Over Marjolijn Haasnoot

Prof Marjolijn Haasnoot is gespecialiseerd in waterbeheer, geïntegreerde evaluatiemodellen en besluitvorming bij grote onzekerheid. Zij is de grondlegger van de Dynamic Adaptive Policy Pathways aanpak. Haar huidige onderzoek richt zich op adaptief deltabeheer en aanpassing aan klimaatverandering.

Ze heeft onderzoek verricht over de hele wereld, zoals de Verenigde Staten, Nederland, Bangladesh, Vietnam en Nieuw-Zeeland. En voor de Nederlandse overheid (Deltacommissaris en Ministerie van IenW) heeft Marjolijn onderzoeksprojecten naar de gevolgen van zeespiegelstijging geleid. Marjolijn is lid van de Wetenschapsraad van Deltares, ze leidt daarnaast de wetenschappelijke expertgroep 'Society for Decision Making under Deep Uncertainty', en is hoofdauteur voor het Sixth Assessment Report van het IPCC.

Marjolijn is tevens professor 'Klimaatadapatie in delta's en kustgebieden' aan de Universiteit Utrecht.

In maart 2023 is Marjolijn benoemd tot lid van de Wetenschappelijke KlimaatRaad van Nederland. Dit adviescollege geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies over het klimaatbeleid.

Specialisaties: waterbeheer, milieumodellering, besluitvorming onder onzekerheid, klimaatadaptatietrajecten, aanpassing aan zeespiegelstijging, delta's en kuststeden.


Werkervaring

 1. Education Committee Environmental Sciences

  Member

  1995-1997
 2. Student Committee Environmental Sciences

  Co-founding

  1995-1996
 3. RIZA, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment

  Water management and groundwater modelling, impacts of climate change

  1998 – 2001
 4. WL | Delft Hydraulics

  Researcher/advisor ecohydrology and environmental modelling

  2001 – 2007
 5. GAIA network of female earth scientists

  Board Member GAIA, Set-up and coordination of GAIA Ambassadors Network (GAN)

  2002 – 2008
 6. WL | Delft Hydraulics, Inland Water Systems Division, River Basin Management

  Researchers/advisor water resources management

  2007 – 2008
 7. Twente University and Utrecht University

  PhD. research, Perspectives in Integrated Water Resources Management. Sustainable water management in a changing environment.

  2008 – 2013
 8. Femconsult

  Consultants on gender and development, board member

  2013 – present
 9. Delft University of Technology

  Postdoctoral research: Adaptive delta management: development, acculturation, and dissemination in Bangladesh and Indonesia.

  2008 – 2013
 10. Utrecht University

  Associate professor

  2018 - present
 11. Deltares

  Climate adaptation and risk management

  2008 – present

Deze pagina delen.