Meer recentelijk (2006) werd de LNG-tanker Golar Freeze door een passerende tanker van zijn trossen getrokken tijdens het lossen van LNG in de nieuw gebouwde terminal van Elba Island, Savannah, Georgia. Door een goede werking van de automatische ontkoppelingssystemen en een snelle reactie van de aan de terminal toegewezen sleepboten werd een verdere ontwikkeling van een potentieel gevaarlijke situatie voorkomen. Elk jaar verschijnen er in de pers voorbeelden van schade door passerende schepen. Veel terminalexploitanten kunnen getuigen van soortgelijke voorvallen bij het dagelijks laden en lossen van schepen in drukke havens.

Om meer inzicht te krijgen in de fysieke effecten bij passerende schepen werd in 2010 het JIP RoPES (kort voor Research on Passing Effects on Ships) opgezet. De belangrijkste doelstelling was:

Inzicht verschaffen in de effecten van passerende schepen en methoden valideren en ontwikkelen voor de evaluatie van dergelijke effecten op in een haven aangemeerde schepen teneinde oplossingen aan te reiken voor bestaande en nieuwe haven- en terminalontwikkelingen.

Deltares was een van de partners in het JIP RoPES. Meer dan 25 organisaties namen deel aan dit JIP, waaronder havenautoriteiten, roeiers, loodsen, lijnfabrikanten, ingenieursbureaus en onderzoeksinstituten. Het RoPES JIP richtte zich op de effecten van passerende schepen op afgemeerde schepen en resulteerde in een snel, gebruiksvriendelijk, 3D potential flow programma voor de voorspelling van de krachten van passerende schepen. Dit model is gevalideerd aan de hand van specifieke schaalmodelproeven en metingen op ware grootte.

Deltares heeft aan het JIP RoPES bijgedragen door:

  • Evaluatie van numerieke modellen om de effecten van passerende schepen op afgemeerde schepen te berekenen.
  • Het uitvoeren van specifieke schaalmodelproeven
  • Evaluatie van het ontwikkelde 3D potential flow programma en alternatieve methoden met behulp van de testgegevens van het model


Deze pagina delen.