Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Energietransitie
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
143 projecten gevonden
 1. 3D Dutch Continental Shelf Model – Flexible Mesh

  Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor waterstanden langs Noordzeekusten? Hoe gaat een windpark in zee de beweging van water en slib beïnvloeden, zowel ter plekke als op afstand? Alleen met gedegen systeemkennis kunnen dergelijke vragen worden beantwoord. Deltares presenteert een nieuw geavanceerd 3D-model voor de berekening van…
 2. A2 Maastricht, een tunnel door grind en kalksteen

  In Maastricht wordt een tunnel gebouwd voor de A2. Dit gebeurt in een ondergrond van grind en kalksteen. Deltares draagt met een risicogestuurde toetsing van het ontwerp en specialistische kennis bij aan het beheerst kunnen realiseren van de tunnel in deze geotechnisch uitdagende omgeving. Tussen kruispunt Geusselt en het Europaplein bouwt…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 3. Aanslibbing en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Salaverry, Peru

  Deltares heeft voor Salaverry Terminal (STI), de exploitant van de haven van Salaverry in Peru, baggeronderhoudsvoorspellingen gemaakt voor de uitgediepte haven en onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van conceptuele oplossingen om het baggervolume en de frequentie te verminderen.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 4. Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen

  Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk. Dit…
  Droogte Bodemdaling
 5. Beoordelen risico’s klimaatverandering en adaptatiemaatregelen voor wegen - the ROADAPT project

  Infrastructuur is belangrijk voor de mobiliteit in onze samenleving. Burgers, bedrijven en overheden vertrouwen erop dat ze continue gebruik kunnen maken van het wegennet. Maar extreme weersomstandigheden door klimaatverandering zijn ook van invloed op de betrouw- en beschikbaarheid van het wegennet. En juist omdat mobiliteit en het wegennet zo…
 6. Bewoners mangrovekust lopen gevaar

  Mangroves zijn wereldwijd te vinden in tropische en subtropische gebieden, maar ze verdwijnen met een alarmerende snelheid. Dit is vooral te wijten aan menselijk toedoen, zoals het kappen van bos voor stedelijke ontwikkeling of de aanleg van vis- en garnalenvijvers. Bovendien zorgen de aanleg van infrastructuur, de kanalisering van rivieren en…
 7. Blue Spots

  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn kwetsbare gebieden van het Nederlandse wegennet in kaart gebracht. Deze zogeheten blue spots vormen een zwakke schakel als er overstromingen, langdurige regenval of extreme waterval op de weg is. Op basis van het ontwikkelde kaartmateriaal kan Rijkswaterstaat beslissen welke maatregelen zij nemen. Ook doet…
 8. Bluecan: minder CO2-uitstoot door verbetering waterkwaliteit meren en plassen

  BlueCan is een tool waarmee waterbeheerders de uitstoot van CO2 uit plassen en meren kunnen inschatten. De tool geeft inzicht in het effect van verschillende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en op het terugbrengen van de CO2-uitstoot. BlueCan is een samenwerkingsproject van Witteveen+Bos en Deltares.
  Gezondheid water, bodem
 9. Bodemdaling Jakarta

  In Noord Jakarta is de bodem de afgelopen 35 jaar met 4 meter gedaald, een zakking van 10-20 cm per jaar. Grondwateronttrekking is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak. Door de bodemdaling nemen de gevolgen van overstromingen toe.
 10. Bodemdaling bestrijden voor een veerkrachtig New Orleans

  New Orleans heeft een effectief storm-drainage systeem om het water na een heftige regenbui weg te pompen. Maar de pompen draaien ook als het droog is: naast regenwater wordt onbedoeld ook het grondwaterpeil verlaagd met als gevolg dat het veen en de klei uitdroogt, inklinkt en de bodem daalt. Daarnaast gebruikt de industrie onder andere…
  Bodemdaling
 11. Bodemdalingsonderzoek in de Mekongdelta, Vietnam

  De Mekongdelta in Vietnam is een vruchtbaar en economische belangrijk gebied in Zuidoost-Azië en wordt ook wel de ‘rice bowl’ van Vietnam genoemd. Het gebied zakt 1-4 cm per jaar en steeds meer worden de Vietnamezen geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling; vergroting van overstromingsrisico en meer verzilting van het bodem- en…
  Bodemdaling
 12. Bodemenergie: WKO voorbij de Nederlandse grenzen

  De bodem kan op duurzame wijze bijdragen aan onze energievoorziening. De meest effectieve vorm van bodemenergie is Warmte-Koude-Opslag (WKO). Ongeveer 40 % van de wereldwijde energievraag is voor verwarming en koeling. Daarin kan de bodem op simpele wijze voorzien met WKO. De technologie is in principe overal toepasbaar maar Nederland loopt…
 13. Building with Nature in de stad

  Building with Nature in de stad biedt concrete, goed toepasbare én duurzame oplossingen voor klimaatadaptieve steden die de waterveiligheid willen vergroten. Denk aan toepassingen als wilgenbossen om golven te dempen of het creëren van landzones die onder water kunnen lopen. Een ander voorbeeld zijn natuurlijke golfbrekers zoals levende…
 14. COASTAR: een zoetwaterappeltje voor de dorst

  COASTAR is een concept waarbij de ondergrond grootschalig wordt ingezet voor behoud van het zoetwater én om te voorkomen dat bijvoorbeeld verzilting of wateroverlast optreden. Een voorbeeld van een COASTAR maatregel is het opslaan van overtollig zoetwater –bijvoorbeeld door een overschot van regen- in de ondergrond. Op het moment dat sprake is…
  Watervoorraad
 15. CREEP in grondmaterialen

  Het ontwikkelen en voor praktisch gebruik toepasbaar maken van wiskundige modellen om kruip van grondmaterialen te voorspellen staat centraal in dit project. Deze 'kruip' komt onder andere voor bij een slappe ondergrond en houdt in dat de bodem op termijn vervormt. Dit gebeurt bijvoorbeeld veel bij de Hollandse veengronden waar Deltares mee te…