kennis en expertise door projecten in co-creatie uit te voeren met onder andere universiteiten, andere onderzoeksinstituten en bedrijven uit de sector.

Onze kennis inzetten voor uw ondergrondse infrastructuur projecten

Onze unieke combinatie van excellente kennis, wereldwijde expertise, state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en innovatieve technologie, stelt ons in staat om duurzame en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Zo kunnen we de het duurzame gebruik van de ondergrondse infrastructuur van de toekomst mogelijk maken.

Projecten

Deze pagina delen.