Hoe blijft Nederland en de rest van onze wereld leefbaar bij twee tot drie meter zeespiegelstijging, lange periodes van droogte, extreme neerslag en bodemdaling? ReThink the Delta biedt een antwoord op dit generatie-overstijgende en existentiele vraagstuk.

Opgave komende honderd jaar

In één jaar tijd is door een brede community van professionals een ontwikkelagenda opgesteld. Deze ontwikkelagenda is als Nationaal Groeifondsvoorstel ingediend. Door de komende tien jaar aan dit vraagstuk te werken, stellen wij de deltacommunity van de toekomst in staat om innovatie- en denkkracht optimaal in te zetten en voorbereid te zijn op de opgave van de komende honderd jaar.

In vijf samenhangende werkpakketten pakt ReThink the Delta dit aan:

  1. Nieuwe Digitale Deltatechnologie
  2. Veldexperimenteren en het beproeven van innovatieve delta oplossingen
  3. Transitiepaden voor de delta
  4. Klimaatbestendig financieel systeem en duurzaam financieren
  5. Besluitvormingsmethoden en participatie: snel, zorgvuldig en rechtvaardig

Hierdoor maken we de basissystemen voor welvaart en groei klimaatbestendig en versnellen we besluitvormingsprocessen voor investeringen en ruimtelijk beleid. Ook versterken we de Nederlandse watersector met een krachtige internationale positie.

Begroting en financiële onderbouwing

ReThink the Delta heeft een NGF-bijdrage aangevraagd van € 81,4, mln. Het Nationaal Groeifonds voorstel ‘ReThink The Delta’ heeft helaas geen financiering gekregen van het Nationaal Groeifonds. Het maken van het voorstel heeft heel veel inspiratie en verbondenheid gecreëerd. Wij gaan het gedachtegoed verder uitwerken, gebruikmakend van de feedback en in nauwe samenwerking met het ministerie van IenW.

De opgave om Nederland en de wereld de komende generaties leefbaar te houden bij toekomstige klimaatextremen is van groot belang. Met brede steun van een groot aantal publieke en private partners gaan de betrokken partijen samen op zoek naar andere wegen om de doelstellingen van het kennis- en innovatieprogramma ReThink the Delta te verwezenlijken. Wij gaan de komende jaren investeren in de coalitie, de samenwerking en het opleiden van een nieuwe generatie deltawerkers, die klaar staan voor de toekomst.

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners

Het programma brengt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners bij elkaar om meerdere onderbouwde ontwerpen en handelingsperspectieven voor ons land uit te werken. Met in gedachte de filosofie van Mazzucato’s moonshots blijft Nederland leefbaar en geven wij als eerste land in de wereld een invulling aan de waterbouwkundige en ruimtelijke opgave van de toekomst.

Deze maatschappelijke ambitie leidt tot een impuls in kennis en innovatie rondom kritieke infrastructuur, ons waterbeheer en adaptief bouwen. Daarnaast is het hét visitekaartje voor de komende decennia om waterbouwkundige ingenieursdiensten, oplossingen en (digitale) deltatechnologie wereldwijd verder te vermarkten en op te schalen. De uitwerkingen dragen bij aan een klimaatbestendig vestigingsklimaat.

ReThink the Delta is een open coalitie van partijen die samenwerken aan de toekomst van onze delta. Zij staan voor het motto Dare to Share. De brede deltacommunity bestaat uit meer dan 350 professionals.

Het ReThink the Delta Consortium bestaat uit de volgende partijen:

Consortiumleden

Ecoshape, Deltares, STOWA, Bosch Slabbers, LOLA, Kuijper Compagnons, One Architecture, Hydrologic, Aveco de Bondt, Fugro, KPMG, TU Delft, Erasmus universiteit, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit & Research, SWECO, HKV Lijn in Water, Geodon, Blue21, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Tygron, Viktor, Gemeente Dordrecht, Nelen & Schuurmans, Royal Haskoning DHV, Studio Hartzema, HAN University of Applied Sciences, Blue Energy Concepts, Stichting Nieuw Holland, Zee Plaats Werk Land, NIOZ, Gemeente Rotterdam, The Green Village, BZ Ingenieurs & Managers, Slow Mill, Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences

Steunbrieven en eindgebruikers

Nationaal Deltaprogramma, Rijkswaterstaat, De Stichtse Rijnlanden, Platform 31, National University of Singapore (NUS), PWC, ABN AMRO, NWB Bank, Nationale Nederlanden, Vereniging van Waterbouwers, Achmea, NPRC, Rode Kruis, Port of Rotterdam, Rabobank, TAUW, Provincie Zeeland, Gemeente Almere, Verbond voor Verzekeraars, Kenniscommunity Oosterschelde, Unie van Waterschappen, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het College van Rijksadviseurs, Programmabureau Zuidwestelijke Delta, Resilient Delta, Nederlandse Vereniging van Banken, De Nederlandsche Bank, Witteveen + Bos, A.S.R, De Topsector Water en Maritiem, De TKI Deltatechnologie, Smart Port

Deze pagina delen.