Watergelijkheid in maatschappij en sectoren

Eén ambitie is het creëren van een gelijk evenwicht voor water in onze samenleving en tussen sectoren; een andere is het beheren van door klimaatverandering veroorzaakte overstromingen en droogtes. Om dit evenwicht te helpen bereiken, zal Global Water Watch openbare informatie verstrekken over de beschikbare zoetwatervoorraden. Het platform zal uitgebreid gebruik maken van AI-algoritmen om aardobservatiegegevens om te zetten in relevante waterinformatie door die gegevens samen te voegen met beschikbare lokale metingen.

Kunstmatige intelligentie

Deltares en partners gebruiken AI om bestaande waterlichamen te identificeren en te classificeren en om informatie over waterdynamiek in near-real-time te genereren. Watervariabelen die rechtstreeks uit satellietbeelden worden afgeleid zonder de juiste interpretatie zijn ontoereikend voor besluitvormers die te maken krijgen met vragen als "Hoeveel water is er opgeslagen in mijn reservoir?", "Hebben we dit jaar genoeg water om gewassen te irrigeren?", "Hoe beheert het stroomopwaarts gelegen land zijn watervoorraden?". Het Global Water Watch-platform zal de benodigde waterinformatie genereren.

We zullen satellietgegevens, machine learning en cloud computing gebruiken om gedetailleerde en bijna-realtime waterinformatie te verstrekken om te zorgen voor duurzaam watergebruik en het beheer van extremen, transparantie tussen oeverstaten, over sectoren en groepen in de samenleving heen, met meer gelijkheid als resultaat.

Björn Backeberg (Deltares)

Rollen in dit partnerschap

  • Deltares richt zich op remote sensing en machine learning algoritmes op het gebied van water en de ondergrond.
  • De rol van WRI in het project is het werken aan front-end gebruikerseisen en use case ontwikkeling.
  • Het WWF houdt zich bezig met de betrokkenheid van belanghebbenden en de dialoog met lokale gemeenschappen.
  • Google.org is de filantropische tak van Google. Hun doel is om de grootste uitdagingen van de mensheid te helpen oplossen door financiering, innovatie en technische expertise te combineren om achtergestelde gemeenschappen te ondersteunen en iedereen kansen te bieden.

Deze pagina delen.