Effectieve hoogwatervoorspelllingssystemen zijn gebaseerd op kennis over weer en klimaat, over het watersysteem en over de ICT-technieken die kennis en data in near real time bijeenbrengen. Deltares heeft die kennis, zowel op gebied van hoogwatervoorspelling op rivieren als langs de kust en op zee.

Hoogwatervoorspellingssystemen worden vaak gebruikt door overheden die een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van ‘voorspellen en waarschuwen’. Denk dan aan organisaties zoals het Nederlandse Rijkswaterstaat, het Engelse Environment Agency, de Amerikaanse National Weather Service en het Australische Bureau of Meteorology.

Hoogwatervoorspellingssystemen

Deltares ontwikkelt effectieve hoogwatervoorspelllingssystemen in een proces van co-creatie, samen met de organisaties die de systemen zullen gebruiken. De klant brengt kennis in over háár watersysteem. Deltares brengt kennis in over hoe die watersystemen zo goed mogelijk opgenomen kunnen worden in een operationeel systeem. En ervaring in co-creatie.

Naast de hoogwatervoorspellingssystemen bij klanten levert Deltares ook zelf voorspellingen. Dat doen we vanuit onze werelddekkende voorspellingssystemen voor kusten en zeeën en voor rivieren. De afnemers van die data zijn organisaties die ervoor gekozen hebben om niet zelf systemen te exploiteren, maar wel besluiten moeten nemen waarbij de voorspellingen een overweging vormen.

Deltares ontwikkelt ook kennis op het gebied van besluitvorming: hoe gaan mensen om met de informatie die door de systemen geleverd wordt? Hoe voorkom je dat er onbewust risicomijdend of risicozoekend gedrag optreedt? Hoe laat je de expertkennis zo goed mogelijk meewegen in de besluitvorming?

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.