Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Overstromingen
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Droogte
 • Bodemdaling
 • Zeespiegelstijging
 • Veerkrachtige steden

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
154 projecten gevonden
 1. Metocean condities tijdens het incident met de MSC Zoe

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het incident met containerschip 'MSC Zoe' op 1-2 januari 2019, waarbij het schip meerdere containers verloor in een gebied ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 2. JIP RoPES: Research on Passing Effects on Ships joint industry project

  De laatste jaren is het onderwerp passeereffecten op schepen steeds belangrijker geworden omdat de omvang van schepen en verkeersintensiteit toeneemt, hetgeen leidt tot meer hinder door passerende schepen. Een voorbeeld is de explosie van de tanker Jupiter in 1990, die afdreef als gevolg van gebroken trossen door passerende schepen.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 3. Nationaal potentieel van aquathermie

  Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk in theorie een…
  Energietransitie
 4. Zoetwatergebrek maakt veel atol-eilanden in Stille Oceaan onbewoonbaar

  In een nieuw onderzoek van wetenschappers van U.S. Geological Survey, Deltares, National Oceanic and Atmospheric Administration en University of Hawaiʻi at Mānoa wordt voor een aantal verschillende klimaatscenario’s gekeken naar de gevolgen van de stijging van de zeespiegel en overstromingen door vloedgolven voor de infrastructuur van atollen en…
 5. Kennis- en innovatieprogramma ReThink the Delta

  Als ergens in de wereld een delta robuust en veilig kan door ontwikkelen, dan is dat in Nederland: de best beveiligde, meest welvarende delta van de wereld. Dit is niet vanzelfsprekend. Klimaatverandering vraagt ons in de toekomst te anticiperen op de grootste waterbouwkundige opgave sinds de Deltawerken.
 6. Marker Wadden

  Marker Wadden is een eilanden groep van natuureilanden gelegen in het Markermeer. De eilanden zijn gemaakt met overtollig sediment afkomstig van de bodem van het meer. Ze zijn de afgelopen vijf jaar (2017-2022) grondig onderzocht. Het onderzoek spitste zich toe op de thema's bouwen met fijn sediment, ecosysteem ontwikkeling en governance.
  Gezondheid water, bodem
 7. Wat kost een aquathermiesysteem?

  Beleidsmakers, warmtebedrijven en initiatiefnemers, die aquathermie willen toepassen kunnen nu een realistische inschatting maken van de kosten per geleverde GJ-warmte en de uitstoot van CO2 voor hun aquathermiesysteem. Onderzoekers in het warmtecollectief WarmingUP hebben gedetailleerde kostenberekeningen opgesteld van zeven realistische…
  Energietransitie
 8. Kennisimpuls Waterkwaliteit

  In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit…
  Gezondheid water, bodem
 9. FATracker: drijflaag monitoring in rioolgemaal

  (Vet)drijflagen in rioolgemalen is één van de belangrijkste oorzaken van pompstoringen. Het periodiek verwijderen van drijflagen (soms tot meer dan 2 m dik) is kostbaar en zeer onhygiënisch werk. De reinigingskosten zijn voor Nederland geschat op tientallen miljoenen euro’s. Uit onderzoek blijkt datnaast de demografische kenmerken van het…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 10. Next Generation Drought Index: droogte-informatie op lokaal niveau

  De Next Generation Drought Index van Deltares biedt tijdige en relevante droogte-informatie voor elke specifieke sector op lokaal niveau in regio's met schaarse gegevens, waardoor droogte en de sectorspecifieke gevolgen en risico's in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd.
  Droogte
 11. Omgevingseffecten van getijdenenergiewinning in de Oosterscheldekering

  In 2015 is een reeks van 5 getijdenturbines geïnstalleerd in de Oosterscheldekering. Om de impact van deze turbines te onderzoeken, zijn verschillende onderzoeksprojecten opgezet. Het doel van deze onderzoeksprojecten is om de impact van getijdenenergiewinning op de omgeving te onderzoeken.
  Energietransitie
 12. Spanjaards Duin een nieuw duingebied

  Spanjaards Duin is een nieuw duingebied van 40 ha aan de Delflandse kust bij ’s Gravezande. Het gebied is in 2009 aangelegd met suppletiezand van de Noordzeebodem, om waardevolle duinnatuur op te laten ontwikkelen. Het dient als compensatie voor de uitbreiding van de Haven van Rotterdam (Maasvlakte 2). Spanjaards Duin is het eerste voorbeeld in…
  Gezondheid water, bodem