“Kosten zijn een belangrijk aspect voor de verdere versnelling en opschaling van aquathermiesystemen,” aldus Anton de Fockert, Deltares. “Met dit rapport en de spreadsheet kan je als specialist zelf aan de slag om de kosten te berekenen voor je eigen aquathermiestysteem om een gedetailleerd kosteninzicht te krijgen. Zo kunnen energieregisseurs, beleidsmakers en initiatiefnemer deze duurzame bron goed meenemen in hun energiestrategie en de financiële haalbaarheid toetsen.”

De randvoorwaarden, uitgangspunten en resultaten zijn beschreven in het rapport. De bijbehorende spreadsheet geeft meer detail van de totstandkoming van de kostprijs. In deze rapportage is een kostprijs bepaald voor een aquathermieconcept, dat wil zeggen: een aquathermiesysteem, een opslagsysteem (WKO) en een opwaarderingssysteem (warmtepomp). Het warmtenet is buiten beschouwing gelaten in deze kostenberekening.

Bundeling van verschillende expertises uit de warmteketen en doeleinden

Bundeling van verschillende expertises uit de warmteketen en doeleinden liggen aan de grondslag van deze kostenberekeningen. De berekeningen en achterliggende kengetallen zijn opgesteld door de adviesbureaus IF Technology en Techniplan in samenwerking met een begeleidingscommissie.

Deze begeleidingscommissie bestond uit Deltares, HVC, Vattenfall, Eteck, RVO, PBL, TNO, Ennatuurlijk en de gemeente Nijmegen. Tijdens de ontwikkeling van deze kostenberekening is er regelmatig afstemming geweest met de begeleidingscommissie, om de meest representatieve kennis en ervaringen mee te kunnen nemen voor de berekeningen.

WarmingUP

Met de kennisontwikkeling in WarmingUP zorgen we er gezamenlijk voor dat aquathermie echt een alternatief wordt voor het collectief verwarmen en koelen van gebouwen. In WarmingUP werken ruim veertig partijen uit de hele warmteketen samen aan het ontwikkelen van toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie.

Downloads

Wil je kosteninschatting maken van je eigen aquathermiesysteem? Download het rapport en de spreadsheet. We ontvangen graag feedback over de producten.

Deze pagina delen.