Deltares heeft als geen ander oog voor klimaat- en socio-economische veranderingen, want als kennisinstituut voor water, bodem en infrastructuur beschikken we over een kennisbasis die het mogelijk maakt om met belanghebbenden mee te denken over oplossingen om de beschikbare watervoorraad beter en eerlijker te verdelen voor mens, natuur en economie. Overheden, ngo’s en bedrijven kunnen een beroep op ons doen om de watervoorraad van nu en de toekomst in kaart te brengen en de mogelijke oplossingen om de watervoorraad te vergroten.

In Europa, dus ook in Nederland, is de waterverdeling van oudsher gebaseerd op een verdeling die nog niet uitgaat van de veranderingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Niet alleen wordt het ook in Europa droger; landbouw, drinkwater en natuur, energievoorziening vragen allemaal om water en die vraag is nog steeds groeiende. Ook de waterkwaliteit verslechtert hierdoor waardoor er per saldo weer minder beschikbaar is. Onderzoek en kennis zijn nodig om hier de dialoog over te voeren.

De watervoorraad inzichtelijk maken

We ontwikkelen samen met anderen informatiesystemen en hogeresolutie-modellen waarmee de waterbeheerders maar ook de watergebruikers inzicht krijgen in de beschikbaarheid van water en de risico’s van tekorten voor mens en natuur. De Blue Earth community is hier een goed voorbeeld van. Met deze kennis dragen we ook bij aan de internationale samenwerking in stroomgebieden (SDG 6.4 en 6.5).

Integraal waterbeheer is duurzaam

In sommige perioden is er te veel afvoer van regen-en smeltwater, in andere periodes te weinig. De oplossing om in natte periodes het water op te slaan en te bewaren voor mindere periodes kan in de ondergrond of in wetlands. Onderzoek en berekeningen om dit verantwoord te doen maakt Deltares vanuit haar kennis van water, bodem en infrastructuur. Dat doen we met methodieken en tools zodat de verschillende oplossingen ook transparant zijn en onze kennis wordt gedeeld.

Water en bodem bepalen samen de uiteindelijk voorraad

Het is niet alleen belangrijk bij de ruimtelijke ordening rekening te houden met het benodigde water voor alle functies, ook de bodem is een essentieel onderdeel voor een goede voorraad. Een gezonde bodem neemt water op en dat is goed voor de natuur en voedt de watercyclus. Het natuurlijke systeem kan zo zijn werk doen. Een versteende omgeving voert water te snel af en verslechtert de waterkwaliteit. In Nederland geldt water en bodem sturend om te komen tot een waterrobuust land in 2050. In Europa werken we aan kennis voor de Green Deal.

Watervoorraad internationaal

Onze kennis helpt internationale organisaties zoals Verenigde Naties en Wereldbank om oplossingen voor duurzaam beheer en gebruik van watervoorraden te ontwikkelen, die tevens sociale adaptief en inclusief zijn. Belangrijke voorwaarden die ook worden genoemd in de SDG’s.

Wij gebruiken onze kennis nadrukkelijk ook voor de ondersteuning van vluchtelingen en ontheemden (IDPs) in lokale en nationale ontwikkelingsplannen. We hebben ons gecommiteerd om bij te dragen aan waterzekerheid, het aanpakken van watergerelateerde risico’s en het beschermen van het milieu in en rond vluchtelingenkampen (o.a. SDG 6). Ook maken we deel uit van het Water, Peace and Security initiatief. Waarin we analyseren welke gebieden door watertekort een groot risico lopen op onvrijwillige migratie of conflict. We ontwikkelen ook in samenspraak met de lokale overheden en gemeenschappen oplossingen om dit te voorkomen.

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.