Over Martijn de Jong

Dr. Martijn de Jong is waterbouwkundig expert en werkt op het gebied van hydrodynamica en kustinfrastructuur. Hij heeft een MSc in waterbouwkunde, TUDelft en een PhD in vloeistofmechanica, TUDelft.

Hij heeft meer dan vijfentwintig jaar professionele ervaring in civiele techniek, kust- en havenprojecten. Als waterbouwkundig expert adviseert dr. De Jong over hydrodynamische onderwerpen met betrekking tot beweegbare stormvloedkeringen en andere soorten van kust-infrastructuur zoals havens (golfdoordringing, stromingen en door schepen veroorzaakte waterbewegingen). Hij heeft ervaring met specialistisch advies voor alle grote stormvloedkeringen in Nederland, inclusief digital twins van de Maeslantkering en de Ramspolkering. Centraal in die projecten staan de hydraulische belastingen die op de keringen inwerken, bijvoorbeeld golf- en stromingskrachten op de Oosterscheldekering. Hij is actief in het internationale kennisnetwerk stormvloedkeringen I-STORM en hij is lid van de Advisory Group van ISTORM.

Naast zijn technische expertise heeft dr. De Jong verschillende interdisciplinaire projecten begeleid op het gebied van grote infrastructurele ontwikkelingen. In deze projecten over waterbouwkundige kunstwerken speelt het onderwerp duurzaamheid en het minimaliseren en mitigeren van negatieve effecten een steeds grotere rol. Daarnaast zijn levensduur van waterbouwkundige kunstwerken en de rol van klimaatverandering daarbij belangrijke onderwerpen. dr. De Jong heeft een centrale rol gehad in recente studies naar de verwachte levensduur van de Hollandsche IJsselkering en van de Maeslantkering, waarbij de invloed van zeespiegelstijging een kritiek aspect is. dr. De Jong heeft daarmee een breed technisch profiel en kan adviseren over vele technische onderwerpen gerelateerd aan het ontwerp, de inzet en de effecten van (grote) waterbouwkundige infrastructurele werken.

Deze pagina delen.