Verbetering van statistische methoden en modellen

Met behulp van onze kennis van het water- en bodemsysteem ontwikkelt en verbetert Deltares statistische methoden en numerieke simulatiemodellen om extreme stormvloeden en getijden, golven en rivierafvoeren te bepalen.

Deltares gebruikt unieke en innovatieve numerieke en datagestuurde modellen, zoals DHydro1D-2D, Delft3D-FM, SFINCS, XBeach en BEWARE om scenario's van overstromings- en gelijktijdige gevaren te simuleren, en tools zoals FIAT, RA2CE en CIrcle om daaropvolgende schade en cascade-effecten te kwantificeren en te visualiseren.

De tools bieden bruikbare informatie aan overheden, ngo's en burgers over de hele wereld om overstromingsrisico's te beoordelen en mitigerende maatregelen te plannen om overstromingsgevoelige bevolkingsgroepen op een kostenefficiënte, duurzame en rechtvaardige manier te beschermen.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=t91lONEfAuE

Zo verbeteren we samen met de TU Delft ons begrip en voorspelling van golven die de Waddenzee binnendringen en de dijken van het vasteland aanvallen. Met deze verbeterde tools en kennis zijn de Nederlandse overheid en waterschappen in staat om waterkeringen beter in te schatten en de samenleving miljoenen te besparen aan afgewende renovatiekosten.

Onze samenwerking met Deltares levert een technologie die meerdere overstromingstypen overbrugt. De expertise van lokale belanghebbenden heeft geholpen de software aan te scherpen om er een effectieve tool voor gemeenschapsplanning van te maken.

Dr. David Alexander, Department of Homeland Security; Science & Technology senior science advisor for resilience.

Het identificeren van overstromingsgevoelige gebieden om het overstromingsrisico te verminderen

Internationaal hebben we grondige systeemanalyses gemaakt van overstromingsgevoelige gebieden, met behulp van lokaal verworven en op afstand waargenomen gegevens van het terrein, de ondergrond en de weersomstandigheden. Door gebruik te maken van onze kennis en het toepassen van onze modellen heeft Deltares overheden in Mozambique, Rwanda en Senegal inzicht gegeven in overstromings- en erosierisico's.

De kustrisicoanalyse verkregen met behulp van het CoSMoS-systeem, ontwikkelt in samenwerking met onze langetermijnpartner US Geological Survey, heeft belangrijke input geleverd voor de goedkeuring van de US$ 3,7 miljard California Climate Resilience Package dat klimaatadaptatiemaatregelen zal financieren die de komende drie jaar moeten worden geïmplementeerd.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=RTJytx4ry3M

Impact realiseren

De tools die Deltares heeft ontwikkeld om ons inzicht en onze voorspellingscapaciteit te verbeteren om overstromingsrisico's te verminderen, zijn open source en gratis. Dit heeft geresulteerd in grote gebruikersgemeenschappen voor onze software wereldwijd. Zo bestaat de Delft3D open source community uit meer dan 30.000 leden in 163 landen, die de software gebruiken in hun onderzoek en advies.

We publiceren en presenteren onze resultaten - vaak met klanten - in open access literatuur en op conferenties om academici en overheidsinstanties te betrekken, wat resulteert in honderden artikelen. Om opname en implementatie mogelijk te maken, biedt Deltares regelmatig trainingen aan voor professionals uit de overheid, de particuliere sector en aan academische professionals.

Deze pagina delen.