Over Marjolein Mens

Dr. ir. Marjolein Mens is expert op het gebied van droogte en zoetwatervoorziening. Ze werkt met name voor Nederlandse overheden aan lange-termijn verkenningen naar de effecten van droogte op het hydrologische systeem en de maatschappij. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zoetwatermodelinstrumentarium dat voor beleidsondersteuning wordt ingezet. Sinds 2018 leidt ze projecten om inhoudelijke ondersteuning te bieden bij het beleidsproces van het Deltaprogramma Zoetwater. In dat programma wordt Nederland voorbereid op toekomstige droogtes en andere ontwikkelingen die de balans tussen watervraag en wateraanbod in gevaar kunnen brengen.

Daarnaast initieert and leidt ze onderzoeken om onze kennis van droogte te vergroten met speciale aandacht voor de relatie tussen droogte/watertekort en gevolgen voor de maatschappij. Marjolein haalt veel voldoening uit de integratie van droogtekennis met andere thema’s zoals bodemdaling, biodiversiteit, wateroverlast en ruimtelijke ordening. Ze zorgt voor verbinding tussen verschillende expertises die nodig zijn om droogte-impacts goed te begrijpen en zo oplossingen te kunnen aandragen voor de inrichting en het waterbeheer in Nederland.

Marjolein heeft een master in hydrologie en kwantitatief waterbeheer (Wageningen Universiteit) en is bij de Universiteit Twente gepromoveerd op het onderwerp “System Robustness Analysis in Support of Flood and Drought Risk Management”. Ze is trekker van het Deltares-thema Waterbeschikbaarheid.

Deze pagina delen.