Om honderden miljoenen mensen beter te beschermen tegen overstromingen, dragen we vanuit onze expertise water en ondergrond al bij aan de Nederlandse Meerjarige innnovatieprogramma's, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 en de Sustainable Development Goals. Deltares wil graag met andere partijen zoveel mogelijk mensen en kwetsbare gebieden beter beschermen tegen overstromingen. We ontwikkelen hiervoor gezamenlijk kennis en maken deze toepasbaar door:

  1. Betere kwantificatie van risico's
  2. Ontwikkeling van doeltreffende en duurzame oplossingen voor overstromingsbescherming
  3. Rechtvaardige en inclusieve implementatiestrategieën
  4. Behulpzame rampenwaarschuwingen en -informatie

Dit doen we met een team van experts waaronder fysici, risicomanagers, ingenieurs, ecologen en sociale wetenschappers. In nauwe samenwerking met onze partners wereldwijd werken we aan praktische oplossingen, die milieuvriendelijk, maatschappelijk aanvaardbaar en rechtvaardig zijn. Bijvoorbeeld met de USGS op het gebied van grondwater en kustveiligheid, of met de Deense Rijkswaterstaat (DCA).

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=TbzTC82ijyU

Het is onze overtuiging dat door samen te werken we de samenleving beter kunnen beschermen tegen overstromingsrisico's. Door onze producten en kennis te delen, profiteren we allemaal. Actuele informatie is cruciaal in het aanpakken van overstromingsuitdagingen. Onze opensource aanpak zorgt ervoor dat informatie vrij beschikbaar is.

Van het voorspellen van extreme overstromingen tot uitvoerbare waarschuwingssystemen bij rampen: wij ondersteunen overheden, NGO's, bedrijven en burgers bij het beschermen tegen overstromingsrisico's.

Deze pagina delen.