Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Energietransitie
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Veerkrachtige steden

Filters

 • Europa
 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
133 projecten gevonden
 1. LAC: Financieringskader voor waterzekerheid

  Om de huidige kloof tussen strategische adaptieve planning voor waterzekerheid en de verschillende fasen van investeringsplanning te dichten, hebben we het Financieringskader Waterzekerheid ontwikkeld (Financing Framework for Water Security). We hebben het gebruik van deze aanpak gedemonstreerd in Latijns-Amerika (Mexico en Ecuador).
 2. LAC: Risicomanagement rampen en klimaatverandering

  Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden blootgesteld aan meerdere gevaren, waaronder rivier- en kustoverstromingen, droogtes, aardbevingen en aardverschuivingen. De meeste daarvan zullen toenemen als gevolg van klimaatverandering. De World Bank Natural Disaster Hotspots studie (Dilley et al. 2005) geeft aan dat zeven van 's werelds top 15…
 3. LAC: Veerkrachtige infrastructuur en stedelijke watersystemen

  In Latijns-Amerika werken we samen met gemeenten, waterschappen en ministeries van Huisvesting en Milieu om de overstromingsrisico's van steden te verminderen. Door klimaatverandering en verstedelijking nemen de kust-, rivier- en wateroverlast risico's toe. Samen met de lokale en regionale overheden en belanghebbende analyseren we het watersysteem.
 4. LAC: Riviertraining, rivierregulering en rivierbeheer

  In Latijns-Amerika werken we samen met lokale autoriteiten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen voor riviertraining, rivierregulering en rivierbeheer die de verschillende economische, ecologische en maatschappelijke eisen respecteren en in evenwicht brengen. We zoeken naar optimale combinaties van harde en zachte maatregelen en ontwikkelen…
 5. Operationeel waterbeheer en prognoses

  Een overstromingsvoorspeller, reservoirbeheerder of operationeel manager in de watersector moet vaak verantwoorde, tijdkritische beslissingen nemen, waarbij het van cruciaal belang is om op de hoogte te zijn van recente waarnemingen en voorspellingen van watergerelateerde gebeurtenissen. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om mensen te evacueren als…
 6. LAC: Geïntegreerd waterbeheer, op weg naar een waterzekere toekomst

  Net als in andere delen van de wereld zijn in Latijns-Amerika de economie, de gezondheid, de ecosystemen en de voedselproductie allemaal afhankelijk van deze ene kostbare hulpbron: voldoende water van goede kwaliteit, nu en in de toekomst. De COVID-pandemie heeft de behoefte aan een waterveilige omgeving nog urgenter gemaakt. Het klimaat,…
 7. Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen

  Naar schatting zijn er in Nederland 750.000-1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal. Deze funderingen zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. Hierdoor ontstaat schade aan houten en ondiepe funderingen. Maar ook aan muren en kozijnen door verzakking van funderingen. Voor een…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 8. Stevige kademuren voor Amsterdam

  Veel kademuren in Amsterdam kampen met achterstallig onderhoud. Eén kade is zelfs al bezweken, sommige andere verzakken met alle gevolgen van dien voor mensen en verkeer. Deltares helpt de gemeente Amsterdam om de vervanging van kademuren op slimme wijze te versnellen, en brengt in kaart waar de grootste risico’s zitten. De eeuwenoude grachten,…
  Toekomstbestendige infrastructuur
 9. PFAS in grond, bagger en oppervlaktewater

  Met onze kennis over het water- en bodemsysteem en de verspreiding van stoffen hierin, hebben we de afgelopen tijd overheden geadviseerd over hun beleid met betrekking tot PFAS verontreiniging.
  Gezondheid water, bodem
 10. Restverontreiniging saneren met nature-based technieken (RESANAT)

  Deltares werkt met meerdere partners uit Nederland en Vlaanderen – onder projectmanagement van Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) – aan het project RESANAT (REstverontreiniging SAneren met NAture-based Technieken) om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…
  Gezondheid water, bodem
 11. ROBAMCI: een systeemgerichte en risicogebaseerde methode voor beheer van water-infrastructuur

  Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten steken jaarlijks ongeveer 16 miljard euro in aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur zoals wegen, dijken, kunstwerken, waterlopen, riolen, kabels en leidingen (Den Heijer, 2020). Daarvan wordt ca. 6 miljard besteed in de waterbouw en waterveiligheid.
 12. Klimaatverandering en de overdracht van ziekten - One Health PACT

  Wereldwijd zijn er uitbraken van (nieuwe) infectieziekten. Dat hangt samen met bijvoorbeeld internationale handel en reizen, bevolkingsgroei, maar ook met klimaatverandering. In Nederland wonen relatief veel mensen en dieren bij elkaar in de buurt. In combinatie met het waterrijke landschap en warmere temperaturen maakt dat ons kwetsbaar voor…
  Gezondheid water, bodem