Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Energietransitie
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Veerkrachtige steden

Filters

 • Europa
 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
133 projecten gevonden
 1. Nature-based Solutions in New Orleans en Charleston

  In 2005 veroorzaakte orkaan Katrina in New Orleans 1.833 doden en ruim 153 miljard dollar schade. Daarna is veel geïnvesteerd in grootschalige waterveiligheid zoals dijken en in honderden kleinschalige groenblauwe voorzieningen zoals ‘Nature-based Solutions (NbS)’. Voorbeelden hiervan zijn wadi’s, rain gardens en doorlatende verharding. Ook in…
  Bodemdaling Overstromingen Veerkrachtige steden
 2. Aanpak grondwatervervuiling (NINFA project)

  De vervuiling van het grondwater vormt een bedreiging voor de waterbeschikbaarheid. Binnen het EU-project NINFA ("Taking action to prevent and mitigate pollution of groundwater bodies") bestuderen we de effecten van vervuiling op de grondwaterkwaliteit, zowel van nutriënten als van chemicaliën. Zo willen we de EU-doelstelling voor zero pollution…
  Gezondheid water, bodem
 3. Kennis van Ecologie voor de Energietransitie (KEEN)

  De energietransitie zal een impact hebben op de kwaliteit en het leven in het water, op het land en in de bodem. Samen met TNO, WUR en KWR onderzoekt Deltares de effecten van het opschalen van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, aquathermie en bodemenergie, om ervoor te zorgen dat onze overgang naar een duurzame toekomst zowel effectief…
  Energietransitie Gezondheid water, bodem
 4. Het effect van kweldervegetatie op de kracht van golven

  Welk effect heeft kweldervegetatie op de kracht van golven die de dijk bereiken? Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft en het NIOZ het effect van kweldervegetatie en open voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken. Hierdoor heeft een dijk mogelijk minder ruimte nodig en kunnen kwelders…
 5. Zink- en kraagstukken robuuster en effectiever met geotextiel

  Samen komen mkb en Deltares dichterbij oplossingen voor duurzaam beheer van waterwegen en de bescherming van bodems en oevers. Zink- en kraagstukken zijn matten samengesteld uit rijshout al of niet met riet en/of een zool van geotextiel. Deze zink- en kraagstukken vormen essentiële componenten in het duurzaam beheer van waterwegen en dienen als…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 6. Kwetsbaarheden in het wegennet blootleggen

  Grote wegen in de Alpen zijn kwetsbaar voor overstromingen vanuit rivieren. Dat blijkt uit een studie van Deltares en de Vrije Universiteit Amsterdam die in 2021 gepubliceerd werd en waar onder andere dit soort hotspots zijn geïdentificeerd. De onderzoekers berekenden met een nieuwe techniek op hoog detailniveau het overstromingsrisico van alle…
  Overstromingen
 7. Versnellen multifunctionele windparken op zee

  In onze energietransitie zal de Noordzee een grote rol spelen. De ruimte die nodig is voor windparken op zee is enorm, wat effecten zal hebben op het ecosysteem en voedselproductie op zee. Hoe zijn offshore windparken zo te ontwerpen en gebruiken dat ze ook functioneren als voedsel- en energiecentrale en bijdragen aan het herstel van de…
  Energietransitie
 8. SURICATES hergebruik van sediment om regionale veerkracht te verbeteren

  Het SURICATES-project (Sediment Use as Resource In Circular And Territorial EconomieS) implementeert nieuwe grootschalige oplossingen voor het hergebruik van sediment in havens, waterwegen en kustlijnen van Noordwest-Europa (Interreg NWE-programma). De oplossingen voor hergebruik zijn beschikbaar voor overheden, haven- en waterwegbeheerders en…
  Gezondheid water, bodem Toekomstbestendige infrastructuur
 9. HYDROLIB: gezamenlijke automatisering op watersysteemmodellen

  In 2021 heeft Deltares tezamen met 6 waterschappen, 6 adviesbureaus en een universiteit, het initiatief genomen voor het TKI-project HYDROLIB. Dit met als doel om samen een softwarebibliotheek te ontwikkelen ten bate van een geautomatiseerde workflow voor hydrologische en hydrodynamische modellering. Deze bibliotheek stellen we beschikbaar in een…
 10. Klimaat- en waterrobuust: laag Nederland in 2050 en daarna

  Bij het klimaat- en waterrobuust maken van laag Nederland wordt nog altijd het huidige landgebruik als uitgangspunt genomen. Door technische ingrepen in het water- en bodemsysteem proberen we de problemen op te lossen om de huidige situatie in stand te houden. De vraag is of dit, mede door klimaatverandering, op de langere termijn houdbaar is?
  Overstromingen Watervoorraad Droogte
 11. Golfbewegingen in Noordzee beter te voorspellen door Machine Learning

  Bij waterbouwkundige projecten aan de kust en voor de scheepvaart zijn voorspellingen van golfbewegingen cruciaal. Het plaatsen van een offshore windturbine in de Noordzee bijvoorbeeld, hangt af van een complex samenspel van golfbewegingen, die worden beïnvloed door wind en deining. Hoe nauwkeuriger en betrouwbaarder de golfvoorspellingen zijn,…
  Energietransitie Toekomstbestendige infrastructuur
 12. Scrollymap droogte op de rivier

  De zomer van 2022 was droog en heet in Europa. De scheepvaart had last van de zeer lage rivierafvoer. Was dit te voorzien? Waar had de scheepvaart het meeste last van de lage afvoer? Er werden sluizen gesloten om zout buiten te houden, lukte dat ook?
  Droogte