De verbinding en co-creatie met kennis van Deltares over water en ondergrond en wat er in het biomedische veld gebeurt, is een belangrijke schakel om gezondheidsrisico’s te verminderen.

Wij snappen voldoende van het gezondheidsveld om samen te kunnen werken en te helpen met omgevingsonderzoek. Omgekeerd kunnen we gezondheidsexperts vertellen hoe ze rekening kunnen houden met gezondheid

Eline Boelee, expert water en gezondheid

Streven naar een gezonde leefomgeving

Zo bestuderen we hittestress in steden, onderzoeken we de gezondheidseffecten van klimaatverandering, de impact van giftige algenbloei, schadelijke stoffen in water en ondergrond, zoals hormonen, medicijnresten en antibiotica, en de gezondheidsrisico’s die verband houden met recreatieve activiteiten in water. Daarvoor meten we de waterkwaliteit, modelleren we en voorspellen we risico's.

Onze inspanningen zijn steeds gericht op het verbeteren van de gezondheid van mens en natuur door de leefomgeving optimaal te beheren. Door onze kennis te koppelen aan die van onze gezondheidspartners, helpen we ziektelast te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen in steeds dichter bevolkte omgevingen gezond kunnen leven.

water en gezondheid infographic

Drie vragen staan centraal

  • wat gebeurt er in de leefomgeving van mensen?
  • wat heeft dat voor negatieve of positieve gezondheidseffecten?
  • wat moet daarvoor worden aangepast in onze omgeving?

Van gezondheidsrisico’s naar gezondheidswinst

Om de gezondheidseffecten van een overstroming goed in kaart te brengen, onderzoeken we die vanuit diverse invalshoeken. Denk hierbij aan fysieke schade, mentale stress, voedsel- en drinkwater gerelateerde klachten, virussen via muggenplagen, zware verontreiniging van chemische fabrieken en schimmels.

Om hittestress in steden, en de gezondheidsrisico’s daarvan, tegen te houden, onderzoeken we of klimaatadaptatiemaatregelen niet weer nieuwe gezondheidsproblemen creëren. Denk aan muggen die in wadi’s broeden of gedijen in ondiepe stadsmeren. Tegelijkertijd zijn stijgende temperaturen en warmer water ook bronnen voor ziekteverwerkers.

We houden de blik steeds gericht op wat de effecten zijn voor zowel het ecosysteem als de gezondheid van de mensen. We koppelen onze data aan die van onze gezondheidspartners, zodat we de gezondheidsrisico’s vroegtijdig en als integraal onderdeel van het systeem in beeld kunnen brengen. Voor waterbeheerders, gemeentes en onze partners in het biomedische veld stellen we maatregelen voor om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk om te zetten naar gezondheidswinst.

Landgebruik en klimaatverandering

Een voorbeeld daarvan is het One Health PACT-project van het Erasmus MC onder leiding van Marion Koopmans. Het onderzoek spitst zich toe op ziektes die door muggen overgebracht worden.

‘Wij kijken naar de link tussen landgebruik en klimaatverandering en wat voor gevolgen dat heeft voor muggen, de ziektes die zij kunnen overbrengen en de blootstelling van mensen aan muggen’, licht Deltares-expert Eline Boelee toe.

‘Het draait altijd om het in de gaten houden van nieuwe ontwikkelingen en wat dat voor gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Bijvoorbeeld als er ergens ineens meer muggen zijn. Zijn er werkelijk meer? Welke soorten? Waar vooral?

Muggenonderzoek foto Sam Boerlijst

Kennis over incidentele risico's

Ook een toename van giftige blauwalgen houden we in de gaten. Die zitten zowel in kustwater als in zoetwater. Hetzelfde geldt voor een overstroming. Waar gaat die plaatsvinden? Stroomt het water over een industriegebied? Over een rioolwaterzuivering of door een gebied in de tropen waar veel latrines zijn? Wat betekent dat voor de chemische en microbiologische verontreiniging van het water? Deltares heeft daar kennis over.

Deze pagina delen.