Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
157 projecten gevonden
 1. Marker Wadden kennisprogramma 2.0.

  Als vervolg op de succesvolle aanleg en kennisontwikkeling in de beginfase van de Marker Wadden (2016-2022) is er inmiddels een tweede kennisprogramma gestart. Dat programma is bedoeld om Marker Wadden robuust en klimaatadaptief te maken. Net als in het vorige Kennisprogramma coördineert Deltares het onderzoek.
 2. Zink- en kraagstukken robuuster en effectiever met geotextiel

  Mkb en Deltares komen samen dichterbij oplossingen voor duurzaam beheer van waterwegen en de bescherming van bodems en oevers. Zink- en kraagstukken zijn matten samengesteld uit rijshout al of niet met riet en/of een zool van geotextiel. Deze zink- en kraagstukken vormen essentiële componenten in het duurzaam beheer van waterwegen en dienen als…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 3. Kwetsbaarheden in het wegennet blootleggen

  Grote wegen in de Alpen zijn kwetsbaar voor overstromingen vanuit rivieren. Dat blijkt uit een studie van Deltares en de Vrije Universiteit Amsterdam die in 2021 gepubliceerd werd en waar onder andere dit soort hotspots zijn geïdentificeerd. De onderzoekers berekenden met een nieuwe techniek op hoog detailniveau het overstromingsrisico van alle…
  Overstromingen
 4. Versnellen multifunctionele windparken op zee

  In onze energietransitie zal de Noordzee een grote rol spelen. De ruimte die nodig is voor windparken op zee is enorm, wat effecten zal hebben op het ecosysteem en voedselproductie op zee. Hoe zijn offshore windparken zo te ontwerpen en gebruiken dat ze ook functioneren als voedsel- en energiecentrale en bijdragen aan het herstel van de…
  Energietransitie
 5. SURICATES hergebruik van sediment om regionale veerkracht te verbeteren

  Het SURICATES-project (Sediment Use as Resource In Circular And Territorial EconomieS) implementeert nieuwe grootschalige oplossingen voor het hergebruik van sediment in havens, waterwegen en kustlijnen van Noordwest-Europa (Interreg NWE-programma). De oplossingen voor hergebruik zijn beschikbaar voor overheden, haven- en waterwegbeheerders en…
  Gezondheid water, bodem Toekomstbestendige infrastructuur
 6. HYDROLIB: gezamenlijke automatisering op watersysteemmodellen

  In 2021 heeft Deltares tezamen met 6 waterschappen, 6 adviesbureaus en een universiteit, het initiatief genomen voor het TKI-project HYDROLIB. Dit met als doel om samen een softwarebibliotheek te ontwikkelen ten bate van een geautomatiseerde workflow voor hydrologische en hydrodynamische modellering. Deze bibliotheek stellen we beschikbaar in een…
 7. Klimaat- en waterrobuust: laag Nederland in 2050 en daarna

  Bij het klimaat- en waterrobuust maken van laag Nederland wordt nog altijd het huidige landgebruik als uitgangspunt genomen. Door technische ingrepen in het water- en bodemsysteem proberen we de problemen op te lossen om de huidige situatie in stand te houden. De vraag is of dit, mede door klimaatverandering, op de langere termijn houdbaar is?
  Overstromingen Watervoorraad Droogte
 8. Golfbewegingen in Noordzee beter te voorspellen door Machine Learning

  Bij waterbouwkundige projecten aan de kust en voor de scheepvaart zijn voorspellingen van golfbewegingen cruciaal. Het plaatsen van een offshore windturbine in de Noordzee bijvoorbeeld, hangt af van een complex samenspel van golfbewegingen, die worden beïnvloed door wind en deining. Hoe nauwkeuriger en betrouwbaarder de golfvoorspellingen zijn,…
  Energietransitie Toekomstbestendige infrastructuur
 9. Scrollymap droogte op de rivier

  De zomer van 2022 was droog en heet in Europa. De scheepvaart had last van de zeer lage rivierafvoer. Was dit te voorzien? Waar had de scheepvaart het meeste last van de lage afvoer? Er werden sluizen gesloten om zout buiten te houden, lukte dat ook?
  Droogte
 10. Hydraulische integratie van een HTO in het warmtenet van Rotterdam Nesselande

  Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP heeft aangetoond dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch en maatschappelijk haalbaar zijn in Nederland. Het verwarmen van de stedelijke omgeving anders dan met aardgas vereist echter nieuwe infrastructuren en regelgeving. Bijna 60 partijen uit de hele wereld hebben binnen WarmingUP nieuwe…
 11. Zand uit de Noordzee, een Delfstoffen Informatie Systeem

  Deltares werkt samen met TNO en in opdracht van Rijkswaterstaat aan het Delfstoffen Informatie systeem (DIS), dat inzicht zal geven in hoeveel zand uit de Noordzee gewonnen kan worden. Sinds 2019 werken we aan een grote update naar versie 3.1, waarin veel nieuwe data wordt gebruikt die in eerdere versies nog onbenut was. De meest recente versie…
  Gezondheid water, bodem
 12. Een zuiverend rietveld zorgt voor een groene buurt en blije buurtbewoners

  Bodemsanering geeft meestal overlast en is vaak erg duur. Maar het kan ook anders: saneren met inzet van natuur draagt juist bij aan ruimtelijke kwaliteit en de kosten zijn veel lager dan met conventionele grondontgravingen en -afvoer en grondwateronttrekkingen en -zuiveringen. Onze kennis van de ondergrond en het watersysteem helpt bedrijven,…
  Gezondheid water, bodem