Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
147 projecten gevonden
 1. Stevige kademuren voor Amsterdam

  Veel kademuren in Amsterdam kampen met achterstallig onderhoud. Eén kade is zelfs al bezweken, sommige andere verzakken met alle gevolgen van dien voor mensen en verkeer. Deltares helpt de gemeente Amsterdam om de vervanging van kademuren op slimme wijze te versnellen, en brengt in kaart waar de grootste risico’s zitten. De eeuwenoude grachten,…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 2. PFAS in grond, bagger en oppervlaktewater

  Met onze kennis over het water- en bodemsysteem en de verspreiding van stoffen hierin, hebben we de afgelopen tijd overheden geadviseerd over hun beleid met betrekking tot PFAS verontreiniging.
  Gezondheid water, bodem
 3. Restverontreiniging saneren met nature-based technieken (RESANAT)

  Deltares werkt met meerdere partners uit Nederland en Vlaanderen – onder projectmanagement van Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) – aan het project RESANAT (REstverontreiniging SAneren met NAture-based Technieken) om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…
  Gezondheid water, bodem
 4. ROBAMCI: een systeemgerichte en risicogebaseerde methode voor beheer van water-infrastructuur

  Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten steken jaarlijks ongeveer 16 miljard euro in aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur zoals wegen, dijken, kunstwerken, waterlopen, riolen, kabels en leidingen (Den Heijer, 2020). Daarvan wordt ca. 6 miljard besteed in de waterbouw en waterveiligheid.
 5. Klimaatverandering en de overdracht van ziekten - One Health PACT

  Wereldwijd zijn er uitbraken van (nieuwe) infectieziekten. Dat hangt samen met bijvoorbeeld internationale handel en reizen, bevolkingsgroei, maar ook met klimaatverandering. In Nederland wonen relatief veel mensen en dieren bij elkaar in de buurt. In combinatie met het waterrijke landschap en warmere temperaturen maakt dat ons kwetsbaar voor…
  Gezondheid water, bodem
 6. Bluecan: minder CO2-uitstoot door verbetering waterkwaliteit meren en plassen

  BlueCan is een tool waarmee waterbeheerders de uitstoot van CO2 uit plassen en meren kunnen inschatten. De tool geeft inzicht in het effect van verschillende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en op het terugbrengen van de CO2-uitstoot. BlueCan is een samenwerkingsproject van Witteveen+Bos en Deltares.
  Gezondheid water, bodem
 7. Oligochaete wormen maken sediment sneller bruikbaar

  Oligochaete wormen blijven leven in mijnafval en hebben een gunstig effect op de afwatering en consolidatie. Daardoor hoeven we geen gebruik te maken van chemicaliën of machines die veel elektriciteit verbruiken (en dus CO2 uitstoten). Deze innovatieve methode is onderzocht in een project samen met Canadese partners de Universiteit van Alberta en…
  Gezondheid water, bodem
 8. Onderzoek naar effecten thermisch gereinigde grond in nieuwe zeedijk Perkpolder

  In de nieuwe zeedijk bij Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond toegepast, afgedekt met een kleilaag. In 2017 bleek uit een verkennend onderzoek dat de thermisch gereinigde grond die als ophoogmateriaal is toegepast in de kern van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder relatief hoge concentraties te bevatten aan sulfaat, bromide en diverse zware…
  Gezondheid water, bodem
 9. JMP-EUNOSAT: Coherente eutrofiëringsbeoordelingen voor de Noordzee met behulp van satellietgegevens

  Het JMP-EUNOSAT-project heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor monitoring en beoordeling van verontreiniging met nutriënten (eutrofiëring). Vervuiling met meststoffen stimuleert de algengroei in het water, waardoor dat zuurstofloos en troebel kan worden en planten en dieren in het water niet kunnen overleven.
  Gezondheid water, bodem
 10. WaterLOUPE: Waterschaarsterisico’s onder het vergrootglas in stroomgebieden

  Sociaal-economische ontwikkelingen, hogere bevolkingsdichtheden in delta's en klimaatverandering hebben een belangrijke impact op de watervoorraden en de natuurlijke waterkringloop. Waterschaarste, overstromingen of vervuild water zijn enkele mogelijke gevolgen.
  Watervoorraad
 11. Nieuw ontwerp voor aardgasvrij maken van wijken zorgt voor CO2-besparing

  Een jarendertigwijk in Haarlem gaat een nieuw ontwerp testen met lokaal opgewekte zonnewarmte, warmtepomp en warmte-koude-opslagsysteem (WKO) in de ondergrond. Slaagt de proef dan zou dit een goede manier zijn om ook oudere woningen te verduurzamen en van het aardgas te ontkoppelen. Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere…
  Energietransitie
 12. Schatten in de Noordzee

  Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Natuur, windmolenparken en scheepvaartroutes; dat zijn nog maar een paar van de functies die het gebied heeft. Want de Noordzee is ook een heel belangrijke plek om zand te winnen voor onder andere de bescherming van de Nederlandse kust. In samenwerking met verschillende partners heeft Deltares voor…
 13. COASTAR: een zoetwaterappeltje voor de dorst

  COASTAR is een concept waarbij de ondergrond grootschalig wordt ingezet voor behoud van het zoetwater én om te voorkomen dat bijvoorbeeld verzilting of wateroverlast optreden. Een voorbeeld van een COASTAR maatregel is het opslaan van overtollig zoetwater –bijvoorbeeld door een overschot van regen- in de ondergrond. Op het moment dat sprake is…
  Watervoorraad
 14. Gezamenlijk model voor aanpak verontreiniging grondwater in de haven en de stad Rotterdam

  Om de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) van de verontreinigingen in de haven van Rotterdam mogelijk te maken is door Deltares in de afgelopen vijftien jaar een grootschalig grondwatermodel gebouwd genaamd CARROT (Coordinated Approach Remediation ROTterdam).
  Gezondheid water, bodem
 15. Waar is het zoete grondwater?

  Zoet grondwater is van groot belang voor de drinkwatervoorziening, voedselproductie en andere industrieën. Zout grondwater is belangrijk voor zilte natuur en zilte landbouw. En brak grondwater wordt steeds meer gezien als potentiele zoetwaterbron. Maar waar is nu zoet of zout water aanwezig in de ondergrond en over welke hoeveelheden praten we…
  Watervoorraad