De eerste onderzoeken spitsten zich toe op de thema's bouwen met fijn sediment, ecosysteem ontwikkeling en governance. Als vervolg op de succesvolle aanleg en kennisontwikkeling in de beginfase is er een tweede kennisprogramma gestart. Dat programma is bedoeld om Marker Wadden robuust en klimaatadaptief te maken.

Marker Wadden 2017 - 2022

De Marker Wadden zijn aangelegd om het verlies van biodiversiteit in de omgeving tegen te gaan. Opwervelend en zwevend sediment in het ondiepe meer had negatieve effecten op het voedselweb. Door de aanleg is de opwerveling verminderd en zijn op en boven water nieuwe plekken ontstaan voor natuurontwikkeling.

Tussen 2017 en 2022 is er voortdurend onderzoek gedaan. Dat leverde een syntheserapport op en ook een beleidsevaluatie. De infographic en het filmpje hieronder geven een korte samenvatting van de onderzoeksvragen en de feiten & cijfers uit het project (2022).

Infographic Markerwadden
Infographic Markerwadden

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=1PyzgbRaq6c

Marker Wadden 2.0

De onderzoeksresultaten van het eerste Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA1.0, 2017-2022) waren gericht op het functioneren van de eilanden zelf en op de invloed op de direct omringende wateren. De resultaten lieten zien dat het ecosysteem nog volop in ontwikkeling is en dat er nog een paar vragen zijn die van groot belang zijn voor het toekomstig beheer en het behalen van de gebiedsdoelen.

In het vervolgproject KIMA2.0 ligt de focus daarom op de kennis en vragen met betrekking tot het functioneren van Marker Wadden als motor voor een duurzame ontwikkeling van het hele Markermeer en de duurzame instandhouding van de Marker Wadden zelf, zowel fysiek als qua natuurwaarden.

Het onderzoek richt zicht op:

  1. de interactie tussen de ecologische processen op de eilanden
  2. het onderwaterlandschap tussen de eilanden en het meer rond Marker Wadden

De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de voedsel- en slibstromen tussen Marker Wadden en de omgeving. Ook willen we handelingsperspectief bieden voor het onderhoud van de eilanden en peilregimes voor een robuust en klimaatadaptief rietmoeras.

Dit doen we door het integreren van veldmonitoring met modellering en we doen verder onderzoek gebruikmakend van ontwikkelde methodes en ervaringen bij KIMA1.0.

In het kennisprogramma Marker Wadden 2.0 werken we samen met 10 partners: Natuurmonumenten, Wageningen Marine Research, , Sweco, Ecoshape, Rijkswaterstaat, Aeres Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Gemeente Lelystad en Sportvisserij NL.

Deze pagina delen.