Over Jan Verkade

Dr. Verkade is een hydroloog met een grote interesse in hydrologische voorspellings-waarschuwings-reactiesystemen. Hij heeft een PhD-project afgerond waarin hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de schatting, het gebruik en de verificatie van schattingen van voorspellende atmosferische en hydrologische onzekerheid. Hij heeft met name onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de voordelen van het schatten van voorspellende onzekerheid, over de effecten van nabewerking van neerslag- en temperatuurvoorspellingen op stroomvoorspellingen en over het effectief gebruiken van schattingen van voorspellende hydrologische onzekerheid. De kennis en ervaring opgedaan in het promotieonderzoek zijn toegepast in projecten in Ierland, Soedan, Australië, de Verenigde Staten, China en Nederland.

Daarnaast heeft Dr. Verkade ruime ervaring met het ontwikkelen van operationele, real-time hydrologische voorspellingssystemen (Delft-FEWS). Dit omvat zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Hier draagt zijn ervaring als operationeel voorspeller bij aan de kwaliteit van de resulterende systemen. Dr. Verkade is sinds 2010 lid van de riviervoorspellingsdienst van het Centrum voor Waterbeheer. Als riviervoorspeller was hij verantwoordelijk voor het monitoren en voorspellen van waterstanden en afvoeren van de rivieren Rijn en Maas. Naast de verantwoordelijkheid voor de prognoses voor de Nederlandse rivieren, heeft het team in het najaar van 2011 de gedeelde verantwoordelijkheid op zich genomen voor het interpreteren en verspreiden van prognoses voor het European Flood Awareness System (EFAS).

Bij Deltares is Dr. Verkade een van de twee coördinatoren van het R&D-programma 'Early Warning'. Dit programma zorgt ervoor dat Deltares blijft werken op het snijvlak van realtime hydrologische voorspellingen en waarschuwingen. Dr. Verkade is gepromoveerd in Waterbouwkunde en Flood Risk Management, een (cum laude) Master of Science in Water Resources Management (beide aan de Technische Universiteit Delft), een Master of Arts in Internationale Betrekkingen aan de Dublin City University en een bachelor Marketing Management aan de Haagse Hogeschool. Inclusief een kort intermezzo werkt hij sinds 1998 bij Deltares.

Deze pagina delen.