Over Kun Yan

Dr. Kun Yan is een ervaren senior onderzoeker/adviseur in Coastal Hydrodynamics and Forecasting bij Deltares. Dr. Yan is toegewijd aan zowel academisch als toegepast onderzoek en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het voorspellen van door het weer veroorzaakte extreme gebeurtenissen en klimaatadaptatie.

Dr. Yan ontwikkelt operationele voorspellingssystemen voor getijden, stormvloeden, golven en overstromingen in verschillende landen over de hele wereld, en leidt de ontwikkeling van het Global Storm Surge Information System (GLOSSIS) en het Global Tide and Surge Model (GTSM) bij Deltares. Hij is bedreven in systeemontwerp/integratie, hydrodynamische/overstromingsmodellering en verspreiding van voorspellingen, gebruikmakend van het open 24/7 operationele raamwerk Delft-FEWS in combinatie met simulatiesoftware zoals Delft3D FM en SFINCS. Bij Deltares leidt Dr. Yan het strategische onderzoeksprogramma 'Real Time Information', dat zich richt op de ontwikkeling van geavanceerde global-to-local multi-hazard-voorspellingssystemen. Dit uitgebreide onderzoeksprogramma omvat verschillende aspecten van prognoses, monitoring en vroegtijdige waarschuwing, waardoor Dr. Yan een breed perspectief krijgt op de toekomst van de ontwikkeling van het veld.

Op het gebied van klimaatadaptatie heeft Dr. Yan meerdere Copernicus Climate Change Service (C3S) en Europe`s Destination Earth-contracten geleid om een consistente wereldwijde dataset te bieden voor getij-, stormvloed- en golfklimaat voor historische omstandigheden en toekomstscenario's. Hij heeft ook het voortouw genomen bij de levering van wereldwijde kaarten van kustoverstromingen met hoge resolutie onder zeespiegelstijging aan Microsoft Planetary Computer. De interesses van Dr. Yan strekken zich ook uit tot het volgen van Lagrangiaanse deeltjes, waar hij en zijn team een indrukwekkende 2e plaats behaalden in de DARPA Forecasting Floats in Turbulence (FFT)-uitdaging.

Als Team Lead Operational Forecasting is Dr. Yan enthousiast over het schrijven van voorstellen en het verwerven van projecten en heeft hij een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van partnerschappen en netwerken op internationaal niveau. De veelzijdige expertise en ervaring van Dr. Yan maken hem tot een aanwinst op het gebied van kusthydrodynamica en -voorspelling.

Deze pagina delen.