Overstromingsrisico’s tot op provincieniveau te bekijken

De analyse is gedaan met een nieuwe tool, genaamd 'Aqueduct Global Flood Risk Analyzer’. Deze tool laat zien wat de gevolgen van rivieroverstromingen zijn in termen van verlies aan BNP, getroffen bevolking en schade in steden. De gevolgen zijn te bekijken per land, provincie of stroomgebied, waar ook ter wereld.

De tool is ontwikkeld door het Amerikaanse World Resources Institute (WRI), samen met vier Nederlandse organisaties: Deltares, VU Amsterdam, de Universiteit van Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving. Deltares (overstromingsexpert Hessel Winsemius) heeft een grote rol gespeeld bij het analyseren van de datasets en is verantwoordelijk voor de overstromingssimulaties in de tool.

Via de Global Flood Risk Analyzer komt complexe data en een groot deel van onze kennis eenvoudig beschikbaar voor niet-wetenschappers. De Analyzer vormt 'data' om in bruikbare informatie en laat de risico’s per land of gebied zien, maar ook welke winst er te behalen valt met een bescherming.

Hessel Winsemius

Landen die het meest worden getroffen door rivieroverstromingen

De tool geeft ook een doorkijkje naar de toekomst (2030). Terwijl nu jaarlijks 21 miljoen mensen getroffen worden, zal dit aantal ongeveer 2,4 keer zal toenemen tot 54 miljoen in 2030. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door klimaatverandering.

Uit de Flood Analyzer kunnen ook rankings worden afgeleid: de top 11 landen waar de bevolking bijvoorbeeld het meest wordt getroffen door rivieroverstromingen zijn: India, Bangladesh, China, Vietnam, Pakistan, Indonesië, Egypte, Myanmar, Afghanistan, Nigeria en Brazilië.

Een tool voor bewustwording en maatregelen

Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen:

  • Internationale ontwikkelings- en financieringsorganisaties zoals de Wereldbank kunnen prioriteit geven aan investeringen in veelbelovende strategieën voor natuurlijke beperking van rampenrisico’s.
  • Internationale en nationale organisaties die zich bezighouden met (beperking van) rampenrisico’s, zoals het Rode Kruis, kunnen de risicofactoren evalueren en de voortgang bewaken van activiteiten ter beperking van risico’s.
  • (Her)verzekeringsmaatschappijen kunnen snel risico’s en verwachte trends in risico’s analyseren in al hun portefeuilles en aan potentiële klanten het belang van verzekering uitleggen.
  • Multinationals kunnen risico’s beoordelen voor hun productiebedrijven en leverketens over de hele wereld en prioriteit geven aan bepaalde locaties voor verdere analyse en maatregelen ter beperking van risico’s.

De resultaten van de Analyzer geven een eerste indruk van de overstromingsrisico’s en kunnen worden gebruikt om de aandacht te richten op bepaalde kwetsbare gebieden en een dialoog te starten over de risico’s. Voor het verder bepalen van de omvang van specifieke beschermingsmaatregelen tegen overstromingen zijn meer gedetailleerde en lokale modellen nodig.

Volgende stappen in het onderzoek

De tool zal in de toekomst nog worden uitgebreid. Naast overstromingsrisico’s van rivieren zullen ook overstromingsrisico’s van kusten worden meegenomen en wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen tegen overstromingen, zoals dijken, waterbergingssystemen voor noodsituaties, herstel van mangrovebossen, verantwoord landgebruik en bouwvoorschriften.

Deze pagina delen.