Over Jan Verkade

Dr. Verkade is een hydrometeoroloog met grote interesse in hydrologische voorspellingen, besluitvorming en reactie. Hij werkt als operationeel hydroloog bij de het Watermanagementcentrum Nederland en als ontwikkelaar van en onderzoeker naar voorspellingssystemen bij de afdeling Operationeel Waterbeheer bij Deltares.

In 2015 heeft Dr. Verkade een promotieonderzoek afgerond naar de kwantificering, het gebruik en de kwaliteit van schattingen van meteorologische en hydrologische onzekerheid. Hij heeft met name onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de waarde van onzekerheidsschattingen, over het effect van het statistisch nabewerken van neerslag- en temperatuurvoorspellingen op hydrologische verwachtingen en over het effectief gebruik van schattingen van voorspellende hydrologische onzekerheid.

Daarnaast heeft Dr. Verkade ruime ervaring in de ontwikkeling van operationele, real-time hydrologische voorspellingssystemen (vaak gebaseerd op Delft-FEWS). Dit omvat zowel de ontwerp- als de implementatiefase.

Sinds 2010 is Dr. Verkade lid van de riviervoorspellingsdienst van het Watermanagementcentrum Nederland. Als riviervoorspeller is hij verantwoordelijk voor het monitoren en voorspellen van waterstanden en afvoeren van de rivieren Rijn en Maas. Naast zijn verantwoordelijkheden voor de voorspellingen voor de Nederlandse rivieren, heeft het team in het najaar van 2011 de gedeelde verantwoordelijkheid op zich genomen voor het interpreteren en verspreiden van voorspellingen die gemaakt worden door het European Flood Awareness System (EFAS).

Dr. Verkade is gepromoveerd in Waterbouwkunde, heeft een (cum laude) Master of ingenieursgraad in Water Resources Management (beide van de Technische Universiteit Delft), een Master of Arts in Internationale Betrekkingen van Dublin City University en een Bachelor in Marketing Management van de Haagse Hogeschool. Met een korte onderbreking werkt hij sinds 1998 voor Deltares.

Buiten kantoor is Jan vader van een zoon (2010) en een dochter (2014). Hij speelt graag gitaar en doet mee aan het Good Judgment Open forecastingtoernooi.

Deze pagina delen.