Over Luca van Duren

Dr. Luca van Duren is mariene ecoloog, gespecialiseerd in de interactie tussen biota, vloeistofdynamica en sediment. Ze werkt graag aan een grote verscheidenheid aan multidisciplinaire integratieve projecten in mariene en kustwateren, variërend van ecosysteemherstel en milieubeheer tot modelleringsinstrumenten voor aquacultuur. De focus van haar werk ligt op het functioneren van ecosystemen in relatie tot fysieke processen (hydrodynamica en sedimentbeweging) en menselijk gebruik. Dit omvat de grote veranderingen die we de komende decennia op de Noordzee kunnen verwachten als gevolg van de energietransitie (grote toename van offshore wind en andere vormen van mariene energieopwekking), de voedseltransitie (veranderingen van minder visserij naar meer teelt), de Natuurtransitie (herstel van ecosysteemfuncties die door menselijk ingrijpen verloren zijn gegaan) en klimaatverandering.

Deze pagina delen.