Over Thomas Bles

Thomas Bles (1979) is senior consultant bij Deltares en werkt op verschillende werkterreinen zoals ondergrondse constructies, pijpleidingen, extreme weersinvloeden op infrastructuren, risicoanalyses en incidentmanagement. Bindende factor op deze gebieden zijn grote onzekerheden, samenwerking met veel verschillende partijen en een vertaling van specialistische kennis naar haalbare eindproducten.

Thomas Bles behaalde zijn MSc aan de Universiteit Twente in Civiele Techniek en Management. Tijdens zijn masterscriptie ontwikkelde hij een risicogebaseerd expertmodel voor beslissingsondersteuning op paalfunderingen. Zijn ervaringen met expertmodellering werden de basis van de DeltaBrain-ontwikkeling, die nu een speciale onderzoeksfaciliteit van Deltares is. De combinatie van vakkennis, ervaringen en bestaande modellen, samen met een grote nadruk op communicatie naar de gebruiker, maakt DeltaBrain tot een uitstekend instrument binnen kennis- en risicomanagement. Voor deze ontwikkelingen won hij in 2008 de Regieraad Bouw innovatieprijs.

Het centrale thema in de focus van zijn projecten werd risicomanagement. Hij was projectleider van een gezamenlijk onderzoeksproject van de industrie (Delft Cluster) naar de ontwikkeling van een richtlijn voor het monitoren van diepe ontgravingen en werkt nu aan een richtlijn voor de Waarnemingsmethode. In 2006 deed hij onderzoek naar aanlegrisico's van pijpleidinginfrastructuur met een grote diameter. Hij is projectleider van verschillende Geo Risico Scans die inzicht geven in de kwaliteit van de geotechnische risicobeheersing in de grote infrastructurele projecten van het Ministerie van Werken. Sinds 2009 is Thomas als geotechnisch field engineer betrokken bij de metrolijn Amsterdam Noord Zuid. Zijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen van geotechnische risico's en risicoanalyses, waarbij steeds wordt gestreefd naar een vertaling van de technische kennis naar haalbare adviezen voor het projectteam.

Hij werkte mee aan het internationale onderzoeksproject RIMAROCC (risicomanagement voor wegen in een veranderend klimaat). De resultaten van dit onderzoeksproject zijn toegepast in een project voor het rijkswegennet onder leiding van Thomas, gericht op het verkrijgen van inzicht in de risico's voor overstromingen plus een handelingsperspectief om in de toekomst grip te houden. Sinds 2012 is hij projectcoördinator van het Europese ROADAPT-project dat als doel heeft praktische methoden te ontwikkelen als uitbreiding op het RIMAROCC-raamwerk.

Werkervaring

  1. Deltares

    Senior Consultant

    2003 - present

Deze pagina delen.