Hiermee willen we uiteindelijk langere perioden van waterschaarste voor mens en natuur voorkomen. Het tekort aan drinkwater, voedsel en energie dat hiervan het gevolg is vormt immers tevens een risico voor vrede en veiligheid. Niet voor niets zijn er ook duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties over waterschaarste en watermanagement (SDG 6 en 13).

Samen met overheden en bedrijven maken wij softwaretools en informatiesystemen die problemen met de waterzekerheid in kaart brengen. We gebruiken daarbij onze systeemkennis maar ook de nieuwste data science technieken. Met die informatie worden zowel de risico’s van droogte als een stijging van de watervraag of het watergebruik duidelijk.

De gevolgen van te weinig water in beeld

Deltares maakt de maatschappelijke gevolgen van te weinig water voor bijvoorbeeld de landbouw, drinkwater, energie en scheepvaart inzichtelijk. Dat helpt autoriteiten duurzaam watergebruik te stimuleren en laat de effecten van mitigatie- en adaptatiemaatregelen zien. We laten daarmee ook zien dat waterbeschikbaarheid een leidend principe zou moeten zijn bij landgebruik. Alleen zo voorkom je knelpunten in de toekomst.

Door samenwerking met diverse universiteiten, de United States Geological Service maar bijvoorbeeld ook Google, Microsoft en IBM blijven we mondiaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het data science vakgebied.

Nationaal, regionaal en perceel

De Nederlandse overheid ondersteunen wij door onze systemen met informatie over droogte, verzilting, en strategische grondwatervoorraden. Onlangs hebben we het initiatief genomen om een nationaal platform voor droogte te maken met overheden, bedrijven en adviesbureaus. Met telers, Wageningen Univeristeit en Research en waterschappen werken we aan digitale droogtevoorspelling op perceelniveau.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://vimeo.com/630872089

Met onze ‘next generation drought index’ kunnen we ook in gebieden die zelf over onvoldoende data beschikken tijdig relevante informatie samenstellen over droogte en daaraan gerelateerde risico’s. Dat doen we door gebruik te maken van onze mondiale hydrologische voorspelsystemen, (big) data, aardobservatie en data science technieken en modellen. Waterbeheerders, bedrijven en hulporganisaties kunnen op basis hiervan op tijd passende maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van een droogte te beperken.

Met de WaterLOUPE aanpak en dashboards worden de risico’s van watertekort nu in de verdere toekomst (rond 2050) in beeld gebracht voor een breed publiek. De informatie over de toekomstige waterbeschikbaarheid wordt gecombineerd met impact gegevens. Dit geeft inzicht in het handelingsperspectief van zowel overheden als bedrijven, wat hen helpt bij het vormgeven van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe veilig is onze data

De meeste data die we gebruiken valideren we met veldmetingen en/of door combinaties van bronnen te gebruiken. Onze werkwijze is altijd transparant. We delen ons werk bijvoorbeeld in het Digishape consortium en maken gebruik van de FAIR data principes. We beschikken over een eigen digitaal lab en een public cloud maar maken bij ons werk ook gebruik van bijvoorbeeld Google Earth Engine. Binnen de Blue Earth Data community stellen we onze informatie beschikbaar aan de wereld.

Informatie en handelingsperspectieven

Het is onze ambitie om de komende tijd verdere stappen te zetten in het verwerken van data en informatie naar inzichten in droogterisico’s en handelingsperspectieven. Samen met partners en stakeholders willen we ervoor zorgen dat deze informatie bruikbaar is bij het nemen van maatregelen om watertekorten op de korte en lange termijn te voorkomen.

Projecten

Deze pagina delen.