Wat is Olivijn en wat doet het?

Olivijn is een mineraalgesteente dat bij verwering in staat is om CO2 op te nemen. Hoe fijner Olivijn wordt, hoe meer het kan opnemen. Uiteindelijk valt het uiteen tot kalk. Een kilo Olivijnzand bindt 1 kilo CO2. Dit proces is onomkeerbaar, dus in tegenstelling tot het proces bij planten en bomen. Immers bomen en planten brengen CO2 terug in de lucht als ze doodgaan. Het gesteente Olivijn is niet zeldzaam. Het is het meest voorkomende gesteente in de aardmantel. Het komt op veel plaatsen aan de oppervlakte door vulkanische activiteit. Ook in Europa vinden we Olivijn (o.a. Noorwegen en Spanje).

Het gebruik van Olivijn in de praktijk

Olivijn mag gebruikt worden verwerkt in bouwstoffen. Bijvoorbeeld op wandel- en fietspaden, bij wegen of spoorlijnen. Olivijn mag niet als meststof gebruikt worden. Olivijn vermengen met grond waarop gewassen groeien, mag dus niet. Dat komt doordat tijdens de verwering nikkel vrijkomt. In 2010 is dit door de Wageningen Universiteit onderzocht met onder andere een veldproef in Zegveld. Deltares kijkt in haar proef dan ook niet naar het gebruik als meststof.

Waarom doen we proeven?

Voor het gebruik van Olivijn als bouwstof werd in het klimaatonderzoeksprogramma Climate-KIC een computermodel gemaakt waarin de verwering van Olivijn, de gevolgen voor het milieu (onder andere door nikkelbelasting) en de opname van CO2 te voorspellen is. Deltares wil met een proef op haar campusterrein dit computermodel valideren. Valideren wil zeggen dat we Olivijn op verschillende manieren in en diverse groottes als bouwstof gebruiken en dan kijken of het computermodel en de metingen met elkaar kloppen. We hebben dit twee jaar gedaan.

Figuur die CO2 vastlegging van verschillende toepassingen laat zien (gemaakt met model)

We deden dit om zeker te zijn dat het computermodel goede voorspellingen maakt. Zo’n rekenmodel kan goed gebruikt worden in de praktijk, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, aanleg van parken of andere gemeentewerken zoals de aanleg van parkeerterreinen. Zo wordt duidelijk hoeveel CO2 er kan worden afgevangen met Olivijn zonder verdere schade voor het milieu. En we maken het zo mogelijk om kosten en baten af te wegen voor de start van het werk. Inmiddels zijn de proeven afgerond en het rapport opgeleverd.

Is dit de oplossing voor het klimaat, tegen de opwarming van de atmosfeer?

Het zou daaraan zeker een bijdrage kunnen leveren. Duurzame energiebronnen gebruiken en bewust met grondstoffen omgaan, blijven belangrijk.

Komt er nog een vervolg ?

Uiteindelijk willen we graag meewerken aan een vervolgonderzoek waardoor het rekenprogramma dat we nu gevalideerd hebben kan worden ingezet door bedrijven om hun CO2-rekensommen te maken. Het programma is nu alleen goed door experts te gebruiken.

Deze pagina delen.