Infrastructuur en extreme gebeurtenissen

Met behulp van netwerkanalyses identificeren we kwetsbaarheden, schades en verliezen van kritieke infrastructuur. We bieden inzicht in de gevoeligheid van infrastructuur voor extreme gebeurtenissen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen en zeespiegelstijging. Met onze projecten streven we ernaar om de veerkracht van kritieke infrastructuursystemen, waaronder wegen, spoorwegen en pijpleidingen, te verbeteren door adaptatie-opties te bieden. Onze focus op inclusiviteit en het rekening houden met verschillende maatschappelijke achtergronden zorgen ervoor dat de resultaten ook aangeven welke socio-economische (kwetsbare) groepen het meest profiteren van de interventies.

Lange-termijn-planning en crisisbeheersing

We vergroten de veerkracht van infrastructuur door middel van lange-termijn-adaptatie en -planning met behulp van kostenbatenanalyses, multicriteria-analyses en socio-economische evaluaties. Ons doel is om infrastructuurstakeholders te helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen, ook in het geval van diepe onzekerheid.

Onze resultaten kunnen ook worden gebruikt bij noodhulpverlening. We kunnen ondersteunen bij voorspellingen direct voor of direct na een ramp om beter geïnformeerde en snellere noodhulp te bieden.

Training en capaciteitsondersteuning

Onze trainingsprogramma’s richten zich op het verbeteren van de weerbaarheid van kritieke infrastructuur, adaptief bouwen. Hierbij worden ook oplossingen meegenomen zoals zogeheten ‘nature-based solutions’. Zo bieden wij infrastructuurmanagers de nodige tools en technieken om klimaatbestendigheid in hun organisaties te implementeren.

Software en tools

Het RA2CE - Resilience Assessment and Action perspective for Critical infrastructurE - model is ontwikkeld om infrastructuurbeheerders en -eigenaren te ondersteunen bij de beoordeling van veerkracht van de infrastructuur en adaptatiebesluitvorming. RA2CE is toegepast in verschillende landen waaronder Nederland, de Filipijnen, Myanmar, de Dominicaanse Republiek en Albanië. De huidige mogelijkheden richten zich op het in kaart brengen van de blootstelling en kwetsbaarheid maar ook van de meest kritieke onderdelen van een netwerk. We kunnen principes van inclusiviteit en verschillende maatschappelijke achtergronden toepassen in onze indirecte impact assessments. Bij adaptatie- en planningsstudies maakt het RA2CE platform het mogelijk om kosten-batenanalyses uit te voeren, ook in het scenario van een onzekere toekomst.

Deze pagina delen.