De Marker Wadden zijn aangelegd om het verlies van biodiversiteit in de omgeving tegen te gaan. Opwervelend en zwevend sediment in het ondiepe meer had negatieve effecten op het voedselweb. Door de aanleg is de opwerveling verminderd en zijn op en boven water nieuwe plekken ontstaan voor natuurontwikkeling.

De afgelopen vijf jaar is er voortdurend onderzoek gedaan. Dat leverde een syntheserapport op en ook een beleidsevaluatie.

De infographic hieronder geeft een korte samenvatting van de onderzoeksvragen en de feiten & cijfers uit het project (2022).

Infographic Markerwadden
Infographic Markerwadden

Deze pagina delen.