Podcastserie Zeebenen

In de podcastserie “Zeebenen” nemen Joris Koornneef, de Burgemeester van Jouw Noordzee en zijn “Loco” Eva den Boer, de luisteraar mee in het verhaal van het snelst veranderende deel van Nederland: De Noordzee. De serie bestaat uit 8 afleveringen. De afleveringen waaraan onze experts hebben meegewerkt zijn hier te beluisteren. Bekijk het Spotify-kanaal van Zeebenen voor alle afleveringen.

Beluister aflevering 3 - De Veranderende Noordzee

Met de energietransitie op de Noordzee verandert er een boel. Hoe breng je dit in kaart en wat is het effect hiervan op andere Noordzeegebruikers. In deze aflevering wordt deze verandering samen met Hendrik Romkes van de Vissersbond, Remco Groenenberg van TNO en Luuk van der Heijden van Deltares verkent en gekeken naar de effecten en kansen die dit biedt.

De impact van wind op zee

Beluister de podcast: Studio Energie - de impact van wind op zee

In 2050 moet er zo'n 70 GW aan windturbines op het Nederlandse deel van de Noordzee staan, zo wil het kabinet. Nu staat er 4 GW. In de héle Noordzee moet minimaal 300 GW komen. Grote vraag: wat is de impact daarvan op het ecosysteem? Het antwoord moet komen van Wozep, het Wind op Zee Ecologisch Programma, dat in 2016 is gestart. Over dat programma praat Remco de Boer in de Studio Energie Podcast met Luca van Duren, marine ecoloog bij Deltares, die al jaren aan het Wozep werkt.

Onze bodem in beweging

Over de historie en daling van onze stedelijke ondergrond

Beluister aflevering 35 van the Mayors Manual, de podcastserie die zich richt op ‘wat moet er in het handboek van burgemeesters staan om steden toekomstbestendig te maken’ via Apple Podcasts en Spotify.

In de Mayor’s Manual podcast een gesprek over de historie van de stedelijke ondergrond en de problematiek van bodemdaling met archeoloog (Ranjith Jayasena) Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en geoloog Gilles Erkens (Deltares). Beluister de podcast en krijg een masterclass over de geschiedenis van de bodem.

Bodemdaling is een actueel probleem met een geschiedenis zo oud als de steden die het ervaren. De stad Amsterdam bestaat binnenkort 750 jaar, een mooi moment om de geschiedenis van de ondergrond in te duiken en vooruit te kijken naar toekomstige bodemdaling.

Ranjith Jayasena en met Gilles Erkens gaan in gesprek over de leidende rol die water en bodem hebben in de ontwikkeling van de stad en hoe we hier mee om moeten gaan.

Ze zetten de eerste stap naar het vinden van oplossingen voor dit eeuwenoude probleem waar geen eind aan lijkt te komen. Hoe gingen de eerste Amsterdammers om met de dalende bodem, wat weten we over onze ondergrond en wat moeten we met peilstokken en piepschuim?

Podcastserie Enabling Technologies

Regelmatig maken we gebruik van sleuteltechnologieen als AI, robotica, big data, nieuwe meet- en monitoringstechnieken om tot oplossingen te komen, zodat we veilig en duurzaam kunnen leven in de delta. Nu en in de toekomst. Hoe we dat doen vertellen we graag in een serie podcasts waarin we je meenemen naar plekken waar techniek water en ondergrond elkaar vinden.

De kademuren van Amsterdam

Beluister de podcast in het Engels: Quay Walls

De kenmerkende grachten en vele bruggen geven Amsterdam een eigen karakter, waar jaarlijks veel mensen speciaal voor naartoe komen. Maar de kadegrachten en bruggen zijn kwetsbaar, zeker rondom het historische centrum. Met vele miljoenen mensen en allerlei soorten (zwaar) verkeer krijgen de kades het zwaar te verduren.

Kort geleden is een deel van een kademuur dan ook ingestort. En dit was niet het eerste incident.
In deze podcast legt Mandy Korff uit hoe Deltares, in samenwerking met TU Delft, data verzamelt en meet wat de status is van de kademuren, waarmee de gemeente Amsterdam beter kan prioriteren waar renovaties nodig zijn en waar (nog) niet.

De techniek achter bodemdaling meten

Beluister de podcast: De techniek achter bodemdaling meten

In Nederland daalt de bodem al ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’, en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden.

Op verschillende plekken in Nederland zijn sinds kort meetsystemen ingericht om bodemdaling structureel en frequent te meten. Nieuwe meettechnieken worden ingezet om de belangrijkste mechanismes van de bodemdaling in veenweidegebieden te ontrafelen. Alleen als bekend is welk mechanismen verantwoordelijk zijn voor bodemdaling, kunnen effectieve technische en beleidsmatige maatregelen worden ontworpen.

Om meer te weten te komen over hoe je bodemdaling kan meten en de nieuwe meettechnieken die zijn gebruikt zijn we met Sanneke van Asselen, bodemdalingsexpert bij Deltares op bezoek gegaan op de meetlocatie in Zegveld. Simon van Diepen, promovendus bij de TU Delft vertelt over hoe hij in zijn onderzoek gebruik maakt van InSAR-metingen en -gegevens om de bodemdaling en onderliggende processen te onderzoeken.

Zeer zorgwekkende opkomende stoffen

Beluister de podcast: Zeer zorgwekkende opkomende stoffen

Een podcast over zeer zorgwekkende opkomende stoffen in het milieu. De podcast hoort bij een artikel in Deltalife no. 13. Aan het woord in deze podcast zijn Leonard Osté en Wilko Verweij.

Aardobservatie en de gevaren van rivierijs

Beluister de podcast Aardobservatie en de gevaren van rivierijs

In de noordelijke gebieden op aarde kunnen in het voorjaar door het smelten van bevroren rivieren grote ijsdammen ontstaan. Deze ijsdammen blokkeren de afvoer van water waardoor de rivier kan overstromen. Voor waterbeheerders is het belangrijk om te weten wanneer deze ijsdammen optreden en te kunnen voorspellen of er een kans op overstroming is. Daarom doet Deltares hier momenteel onderzoek naar, waarbij we gebruik maken van de nieuwste technologieën.

Deltares heeft in samenwerking met de Canadese overheid innovatieve methoden ontwikkeld om aan de hand van satellietbeelden risicovolle trajecten langs smeltende rivieren in kaart te brengen. We maken hierbij onderscheid in intact rivierijs en smeltend rivierijs dat gaat kruien.

De classificatie is geautomatiseerd en nu werken we aan een methode om deze informatie rechtstreeks in te lezen in modellen waarmee overstromingen voorspeld kunnen worden. Dit onderzoek past binnen onze ambitie om satellietbeelden met behulp van data science te analyseren, zodat wereldwijd meer gegevens beschikbaar komen voor waterbeheer, infrastructuur en bodembeheer.

In de podcast leggen collega's Dave Casson, Martijn Kwant en Chris Bremmer hoe zij dit onderzoek hebben uitgevoerd en wat dit onderzoek zo bijzonder maakt.

Deze pagina delen.