De OVV heeft de Nederlandse kennisinstituten Deltares en MARIN gevraagd bij te dragen aan het onderzoek door inzicht te geven in:

  • De metoceanische omstandigheden (wind, golven, stromingen) tijdens het ongeval (Deltares)
  • Het gedrag van het schip in dergelijke omstandigheden (MARIN)
  • Hoe vaak deze metoceanische omstandigheden zich naar verwachting zullen voordoen (Deltares).

Deltares heeft de metoceanische omstandigheden (wind, golven, waterstanden, stromingen) afgeleid die zich in het gebied ten noorden van de Nederlandse en Duitse kust voordeden gedurende de dagen van het incident en heeft bepaald welke omstandigheden het schip op zijn traject tegenkwam. De uniciteit van die omstandigheden werd beoordeeld door ze te vergelijken met referentiestatistieken van wind- en golfcondities voor het gebied. Had het incident ook plaatsgevonden als het schip het gebied op een ander tijdstip was gepasseerd? Om aan te tonen hoe tijd- en ruimteafhankelijk de gebeurtenis is geweest, werden de metoceanische omstandigheden die het schip op zijn route aantrof, vergeleken met variaties in de omstandigheden tijdens de storm op andere tijdstippen en in andere delen van het onderzochte gebied.

Deltares vertaalde de afgeleide condities ook naar representatieve parameterwaarden voor fysieke schaalmodelproeven, die door MARIN binnen hetzelfde project werden uitgevoerd. Als laatste bevestiging controleerde Deltares hoe representatief de gegenereerde golfcondities in het proefbassin waren voor de metoceaancondities zoals afgeleid voor het gebied ten noorden van de Waddeneilanden op 1-2 januari 2019.

De studie heeft geleid tot meer inzicht in de omstandigheden die ongunstige/gevaarlijke omstandigheden kunnen veroorzaken voor grote (container)schepen die de Nederlandse noordkust passeren. Op basis van deze en andere studies heeft de Nederlandse regering besloten tot een actieve verkeersbegeleiding voor de scheepvaart ten noorden van de Waddeneilanden.

Alle rapporten over de lessen na het containerverlies van de MSC ZOE zijn te vinden op de website van Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Deze pagina delen.