Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Energietransitie
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Europa
 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
141 projecten gevonden
 1. Next Generation Drought Index: droogte-informatie op lokaal niveau

  De Next Generation Drought Index van Deltares biedt tijdige en relevante droogte-informatie voor elke specifieke sector op lokaal niveau in regio's met schaarse gegevens, waardoor droogte en de sectorspecifieke gevolgen en risico's in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd.
  Droogte
 2. Omgevingseffecten van getijdenenergiewinning in de Oosterscheldekering

  In 2015 is een reeks van 5 getijdenturbines geïnstalleerd in de Oosterscheldekering. Om de impact van deze turbines te onderzoeken, zijn verschillende onderzoeksprojecten opgezet. Het doel van deze onderzoeksprojecten is om de impact van getijdenenergiewinning op de omgeving te onderzoeken.
  Energietransitie
 3. Spanjaards Duin een nieuw duingebied

  Spanjaards Duin is een nieuw duingebied van 40 ha aan de Delflandse kust bij ’s Gravezande. Het gebied is in 2009 aangelegd met suppletiezand van de Noordzeebodem, om waardevolle duinnatuur op te laten ontwikkelen. Het dient als compensatie voor de uitbreiding van de Haven van Rotterdam (Maasvlakte 2). Spanjaards Duin is het eerste voorbeeld in…
  Gezondheid water, bodem
 4. Regio Deal bodemdaling Groene Hart

  De aanpak van bodemdaling vraagt om samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken al deze partijen samen om bodemdaling de baas te worden o.a. door innovatieve experimenten en slim samen te werken.
  Bodemdaling
 5. Onderzoek dijkversterking Lekdijk

  Waterschap Rivierenland heeft van 2013-2018 de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Het waterschap heeft Deltares in april 2021 gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de dijk en de ontwerpaspecten van de dijkversterking. De aanleiding voor het onderzoek is dat het waterschap op 14 april 2021…
 6. Saint-Louis, gevangen tussen twee bedreigingen

  Deltares werkt in het Senegalese Saint-Louis aan twee projecten om de bevolking tegen overstromingen van de Sénégal rivier en kusterosie aan zee te beschermen. “De problemen zijn groot, maar we hebben veel data verzameld om tot de beste oplossingen te komen”, zegt Pieter Koen Tonnon, senior adviseur bij Deltares.
 7. Klimaatadaptatie in de Praktijk (KLIMAP)

  De hoge zandgronden ondervinden steeds meer problemen en schade van het veranderende klimaat en het niet-duurzaam gebruik van het water-bodemsysteem. Veranderingen en maatregelen zijn nodig om de nadelige effecten voor landbouw en natuur op te vangen en de zandgronden klimaatadaptief en duurzaam in te richten.
  Watervoorraad
 8. Onderzoek kanaal Almelo-De Haandrik

  Tussen 2011 en 2016 heeft de provincie Overijssel het kanaal Almelo - De Haandrik toegankelijker gemaakt voor grotere schepen. Omwonenden hebben aangegeven dat er sinds de uitvoering van deze werkzaamheden schade aan hun woningen en percelen is opgetreden. Deltares heeft op verzoek van de provincie Overijssel onderzocht wat de relatie op…
 9. MOMENTUM uniek onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade microplastics

  Door het gebruik van plastic materialen komen kleine plastic deeltjes, micro- en nanoplastics (MNPs), terecht in onze leefomgeving. De mogelijke effecten hiervan op onze gezondheid is niet goed onderzocht. In het MOMENTUM project onderzoeken we vanuit verschillende invalshoeken de effecten op de humane gezondheid zodat de risico’s beter kunnen…
  Gezondheid water, bodem
 10. 3D-model voor berekening van waterstanden, stromingen en temperaturen

  Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor waterstanden langs Noordzeekusten? Hoe gaat een windpark in zee de beweging van water en slib beïnvloeden, zowel ter plekke als op afstand? Alleen met gedegen systeemkennis kunnen dergelijke vragen worden beantwoord. Deltares presenteert een nieuw geavanceerd 3D-model voor de berekening van…
 11. Stillere installatiemethode voor offshore wind monopiles getest bij Deltares

  Start-up GBM Works testte een nieuwe stillere installatiemethode voor offshore windturbinefunderingen in het geotechnische laboratorium bij Deltares. De testen geven voldoende inzichten om de methode op te schalen naar een demonstratietest op de testlocatie de Maasvlakte.
  Energietransitie
 12. LAC: Capaciteitsopbouw en training

  Ons motto is 'durf te delen'. We brengen dit in de praktijk via onze open source en vrij beschikbare software en door nadruk te leggen op gezamenlijke ontwikkeling, capaciteitsopbouw en hands-on training.