Over Sanneke van Asselen

Dr. Sanneke van Asselen is fysisch geograaf met een grote interesse in onderwerpen die verband houden met bodemdaling in organische sequenties van zachte bodems, opbouw en evolutie van delta's, en (fluviatiele) geomorfologie. Recent onderzoek richt zich op het kwantificeren en monitoren van bodemdaling als gevolg van veenverdichting en oxidatie in Holocene deltasequenties, en hoe veenverdichting de ontwikkeling van delta's en riviermorfologie beïnvloedt (PhD-onderzoek). Eerder onderzoek omvat geomorfologische en landschapskartering en modellering van veranderingen in landgebruik. Sanneke heeft ruime veldwerkervaring. Veldcampagnes vonden plaats in Spanje, Luxemburg, Oostenrijk, Canada, Polen en Nederland en waren over het algemeen gericht op geomorfologische kartering, bodem bemonstering en uitboorverzameling en -beschrijving. Naast veldervaring heeft Sanneke ook ervaring met laboratoriumanalyses (dichtheids- en organische stofgehalteanalyses), ArcGIS-analyses en met numerieke modellering. Sanneke heeft bij verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten gewerkt, maar ook voor particuliere bedrijven, waar ze ervaring heeft opgedaan in het leiden van complexe (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten.

Deze pagina delen.