Belasting spoordijken

De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op ons spoor. Sporen liggen grotendeels op onze spoordijken, zogenaamde baanlichamen, de verhoogde ondergrond onder het spoor. Tachtig procent van deze spoordijken is gebouwd voor 1920 met de kennis, eisen, en kunde van toen. Met de komst van zwaardere, snellere en het vaker passeren van treinen worden deze spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten, operationele beperkingen en soms tot incidenten. Een gevolg daarvan kan zijn dat het nodig is om snelheidsbeperkingen voor treinen in te stellen, vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Met dit onderzoek willen we leren hoe we het spoorwegennet klimaatbestendig kunnen maken en hoe we een veilige mobiliteitsgroei kunnen realiseren

Remon Pot, afdelingshoofd Veerkrachtige Infrastructuur

Unieke samenwerking

“Door met meer en zwaardere treinen te rijden, ontstaan er problemen met de ondergrond”, zegt Karel van Gils, directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail. “Dit onderzoek is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU Delft brengt theoretische kennis in, Deltares is goed in het vertalen van de modellen naar praktische toepassingen en ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is een integrale aanpak.”

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=eSfN_O1nnXg

Klimaatverandering

Daarnaast krijgt de klimaatverandering van de komende jaren invloed op de stabiliteit van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de invloed en het effect van deze factoren. Zo kunnen we beter bepalen waar we de komende jaren risico’s lopen en waar passende maatregelen nodig zijn om de voorziene mobiliteitsgroei mogelijk te maken met een tegelijkertijd klimaatbestendig spoor.

Van onderzoek naar toepassingen

TU Delft heeft veel kennis in huis over de impact van railassen en ballast op het spoor en de directe ondergrond, waardoor het volledige systeem van spoorbelasting en ondergrond kan worden geanalyseerd. Deltares zet haar expertise op het gebied van dijkveiligheid en haar experimentele en digitale faciliteiten in. We helpen de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de modellen van de TU Delft te vertalen naar praktische toepassingen. Zo willen we meer weten over het gedrag van water in de spoordijken, het effect van droge perioden en de manier waarop een rijdende trein de spoordijk belast. Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waarin alle geïnteresseerden informatie krijgen over de voortgang en de nieuwste inzichten in het onderzoek. Neem hiervoor contact op met Remon Pot, Deltares.

Met dit innovatieve onderzoek is sprake van een unieke samenwerking van TU Delft (geotechniek en railtechniek), het bedrijfsleven en kennisinstituut Deltares. Vanuit de TU Delft gaan acht promovendi aan de slag.

Deze pagina delen.