Opgave komende honderd jaar

In één jaar tijd is door een brede community van professionals een ontwikkelagenda opgesteld. Door de komende tien jaar aan dit vraagstuk te werken, stellen wij de deltacommunity van de toekomst in staat om innovatie- en denkkracht optimaal in te zetten en voorbereid te zijn op de opgave van de komende honderd jaar.

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners

Het programma brengt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners bij elkaar om meerdere onderbouwde ontwerpen en handelingsperspectieven voor ons land uit te werken. Met in gedachte de filosofie van Mazzucato’s moonshots blijft Nederland leefbaar en geven wij als eerste land in de wereld een invulling aan de waterbouwkundige en ruimtelijke opgave van de toekomst. Deze maatschappelijke ambitie leidt tot een impuls in kennis en innovatie rondom kritieke infrastructuur, ons waterbeheer en adaptief bouwen.

Daarnaast is het hét visitekaartje voor de komende decennia om waterbouwkundige ingenieursdiensten, oplossingen en (digitale) deltatechnologie wereldwijd verder te vermarkten en op te schalen. De uitwerkingen dragen bij aan een klimaatbestendig vestigingsklimaat.

Open uitnodiging

ReThink the Delta is een open coalitie van partijen die samenwerken aan de toekomst van onze delta. Er ligt een open uitnodiging om met de initiatiefnemers samen te werken in het programma en/of als gebruiker actief te zijn. Dit kan in de vorm van het uitvoeren van R&D-werkzaamheden, experimenten, het uitwerken van ontwerpen en strategieën voor onze delta of betrokkenheid bij het uitvoeren van een usecase als gebruiker.

Wij verkennen graag verder de additionaliteit en zoeken nadrukkelijk de samenhang en afstemming met publieke partijen om voort te bouwen op bestaande programma’s, ambities en toekomstige ambities met elkaar vorm te geven.

Het programma ReThink the Delta is een iniatief van Deltares, HKV Lijn in Water, Gemeente Rotterdam, Resilient Delta, TU Delft, Erasmus Universiteit, Nelen en Schuurmans en Kuiper Compagnons.

Deze pagina delen.