Over Dimmie Hendriks

Dr. Dimmie Hendriks is senior projectleider en expert geohydrologie en hydrometeorologie bij de afdeling Bodem- en Grondwatersystemen van Deltares. Deltares breed coördineert zij de onderzoeksprogramma's over droogte en informatiesystemen voor waterzekerheid. De interesses van Dimmie zijn grondwater, droogte en waterschaarste vraagstukken en oplossingen zoals managed aquifer recharge. Daarnaast heeft Dimmie ervaring met droogtevoorspellingen, geohydrologische monitoring en modellering, operationeel waterbeheer, toepassing van satellietgegevens, geïntegreerde risicobeoordelingen en interactie tussen grondwater en oppervlaktewater. De focus in haar werk ligt op samenwerking met en opleiding van lokale belanghebbenden en de integratie van lokale metingen en kennis in conceptuele en numerieke geohydrologische modellen en (operationeel) waterbeheer.

Eerder werkte Dimmie als projectmanager en als onderzoeksassistent in Afrika aan vraagstukken rond de beschikbaarheid van grondwater. Ze is gepromoveerd in de hydrometeorologie, waarbij ze zich richtte op het effect van waterbeheer en klimaat op broeikasgasemissies van veengebieden. Tijdens haar doctoraat werkte ze nauw samen met het Biometeorologie lab van UC Berkely. Momenteel is zij actief betrokken bij een onderzoeksproject dat de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoekt om veen te regenereren in deltagebieden met het oog op koolstofopslag op lange termijn, preventie van bodemdaling en hoge kwaliteit waterretentie.

Dimmie heeft nauw samengewerkt met deskundigen over de hele wereld in vele internationale projecten, waaronder de VS (Californië), Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika, Duitsland, Denemarken, Polen, Slovenië, Spanje, China, Colombia, Australië en het VK. Zij heeft tientallen bijdragen gepubliceerd in peer review tijdschriften, proceedings van conferenties en boekhoofdstukken in wetenschappelijke collecties.

Deze pagina delen.