Over Thomas Bles

Thomas Bles heeft zijn sporen verdiend in onderwerpen zols veerkrachtige infrastructuur, klimaatadaptatie, disaster risk reduction, transport, kritische infrastructuren, extreme weersinvloeden, ondergrondse constructies, pijpleidingen, risicoanalyse en incidentmanagement. Daarbij kijkt hij naar de bindende factoren grote onzekerheden, samenwerking met veel verschillende partijen en een vertaling van specialistische kennis naar haalbare eindproducten.

Sinds 2009 werkt Thomas voornamelijk op het gebied van veerkrachtige infrastructuur. Hij heeft zowel gewerkt aan onderzoeksprojecten gericht op de ontwikkeling van richtlijnen en kaders voor risicobeoordelingen van natuurgevaren en adaptatie, als aan projecten waarin de verkregen kennis in de praktijk is geïmplementeerd. Thomas is lid van de Nederlandse standaardisatiecommissie voor de ISO-normen voor aanpassing aan klimaatverandering en is de Nederlandse vertegenwoordiger en co-leider van werkgroep 1 in de PIARC technische commissie 1.4 Climate Change and Resilience of Road Networks.

Hij heeft vele stresstests uitgevoerd voor wegennetwerken, adaptatiestrategieën geformuleerd voor infrastructurele netwerken en kritieke voorzieningen zoals industriegebieden, steden en havens. Hij heeft ervaring met vele projecten in zowel Nederland als internationaal, onder andere in Europa, Albanië, Turkije, Koeweit, de Filippijnen, Kazachstan, India en de Balkan. Sinds 2018 is bij Deltares het onderzoeksprogramma Resilient Infrastructures opgezet., waar Thomas de trekker van is.

Werkervaring

  1. Deltares

    Senior Consultant

    2003 - present

Deze pagina delen.