Mensen, dieren en het milieu zijn nauw met elkaar verbonden en om realistische toekomstige kwetsbaarheid te ontdekken moeten we ze samen in beschouwing nemen. We hebben uitgebreide scenario's nodig die een breed scala aan variabelen omvatten die van invloed zijn op One Health. Post-doc Martha Dellar, zoetwater- en ecologie-expert bij Deltares en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, heeft een methode ontwikkeld om One Health-scenario's op nationaal niveau te maken. Ze heeft de de wereldwijde Shared Socio-economic Pathways (SSP's), toegepast op Nederland.

Input nodig van betrokken expertisegebieden

Dellar is zelf vooral geïnteresseerd in muggenpopulaties, hoe deze in de toekomst zouden kunnen veranderen en hoe dit het risico op ziekten beïnvloedt. "Om dit beter te begrijpen, moeten we weten hoe Nederland zou kunnen veranderen. Veranderingen in klimaat, demografie, technologie en landbouw bijvoorbeeld. Veel factoren zijn onzeker". En daarom bedachten Dellar en haar coauteurs vier specifieke scenario's om de verschillende dimensies van onzekerheid te begrijpen en om mogelijke gezondheidsrisico's vast te stellen.

Dellar: "Ik heb samengewerkt met andere experts in One Health PACT van de Universiteit Leiden, Deltares, Wageningen Universiteit en het KNMI. Maar we zochten ook expertise binnen de overheid en het bedrijfsleven via workshops en enquêtes. Onze scenario's hadden de inbreng nodig van betrokkenen met verschillende expertises".

Het combineren van alle input hielp bij het creëren van verhaallijnen voor elk van de vier scenario's. Informatie van eerder ontwikkelde scenario's van PBL, Planbureau voor de Leefomgeving en Deltares werd verwerkt. Tevens werd rekening gehouden met bestaande plannen en verplichtingen, hoe deze waarschijnlijk zouden uitpakken in elk scenario. Tot slot waren de auteurs in staat om gedetailleerde beschrijvingen te maken voor elk scenario tot 2050, waarin demografie, economie, technologie, landbouw, levensstijlen, gezondheid en meer aan bod komen.

Storyline samen groen - copyright
Storyline een van de toekomstscenario's 'samen groen' wat betekent dit voor onze gezondheid? - copyright One Health Pact

Vooruitblik op verschillende gezondheidsrisico’s in Nederland

Dellar: "De scenario's kunnen door verscheidene onderzoekers worden gebruikt omdat ons project op een heel brede, algemene manier is opgezet. Je kunt ze gebruiken om verschillende gezondheidsrisico in Nederland te bekijken. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in door muggen overgebrachte ziekten, dan heeft Louie Krol, van de Universiteit Leiden, een heel mooi model ontwikkeld om muggenpopulaties in Nederland te voorspellen. We gebruiken de scenario's als input om te voorspellen hoe die populaties in de loop van de tijd zouden kunnen veranderen. Op dezelfde manier kijkt Mariken van de Wit van de Wageningen Universiteit naar het West-Nijlvirus en hoe het risico op uitbraken zich in de toekomst volgens elk scenario zou kunnen ontwikkelen".

Alle beschrijvingen staan in de paper die zojuist is gepubliceerd. Hoewel het scenario's op nationaal niveau zijn, kan er rekening worden gehouden met de lokale context, het beleid en de gewoonten. Het is kortom een waardevol hulpmiddel om ons tegen ziektes die het gevolg zijn van klimaatverandering te beschermen.

Storyline na ons de zondvloed - copyright One Health Pact
Storyline van een ander toekomstscenario, na ons komt de zondvloed, wat betekent dat voor onze gezondheid? - copyright One Health Pact

Kaarten van landgebruik in de volgende paper

We zijn overigens nog een stap verder gegaan en hebben bij elk scenario gekeken naar mogelijke gezondheidsrisico's, zoals nieuwe uitbraken van infectieziekten, vervuiling en overstromingen. We hebben ook kaarten van het landgebruik ontwikkeld voor elk scenario. Dit wordt beschreven in onze volgende paper. We laten daarin zien hoe het landgebruik in Nederland de komende 30 jaar zal veranderen. Deze kaarten zijn bij uitstek geschikt voor modelleurs die onze scenario's willen gebruiken, omdat ze meer detail bevatten.

Deze pagina delen.