Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Energietransitie
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Veerkrachtige steden

Filters

 • Europa
 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
133 projecten gevonden
 1. Innovatieve afmeertechniek voor havens van de toekomst

  Deltares is samen met Shoretension, Royal HaskoningDHV, MARIN, Vopak en Shell op zoek naar de mogelijkheden van een innovatieve afmeertechniek voor de haven van de toekomst. Duurzaamheid en economische vitaliteit staan centraal in de haven van de toekomst.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 2. Aanslibbing en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Salaverry, Peru

  Deltares heeft voor Salaverry Terminal (STI), de exploitant van de haven van Salaverry in Peru, baggeronderhoudsvoorspellingen gemaakt voor de uitgediepte haven en onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van conceptuele oplossingen om het baggervolume en de frequentie te verminderen.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 3. Porto do Açu – Impact van klimaatverandering op havenoperaties

  In 2021 voerde Deltares een studie uit om de mogelijke effecten van klimaatverandering op de activiteiten en infrastructuur van Porto do Açu (Brazilië) te beoordelen, met inbegrip van veranderende zeespiegel, wind, golven en neerslag.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 4. Metocean condities tijdens het incident met de MSC Zoe

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar het incident met containerschip 'MSC Zoe' op 1-2 januari 2019, waarbij het schip meerdere containers verloor in een gebied ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 5. Joint Industry Project RoPES: passeereffecten op schepen

  De laatste jaren is het onderwerp passeereffecten op schepen steeds belangrijker geworden omdat de omvang van schepen en verkeersintensiteit toeneemt, hetgeen leidt tot meer hinder door passerende schepen. Een voorbeeld is de explosie van de tanker Jupiter in 1990, die afdreef als gevolg van gebroken trossen door passerende schepen.
  Toekomstbestendige infrastructuur
 6. Nationaal potentieel van aquathermie

  Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk in theorie een…
  Energietransitie
 7. Zoetwatergebrek maakt veel atol-eilanden in Stille Oceaan onbewoonbaar

  In een nieuw onderzoek van wetenschappers van U.S. Geological Survey, Deltares, National Oceanic and Atmospheric Administration en University of Hawaiʻi at Mānoa wordt voor een aantal verschillende klimaatscenario’s gekeken naar de gevolgen van de stijging van de zeespiegel en overstromingen door vloedgolven voor de infrastructuur van atollen en…
 8. Kennis- en innovatieprogramma ReThink the Delta

  Als ergens in de wereld een delta robuust en veilig kan door ontwikkelen, dan is dat in Nederland: de best beveiligde, meest welvarende delta van de wereld. Dit is niet vanzelfsprekend. Klimaatverandering vraagt ons in de toekomst te anticiperen op de grootste waterbouwkundige opgave sinds de Deltawerken.
 9. Marker Wadden kennisprogramma

  Marker Wadden is een natuureilandengroep gelegen in het Markermeer. De eilanden zijn gemaakt met overtollig sediment afkomstig van de bodem van het meer. De Marker Wadden zijn aangelegd om het verlies van biodiversiteit in de omgeving tegen te gaan. De Marker Wadden werden tussen 2017 en 2022 grondig onderzocht in het Kennis- en…
  Gezondheid water, bodem
 10. Wat kost een aquathermiesysteem?

  Beleidsmakers, warmtebedrijven en initiatiefnemers, die aquathermie willen toepassen kunnen nu een realistische inschatting maken van de kosten per geleverde GJ-warmte en de uitstoot van CO2 voor hun aquathermiesysteem. Onderzoekers in het warmtecollectief WarmingUP hebben gedetailleerde kostenberekeningen opgesteld van zeven realistische…
  Energietransitie
 11. Kennisimpuls Waterkwaliteit

  In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit…
  Gezondheid water, bodem
 12. FATracker: drijflaag monitoring in rioolgemaal

  (Vet)drijflagen in rioolgemalen is één van de belangrijkste oorzaken van pompstoringen. Het periodiek verwijderen van drijflagen (soms tot meer dan 2 m dik) is kostbaar en zeer onhygiënisch werk. De reinigingskosten zijn voor Nederland geschat op tientallen miljoenen euro’s. Uit onderzoek blijkt datnaast de demografische kenmerken van het…
  Toekomstbestendige infrastructuur