Over Martijn de Jong

Dr. De Jong is waterbouwkundig expert en werkt op het gebied van hydrodynamica en kustinfrastructuur. Hij heeft een MSc in waterbouwkunde, TUDelft en een PhD in vloeistofmechanica, TUDelft.

Hij heeft meer dan twintig jaar professionele ervaring in civiele techniek, kust- en havenprojecten. Als waterbouwkundig expert adviseert dr. De Jong advies over hydrodynamische onderwerpen met betrekking tot beweegbare stormvloedkeringen, lay-out ontwerpen en nautische activiteiten in en rond havens zoals golfdoordringing, stromingen en door schepen veroorzaakte waterbewegingen. Hij gespecialiseerd advies gegeven met betrekking tot de stormvloedkeringen in Nederland, inclusief digitale tweelingen van de Maeslantkering en de Ramspolkering. Hij is actief in het internationale kennisnetwerk stormvloedkeringen I-STORM.

Naast zijn technische expertise heeft dr. De Jong verschillende interdisciplinaire projecten begeleid waarin grote infrastructurele ontwikkelingen onderdeel van het project was. In deze waterbouwkundige constructiesprojecten speelt het onderwerp duurzaamheid en het minimaliseren en mitigeren van negatieve effecten een steeds grotere rol. Dr. De Jong heeft een breed technisch profiel en kan adviseren over vele technische onderwerpen gerelateerd aan het ontwerp, de exploitatie en de effecten van (grote) infrastructurele werken.

Deze pagina delen.