Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
146 projecten gevonden
 1. Scrollymap droogte op de rivier

  De zomer van 2022 was droog en heet in Europa. De scheepvaart had last van de zeer lage rivierafvoer. Was dit te voorzien? Waar had de scheepvaart het meeste last van de lage afvoer? Er werden sluizen gesloten om zout buiten te houden, lukte dat ook?
  Droogte
 2. Hydraulische integratie van een HTO in het warmtenet van Rotterdam Nesselande

  Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP heeft aangetoond dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch en maatschappelijk haalbaar zijn in Nederland. Het verwarmen van de stedelijke omgeving anders dan met aardgas vereist echter nieuwe infrastructuren en regelgeving. Bijna 60 partijen uit de hele wereld hebben binnen WarmingUP nieuwe…
 3. Zand uit de Noordzee, een Delfstoffen Informatie Systeem

  Deltares werkt samen met TNO en in opdracht van Rijkswaterstaat aan het Delfstoffen Informatie systeem (DIS), dat inzicht zal geven in hoeveel zand uit de Noordzee gewonnen kan worden. Sinds 2019 werken we aan een grote update naar versie 3.1, waarin veel nieuwe data wordt gebruikt die in eerdere versies nog onbenut was. De meest recente versie…
  Gezondheid water, bodem
 4. Een zuiverend rietveld zorgt voor een groene buurt en blije buurtbewoners

  Bodemsanering geeft meestal overlast en is vaak erg duur. Maar het kan ook anders: saneren met inzet van natuur draagt juist bij aan ruimtelijke kwaliteit en de kosten zijn veel lager dan met conventionele grondontgravingen en -afvoer en grondwateronttrekkingen en -zuiveringen. Onze kennis van de ondergrond en het watersysteem helpt bedrijven,…
  Gezondheid water, bodem
 5. Waterbom

  Wat als de extreem zware neerslag met verwoestende gevolgen in juli 2021, in Limburg, België en Duitsland, elders in Nederland was gevallen? Onderzoekers van Deltares hebben in een driedaagse hackathon deze vraag onderzocht. De conclusie is dat bij zulke grootschalige en extreme neerslaggebeurtenissen wateroverlast niet te voorkomen is. Wel kan…
  Overstromingen
 6. REACHOUT

  REACHOUT is een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeks- en innovatieproject en heeft als doel om gebruiksvriendelijke klimaatdiensten te ontwikkelen ter ondersteuning van de uitvoering van de Green Deal. Deltares leidt het project samen met Climate Adaptation Services (CAS).
  Overstromingen
 7. Global Water Watch

  Wereldwijd is nog niet altijd goed bekend wat de exacte watervoorraden zijn en hoe deze veranderen als gevolg van van klimaatverandering, niet-duurzaam gebruik en politieke instabiliteit. Wereldwijde waterinformatie is essentieel om deze fundamentele uitdaging aan te gaan. Om de toegang tot waterinformatie te stimuleren, ontwikkelt Deltares -…
  Watervoorraad Overstromingen
 8. Olivijn; validatie rekenmodel met veldproef op campus van Deltares

  Op het campusterrein van Deltares is een proef met Olivijn gedaan. We keken daarbij naar de verwering van het Olivijn in de tijd , hoeveel CO2 het opneemt en of er schadelijke effecten zijn voor het milieu. Deze metingen deden we om een eerder gemaakt rekenmodel te valideren.
  Gezondheid water, bodem
 9. Grondwater: de sleutel tot een veerkrachtige en duurzamere wereld

  Het wordt tijd dat grondwater zichtbaarder wordt. De onzichtbare ondergrondse ‘watertorens’ onder onze voeten bevatten meer dan 100 keer meer zoet water dan het volume van oppervlaktewater op de continenten. Maar dat volume staat onder druk. Door niet duurzaam gebruik, door verzilting en vervuiling van het grondwater. We zijn allemaal afhankelijk…
 10. Risico’s in beeld van aardbevingen in Groningen

  Elk jaar worden er tientallen aardbevingen gemeten in Groningen. Deze bevingen hebben ernstige gevolgen voor de mensen en hun huizen en daarnaast ook impact op de waterkeringen, leidingen, bruggen, sluizen hoogspanningsnetwerken. Maar hoe kunnen we de effecten voorspellen, om schade door trillingen en bodemdaling te voorkomen?
 11. Toelichting modellering Kanaal Almelo-De Haandrik

  Tussen 2011 en 2016 heeft de provincie Overijssel het kanaal Almelo-De Haandrik toegankelijker gemaakt voor grotere schepen. Omwonenden hebben aangegeven dat er sinds de uitvoering van deze werkzaamheden schade aan hun woningen en percelen is opgetreden. Deltares heeft op verzoek van de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de…
 12. Samenwerken aan rekenmodel spoortrillingen

  ProRail, TU Delft, Deltares en TNO ontwikkelen samen een rekenmodel: het Spoor Trillingen Emissie Model (STEM). Het model voorspelt in welke situaties spoortrillingen ontstaan en in welke situaties bepaalde bronmaatregelen effectief zijn. Daarnaast kan ProRail met het model ook de oorzaak van klachten en problemen rond spoortrillingen achterhalen…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 13. Wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken

  Deltares, ProRail en de TU Delft doen met grootschalige experimenten, innovatieve rekenmethoden en data science, wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van rijdende treinen op spoordijken. Dit gezamenlijke onderzoeksprogramma, leert ons wat de gevolgen zijn voor spoordijken, van meer en zwaarder treinverkeer en de klimaatverandering en hoe we…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 14. JIP HAWAIII - Joint Industry Project sHAllow WAter InItIative

  JIP HawaIII, een acroniem voor "sHAllow Water InItIative", is een reeks onderzoeksprojecten met verscheidene internationale partners over het afmeren van LNG-schepen in intermediaire waterdiepten (15 - 40 m) in het kustgebied.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 15. Validatietesten innovatieve afmeertechniek voor havens van de toekomst

  Deltares is samen met Shoretension, Royal HaskoningDHV, MARIN, Vopak en Shell op zoek naar de mogelijkheden van een innovatieve afmeertechniek voor de haven van de toekomst. Duurzaamheid en economische vitaliteit staan centraal in de haven van de toekomst. Deze havens zullen er zeer waarschijnlijk anders uitzien dan de havens zoals we die nu…
  Toekomstbestendige infrastructuur